Қонуни Ҷуҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Қонуни мазкур намудҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, инчунин асосҳои ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани онҳоро муқаррар менамояд.

БОБИ 1.

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

– ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият – санади намунааш тасдиқшуда, ки дар он иттилоот дар бораи маълумоти фардии шахси воқеӣ сабт шудааст ва он имкон медиҳад, ки шахсият ва вазъи ҳуқуқии соҳиби он бо мақсади айнияткунонии шахсият муқаррар карда шаванд;

– шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванд ва собиткунандаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он мутобиқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон; (ЌЊЉТ аз 13.06.2014, №406)

– шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи вазъи расмии дорандаи он ҳангоми баромадан ба хориҷи кишвар, истиқомат кардан берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иҷрои фаъолияти дипломатӣ ва консулӣ, инчунин дигар вазифаҳои расмӣ ва ворид шудан ба қаламрави Тоҷикистон;

– шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи вазъи расмии дорандаи он ҳангоми баромадан ба хориҷи кишвар, истиқомат кардан берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои ӯҳдадориҳои хизматии ба зиммааш вогузоршуда ва ворид шудан ба қаламрави Тоҷикистон;

– шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи вазъи ҳуқуқии ӯ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он;

– шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ  – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ, ки давлати хориҷӣ медиҳад;

– шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ, ки далели мансубияти худро ба шаҳрвандии ягон давлат надорад ва аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад; (ЌЊЉТ аз 05.03.2008 №118).

– шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони паноҳҷӯянда ва вазъи ҳуқуқии онҳо, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гурезаҳо» ҷиҳати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуреза дониста шуданашон дархост пешниҳод мекунанд;(ЌЉТ аз 10.05.2002 №50).

–  шаҳодатномаи гуреза – ҳуҷҷати намунааш муқарраргардида, ки шахсияти шахсони паноҳҷӯяндаи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуреза донисташударо тасдиқ менамояд; ЌЉТ аз 10.05.2002 №50).

– шаҳодатномаи таваллуд – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ, ки аз бақайдгирии давлатии воқеияти таваллуди ӯ шаҳодат медиҳад;

– шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати муваққатии тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи ӯро барои бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд;

– гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи гирифтани иҷозат барои зисти доимӣ дар Тоҷикистон; (ЌЊЉТ аз 27.02.2010 №91).

– гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси бешаҳрванд дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи гирифтани иҷозат барои зисти доимӣ дар Тоҷикистон; (ЌЊЉТ аз 27.02.2010 №91).

– ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ – ҳуҷҷати намунааш муқарраргардидае, ки шахсияти хизматчии ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ намуда, собиткунандаи вазъи ҳуқуқии ӯ ва ивазкунандаи шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;

– мақомоти ваколатдори давлатӣ – мақомоти давлатие, ки дар доираи ваколатҳои худ ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро амалӣ менамоянд.

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур

Муқаррароти Қонуни мазкур нисбат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз ҷойи истиқоматашон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доимӣ истиқомат доранд ё муваққатан дар Тоҷикистон қарор доранд, татбиқ мегарданд.

Моддаи 4. Ҳуқуқи моликият ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, соҳиби онҳо таҳти ҳимоя ва пуштибонии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Моддаи 5. Принсипҳои танзими ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият Принсипҳои танзими ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият инҳоянд:

— қонуният;

— риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

— баробарии ҳама дар назди қонун;

— ҳатмӣ будан;

— дастрас будан;

— роҳ надодан ба табъиз бо асосҳои мансубият, вазъи иҷтимоӣ, хизматӣ ва молумулкӣ, ҷинсӣ, нажодӣ, миллӣ, забонӣ, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, ҷойи зист ё ҳама гуна дигар ҳолатҳо.

Моддаи 6. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд вобаста ба гирифтан ва нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

1. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд мутобиқи вазъи ҳуқуқиашон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳуқуқ доранд.

2. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16 расидааст, ӯҳдадор аст шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад.

3. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд ӯҳдадоранд, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро эҳтиёткорона нигоҳ доранд онҳоро гум, вайрон, нобуд накунанд, инчунин мавриди сохтакорӣ қарор надиҳанд.

4. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз ҷойи истиқомат, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд, ки ба таври доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд ё муваққатан дар Тоҷикистон қарор доранд, ӯҳдадоранд мувофиқи вазъи ҳуқуқиашон дорои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва дар қайди ҷойи истиқомат бошанд ё аз рӯйи ҷойи будубош ба қайд гирифта шаванд.

5. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд ҳуқуқ доранд дар сурати аз тарафи шахсони мансабдор рад шудани дархосташон оид ба додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият аз рӯи қарори онҳо шикоят намоянд.

БОБИ 2.

САЛОҲИЯТИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВОБАСТА БА ҲУҶҶАТҲОИ ТАСДИҚКУНАНДАИ ШАХСИЯТ 

Моддаи 7. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

— намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро тасдиқ менамояд;

— Номгӯи шахсони мансабдори Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ба онҳо шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, тасдиқ менамояд;

— андозаи боҷи давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба буҷет барои омада намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, инчунин тартиби хароҷоти онҳоро муайян менамояд;

— дигар ваколатҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд.

Моддаи 8. Ваколатҳои Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

1) Намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои зерини тасдиқкунандаи шахсиятро дар мувофиқа бо вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда;

— шаҳодатномаи гуреза;

— гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2) Ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро, ки дар банди 1) ҳамин модда ва сархатҳои якум ва чоруми банди 1) моддаи 9 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, амалӣ менамояд.

3) Бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуҷҷат оид ба гирифтани ҳуқуқи зисти доимӣ дар хориҷи кишварро гирифтааст, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва дар ҳолати аз тарафи ӯ гирифтани шаҳрвандии давлати дигар, шиносномаи ӯро бозпас мегирад.

4) Дигар ваколатҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд.

Моддаи 9. Ваколатҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

1) Намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои зерини тасдиқкунандаи шахсиятро дар мувофиқа бо вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014;

— шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2) Ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро, ки дар сархатҳои дуюм, сеюм, ва чоруми банди 1) ҳамин модда пешбинӣ шудаанд тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

3) Дигар ваколатеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд.

Моддаи 10. Ваколатҳои мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ 

Мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ: 

— намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро дар доираи ваколатҳояшон таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд;

— ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро дар доираи ваколатҳояшон амалӣ менамоянд;

— дигар ваколатеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамоянд.

БОБИ 3.

НАМУДҲОИ ҲУҶҶАТҲОИ ТАСДИҚКУНАНДАИ ШАХСИЯТ

Моддаи 11. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият инҳоянд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда;

— шаҳодатномаи гуреза;

— шаҳодатномаи таваллуд;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

— гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

— ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ;

— шаҳодатномаи ронандагӣ, шаҳодатномаи хизматӣ, шаҳодатномаи иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва собиқадорони меҳнат (шахсони ба онҳо баробаркардашуда), маъюбон, донишҷӯён ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

Моддаи 12. Талабот ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

1. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дорои маълумоти зерин мебошанд:

— насаб, ном, номи падар (дар ҳолати будан);

— сана ва ҷойи таваллуд дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ҷинс (дар ҳолатҳои пешбинишуда);

— мансубияти миллӣ, дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шаҳрвандӣ, ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои шашум,нӯҳум ва чордаҳуми  моддаи 11 Қонуни мазкур нишон дода шудаанд;

— вазъи оилавӣ,дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— сурат, ба истиснои шаҳодатномаи таваллуд; 

— номи мақоме, ки ҳуҷҷатро додааст;

— санаи додан, силсила ва рақами ҳуҷҷат;

— мӯҳлати амали он, ба истиснои шаҳодатномаи таваллуд ва шаҳодатномаи иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва собиқадорони меҳнат (шахсони ба онҳо баробаркардашуда);

— суроға ва ҷойи зист, дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— маълумоти электронии муайянкунандаи шахсият дар шиносномаҳои дипломатӣ, хизматӣ ва умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— имзои соҳиби ҳуҷҷат дар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои якум – чорум ва дувоздаҳум – сездаҳуми моддаи 11 Қонуни мазкур нишон дода шудаанд.

2. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият бояд рақами фардии айнияткунониро дошта бошанд.

3. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар дохили кишвар истифода мешаванд, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ бо ҳарфҳои кириллӣ(бо забони тоҷикӣ ва русӣ) ба расмият дароварда мешаванд. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар дохил ва берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд, тибқи талаботи санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳарфҳои кириллӣ (бо забони тоҷикӣ) ва ҳарфҳои лотинӣ (бо забони англисӣ)ба расмият дароварда мешаванд.

Моддаи 13. Шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16 расидаанд, дода шуда, он ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он мебошад. 

2. Ба шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

-дар бораи бақайдгирӣ ва азқайдбарории шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби қайди ҷойи истиқомат – аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ;

— дар бораи қайди никоҳ – аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва мақомоти корҳои дохилӣ; 

— дар бораи бекор кардани қайди никоҳ — аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шиносномаи намунаи соли 1996;

— дар бораи додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон – аз тарафи мақомоте, ки чунин ҳуҷҷатро медиҳанд;

— дар бораи муносибати шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 18 расидааст, ба ӯҳдадории умумии ҳарбӣ – аз тарафи комиссариати ҳарбӣ дар шиносномаи намунаи соли 1996;

— дар бораи рақами мушаххаси андозсупоранда – аз тарафи мақомоти андоз;

— дар бораи мансубияти миллӣ – аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ дар шиносномаи намунаи соли 1996;

— дар бораи гурӯҳи хун ва омилҳои резуси мансубияти хуни соҳиби шиноснома (бо хоҳиши соҳиби шиноснома) – аз тарафи муассисаи тандурустии ҷойи истиқомат.

3. Сабтҳо ва қайдҳо дар шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996, ки аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ ворид мегарданд, бо мӯҳрҳои шаклашон аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ муқарраргардида ба расмият дароварда мешаванд. Ба шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардани сабту қайдҳое, ки дар Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ нашудаанд, манъ аст.

4. Шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлатҳои зерин дода мешавад:

1) шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996:

— аз рӯзи ба синни 16 расидани шахс то рӯзи ба синни 25 расидани ӯ;

— аз рӯзи ба синни 25 расидани шахс то рӯзи ба синни 45 расидани ӯ;

— аз рӯзи ба синни 45 расидани шахс шиноснома ба мӯҳлати бемаҳдуд дода мешавад.

2) шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014 ба мӯҳлати 10 сол дода мешавад.

5. Агар мӯҳлати эътибори шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти адои хизмати ҳарбии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи даъват гузашта бошад, шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойи бақайдгирии истиқомат, дар ҳолати набудани қайди ҷойи истиқомат – дар ҷойи будубош ё ҷойи истиқомати воқеии шаҳрванд баъд аз ба итмом расидани хизмати ҳарбӣ дода мешавад.

Моддаи 14. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони мансабдор тибқи Номгӯи тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Ба шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

3. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 5 сол дода мешавад.

4. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯдакони то синни 16 вобаста ба синну сол ба мӯҳлати аз 1 то 5 сол дода мешавад. 

Моддаи 15. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони мансабдор тибқи Номгӯи тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Ба шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

3. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 5 сол дода мешавад.

4. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯдакони то синни 16 вобаста ба синну сол ба мӯҳлати аз 1 то 5 сол дода мешавад. 

Моддаи 16. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи талаботи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. 

2. Ба шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

3. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 10 сол дода мешавад.

4. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯдакони то синни 16, вобаста ба синну сол ба мӯҳлати аз 1 то 5 сол дода мешавад. 

Моддаи 17. Шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ

1. Асосҳои додан ва мӯҳлати эътибори шиносномаи шаҳрванди хориҷиро ҳамчун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ қонунгузории давлати хориҷӣ муайян мекунад. 

2. Ба шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистон – аз тарафи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон,намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – аз тарафи мақомоти сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— дигар сабту қайдҳои аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршуда.

Моддаи 18. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд

1. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба шахси бешаҳрванд, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат дошта, ба синни 16 расидааст ва дорои гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба мӯҳлати 5 сол дода шуда, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти соҳиби он дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он мебошад.

3. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба шахсони ба синни 16 нарасида ҳангоми баромадан ба хориҷи кишвар бе падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) дода мешавад.

4. Ба шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— дар бораи фарзандони то синни 16 дар ҳолати баромадани онҳо бо падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) ба хориҷи кишвар бо часпондани расми онҳо — аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақомоти ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

Моддаи 19. Шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда

1. Шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда тибқи талаботи Қонуни мазкур ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гурезаҳо» дода мешавад.

2. Шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда ба мӯҳлати на зиёда аз 3 моҳ дода мешавад.

3. Тартиби таҳия намудани шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда ва гуреза дониста шудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.  

Моддаи 20. Шаҳодатномаи гуреза

Шаҳодатномаи гуреза ба шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар барои гурезаҳо» вазъи ҳуқуқии гурезаро соҳиб шудаанд,дода мешавад.

Моддаи 21. Шаҳодатномаи таваллуд

1. Шаҳодатномаи таваллуд дар асоси санади бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Шаҳодатномаи таваллуд то гирифтани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ба ҳисоб меравад.

Моддаи 22. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони зерин дода мешавад:

— ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати гум кардани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шиносномаҳои дипломатӣ, хизматӣ ва умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё ба охир расидани мӯҳлати эътибори онҳо, беэътибор донистан ё мавҷуд набудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар вақти будубоши онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шаҳрвандони ноболиғи Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар ҳолати таваллуд шудани онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шахсони бешаҳрванде, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат мекунанд – дар ҳолати гум кардани шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ҳангоми будубоши онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми гурезаро доранд – дар ҳолати гум кардани шаҳодатномаи гуреза ҳангоми будубоши онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат дошта, барои ворид шудан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои беэътибордонисташуда доранд – дар ҳолати аз ҷониби давлати хориҷӣ ронда шудан ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуданашон.

2. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои воридшавии яккарата ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад ва барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шуда наметавонад. 

3. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистонро Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистонмедиҳанд.

4. Ба шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

5. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати на зиёда аз 60 рӯз дода мешавад.

Моддаи 23. Гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 расидаанд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ доранд, ба мӯҳлати амали шиносномаи хориҷӣ, вале на бештар аз 5 сол ва ҳангоми расидан ба сини 45 ба мӯҳлати эътибори шиносномаи хориҷӣ дода мешавад. 

2. Гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 нарасидаанд, ятим мондаанд ё падар ё модар доранд ва бо онҳо якҷоя истиқомат мекунанд ва ё парастори онҳо, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ё онҳо зери парастории доимии давлат қарор доранд, дода шуда, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.

3. Ба шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 нарасидаанд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ доранд, падар ё модарашон шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. 

4. Ҳангоми ба хориҷа рафтани шаҳрванди хориҷӣ шахсияти ӯро шиносномаи давлати шаҳрвандиаш тасдиқ мекунад.

Моддаи 24. Гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсоне, ки ба синни 16 расидаанд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ дорад, ба мӯҳлати амали на бештар аз 5 сол ва ҳангоми расидан ба синни 45 бе мӯҳлат дода мешавад. 

2. Гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони бешаҳрванд, ки ба синни 16 нарасидаанд, ятим мондаанд, ё падар ё модар доранд ва бо онҳо якҷоя истиқомат мекунанд ва ё шахси парастори онҳо, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ё онҳо зери парастории доимии давлат қарор доранд, дода шуда, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.

3. Дар вақти ба хориҷа рафтани шахси бешаҳрванд шахсияти ӯро шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд тасдиқ мекунад.

Моддаи 25. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ

1. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати ягона ва бемӯҳлати тасдиқкунандаи шахсият, вазъи хизматӣ ва дар хизмати ҳарбӣ қарор доштани хизматчиёни ҳарбӣ мебошад. 

2. Намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти хизматчиёни ҳарбӣ ва ворид намудани сабту қайдҳо ба онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

БОБИ 4.

АСОСҲОИ БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАН, ДОДАН, ИВАЗ КАРДАН, БАРҚАРОР НАМУДАН,
БЕЭЪТИБОР ДОНИСТАН, СУПОРИДАН, ГИРИФТАН, НОБУД КАРДАНИ ҲУҶҶАТҲОИ ТАСДИҚКУНАНДАИ ШАХСИЯТ ВА МӮҲЛАТИ ДОДАНИ ОНҲО

Моддаи 26. Асосҳо барои додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар асоси яке аз ҳуҷҷатҳои зерин дода мешаванд:

— санади расмӣ дар бораи таваллуд;

— шаҳодатномаи таваллуд;

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда;

— маълумотнома дар бораи қабул ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баромадан аз шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тағйир додани шаҳрвандӣ бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тағйир додани шаҳрвандӣ тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст;

— пешниҳоди мақомоти ваколатдори давлатӣ дар бораи додани вазъи ҳуқуқии гуреза.

Моддаи 27. Мӯҳлати додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

1. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ шахсан ё ба намояндаи қонунии ӯ (ғайр аз ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои якум, шашум, ёздаҳум ва дувоздаҳуми моддаи 11 номбар шудаанд) аз рӯзи пешниҳоди ариза дар мӯҳлатҳои зерин дода мешаванд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 15 рӯзи корӣ ва дар ҳолатҳои гузаронидани санҷишҳои иловагӣ — на дертар аз 30 рӯзи корӣ;

— шиносномаи дипломатӣ ва хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 15 рӯзи корӣ;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дорои маълумоти электронӣ – на дертар аз 15 рӯзи корӣ; 

— барасмиятдарории шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар зарурати табобати фаврӣ, бемории вазнин ё фавти хешованде, ки дар хориҷа истиқомат мекунад – на дертар аз 3 рӯзи корӣ; 

— барасмиятдарории шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баромадан барои истиқомати доимӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 3 моҳ;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 20 рӯзи корӣ;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда – на дертар аз 10 рӯзи корӣ;

— шаҳодатномаи гуреза – на дертар аз 3 моҳ;

— шаҳодатномаи таваллуд – на дертар аз 10 рӯзи корӣ;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд, гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон–аз 3 то 6 моҳ.

2. Муҳлати додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбиро бо назардошти талаботи қисми 2 моддаи 25 Қонуни мазкур Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. (ҚҶТ аз 18.03.15с., №1186)

3. Бо хоҳиши шахси воқеӣ, бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои дуюм, сеюм ва чоруми моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, бо тартиби фаврӣ дода мешаванд.

Моддаи 28. Иваз кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар ҳолатҳои зерин иваз карда мешаванд:

— расидан ба синни 16;

— гузаштани мӯҳлати амали ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият;

— гум кардан, дуздида шудан ё барои истифодаи минбаъда корношоям гардидани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият;

— тағйир додани насаб, ном, номи падар, миллат, сана ва ҷойи таваллуд ва маълумоти дигар;

— ошкор гардидани иштибоҳу ғалат ва сохтакориҳо дар сабтҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият;

— тағйир додани ҷинс ва ё симои зоҳирӣ (чеҳра);

— соҳиб шудан ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё барқарор намудани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— мавҷуд набудани имконияти минбаъд ворид намудани сабтҳои дахлдор ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар набудани ҷойи холӣ дар саҳифаҳои онҳо. 

Моддаи 29. Барқарор намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳангоми гум кардани онҳо

1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, ҳангоми гум кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ба мақомоти ваколатдори давлатӣ барои аз нав гирифтани онҳо муроҷиат менамоянд.

2. Ҳангоми гум кардани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шиносномаи дипломатӣ, хизматӣ ва умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, ба намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат менамоянд.

Моддаи 30. Беэътибор донистани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, супоридан ва нобуд кардани он

1. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият дар чунин ҳолатҳо беэътибор дониста, супорида ва нобуд карда мешавад:

— тағйир додани насаб, ном, номи падар;

— ба охир расидани мӯҳлати амали он;

— гум кардани ҳуҷҷат аз рӯзи аз тарафи соҳиби он ба мақоми ваколатдори давлатӣ додани ариза;

— номутобиқатӣ ба вазъи ҳуқуқии соҳиби он;

— тағйир додани ҷинс ва ё симои зоҳирӣ (чеҳра);

— дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфт шудаанд, барои ирсоли минбаъда ба мақомоти ваколатдори давлатие, ки ҳуҷҷатҳои мазкурро ба расмият даровардаанд, дар хориҷи кишвар ба намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешаванд. Ҳангоми аз ҷониби соҳиби он барқарор намудани ҳуҷҷати гумшудаи тасдиқкунандаи шахсият, ҳуҷҷати ёфтшуда бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нобуд карда мешавад.

3. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шахси фавтида, аз ҷумла аз ҷониби суд фавтида эълоншуда ба мақомоти ваколатдори давлатӣ супорида шуда, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нобуд карда мешаванд.

4. Беэътибор донистани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархати чордаҳуми моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинӣ шудааст бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Моддаи 31. Рад кардан ба додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин рад карда мешавад, агар:

— шаҳрванд аз маълумоте, ки сирри давлатӣ дорад, воқиф бошад — то гузаштани мӯҳлати муқарраршуда аз лаҳзаи ба анҷом расидани мӯҳлати рухсати ӯ ба ин маълумот;

— шаҳрванд ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷиноят дастгир шудааст, ё ин ки ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст – то баровардани қарор доир ба парванда ё қувваи қонунӣ пайдо намудани ҳукми суд;

— шаҳрванд барои содир кардани ҷиноят маҳкум шуда бошад — то адои (иҷрои) мӯҳлати ҷазо ва ё озод шудан аз ҷазо;

— шаҳрванд аз иҷрои ӯҳдадориҳои аз тарафи суд ба зиммааш гузошташуда саркашӣ кунад – то иҷрои ӯҳдадориҳо;

— шаҳрванд дар бораи худ маълумоти бардурӯғ дода бошад;

— нисбат ба шаҳрванд ба суд даъвои гражданӣ пешниҳод шуда бошад – то ба охир расидани пешбурди парванда;

— шаҳрванд дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок ҷиноят содир карда бошад ва ё зери назорати маъмурии мақомоти корҳои дохилӣ қарор дошта бошад – то барҳам хӯрдани доғи судӣ ва ё ба итмом расидани мӯҳлати назорат;

— шаҳрванд мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ даъват шуда бошад — то ба итмом расидани мӯҳлати адои хизмати ҳарбӣ.

Моддаи 32. Гирифтан ва истифода бурдани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

1. Дар ҳолатҳо ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони мансабдори мақомоти ваколатдори давлатӣ, мақомоти тафтишоти пешакӣ, таҳқиқ, инчунин суд ҳангоми пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё баррасии онҳо, аз даст додани шаҳрвандӣ, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият бозпас гирифта ё аз эътибор соқит дониста мешаванд. Гирифтани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият аз ҷониби дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор манъ аст.

2. Ба сифати гарав гирифтани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият манъ аст.

3. Айнияткунонии шахси воқеӣ аз рӯи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ҳамчунин истифодаи онҳо, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст.

4. Аз шахсони ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият гирифта шуда, дар муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ нигоҳ дошта мешаванд. Ҳангоми озод шудан аз адои ҷазо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ба соҳибони онҳо баргардонида мешаванд.

БОБИ 5.

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 33. Инҳисори (монополияи) давлатӣ дар соҳаи тайёр намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Фаъолият оид ба тайёр намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти дар сархатҳои якум, шашум, ҳафтум, ҳаштум, ёздаҳум ва дувоздаҳуми моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинишуда, ҷамъоварӣ ва пешбурди махзани маълумоти якҷоякардашудаи низоми тайёр намудани ҳуҷҷатҳо, автоматикунонии корҳои баҳисобгирии равандҳои муҳоҷират, таҳия, ҷорӣ ва ҳамроҳкунии маводи барномавию техникӣ барои мақомоти корҳои дохилӣ ба инҳисори (монополияи) давлат мансуб буда, аз ҷониби корхонае, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегардад, амалӣ карда мешавад.

Моддаи 34. Ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки онҳоро эътироф кардааст, дар асоси принсипҳои ҳамкории байналмилалии ҳуқуқӣ бо давлатҳои хориҷӣ оид ба истифодаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳамкорӣ менамояд.

Моддаи 35. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 36. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

 

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                             Эмомалӣ РАҲМОН

ш. Душанбе, 26 июли соли 2014,

№1097

  

Закон

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Настоящий Закон устанавливает виды документов, удостоверяющих личность граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также основания их оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия и уничтожения.

ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

– документы, удостоверяющие личность – документ утвержденного образца с зафиксированной в нем информацией о персональных данных физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в целях идентификации личности;

– паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство Республики Таджикистан на территории Республики Таджикистан и за ее пределами в соответствии международными договорами Республики Таджикистан;

– дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан и подтверждающий официальный статус его владельца при выезде за границу, проживании за пределами Республики Таджикистан в связи с осуществлением дипломатической и консульской деятельности, а также других официальных функций и при въезде на территорию Таджикистана;

– служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан и подтверждающий официальный статус его владельца при выезде за границу, проживании за пределами Республики Таджикистан для исполнения возложенных на него служебных обязанностей и при въезде на территорию Таджикистана;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан, подтверждающий его правовой статус в Республике Таджикистан и за его пределами;

– паспорт иностранного гражданина – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, выдаваемый иностранным государством;

– удостоверение лица без гражданства – документ, удостоверяющий личность физического лица, не имеющего доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо государства, выдаваемый уполномоченными государственными органами Республики Таджикистан;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище – документ, подтверждающий личность и правовой статус лиц, ищущих убежище, ходатайствующих о признании их беженцами в Республике Таджикистан, в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О беженцах»;

– удостоверение беженца – документ установленного образца, подтверждающий личность лиц, ищущих убежище, признанных беженцами в Республике Таджикистан;

– свидетельство о рождении – документ, удостоверяющий личность физического лица, свидетельствующий о государственной регистрации факта его рождения;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан – временный документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан, обеспечивающий его право на возвращение в Республику Таджикистан;

– вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Республики Таджикистан, подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в Таджикистане;

– вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан – документ, удостоверяющий личность лица без гражданства на территории Республики Таджикистан, подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в Таджикистане;

– документ, удостоверяющий личность военнослужащего – документ установленного образца, удостоверяющий личность военнослужащего Республики Таджикистан, подтверждающий его правовой статус и заменяющий паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– уполномоченные государственные органы – государственные органы, осуществляющие в пределах своих полномочий оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о документах, удостоверяющих личность

Законодательство Республики Таджикистан о документах, удостоверяющих личность, основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Положения настоящего Закона применяются к гражданам Республики Таджикистан, независимо от их места проживания, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих в Республике Таджикистан.

Статья 4. Право собственности на документы, удостоверяющие личность гражданина  Республики Таджикистан

Документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Таджикистан, являются собственностью Республики Таджикистан, и их владелец находится под защитой и покровительством Республики Таджикистан.

Статья 5. Принципы правового регулирования  документов, удостоверяющих личность

Принципами правового регулирования документов, удостоверяющих личность, являются:

– законность;

– соблюдение прав и свобод человека и гражданина;

– равенство всех перед законом;

– обязательность:

– доступность;

– недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, социального, служебного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических позиций, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Статья 6. Права и обязанности гражданина Республики Таджикистан, иностранного гражданина и лица без гражданства, связанные с получением и хранением документов, удостоверяющих личность

1. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо без гражданства вправе получать документы, удостоверяющие личность, соответственно своему правовому статусу.

2. Гражданин Республики Таджикистан, достигший 16-летного возраста, обязан иметь паспорт гражданина Республики Таджикистан.

3. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо без гражданства обязаны бережно хранить документы, удостоверяющие личность, не допускать их утерю, повреждение, уничтожение, а также подделку.

4. Гражданин Республики Таджикистан, независимо от места проживания, иностранный гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающие или временно пребывающие в Республике Таджикистан, обязаны иметь документы, удостоверяющие личность, соответствующие своему статусу, и быть прописанными по месту жительства или по месту пребывания.

5. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо без гражданства вправе обжаловать решение должностных лиц в случае отказа в выдаче, замене, восстановлении, аннулировании, изъятии и уничтожении документов, удостоверяющих личность.

ГЛАВА 2.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, СВЯЗАННАЯ С ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЧНОСТЬ

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан:

– утверждает образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и зашиты документов, удостоверяющих личность;

– утверждает Перечень должностных лиц Республики Таджикистан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Таджикистан:

– определяет размер государственной пошлины и иных обязательных платежей в бюджет за подготовку документов, удостоверяющих личность, а также порядок их расходования;

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 8. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан:

1) По согласованию с министерствами и ведомствами Республики Таджикистан разрабатывает и представляет на утверждение Правительству Республики Таджикистан образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты следующих документов, удостоверяющих личность:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года:

– удостоверение лица без гражданства;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище;

– удостоверение беженца;

– вид на жительство иностранного гражданина в Республике Таджикистан;

– вид на жительство лица без гражданства в Республике Таджикистан.

2) Осуществляет оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие, уничтожение и защиту документов, удостоверяющих личность, предусмотренных в пункте 1) настоящей статьи и абзаце первом пункта 1) статьи 9 настоящего Закона.

3) В порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, при получении документов, предоставляющих право на постоянное жительство за пределами страны, у гражданина Республики Таджикистан взимает документ, удостоверяющий личность, а в случае получения им гражданства другого государства — его паспорт.

4) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 9. Полномочия Министерства иностранных дел Республики Таджикистан

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан:

1) По согласованию с министерствами и ведомствами Республики Таджикистан разрабатывает и представляет на утверждение Правительству Республики Таджикистан образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты следующих документов, удостоверяющих личность:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года:

– дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан.

2) Осуществляет оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность, предусмотренных абзацами первым, вторым, и четвертым пункта 1) настоящей статьи, в соответствии нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

3) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 10. Полномочия иных уполномоченных государственных органов

Иные уполномоченные государственные органы:

– разрабатывают образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность, в пределах своих полномочий и представляют Правительству Республики Таджикистан на утверждение;

– осуществляют оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность в пределах своих полномочий;

– осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 3.

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Статья 11. Документы, удостоверяющие личность

Документами, удостоверяющими личность, являются:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– паспорт иностранного гражданина;

– удостоверение лица без гражданства;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище;

– удостоверение беженца;

– свидетельство о рождении;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан;

– вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан;

– вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан;

– документ, удостоверяющий личность военнослужащего;

– водительское удостоверение, служебное удостоверение, удостоверение участников Великой Отечественной Войны и ветеранов труда (лиц, приравненных к ним), инвалидов, студентов и другие документы, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан,

Статья 12. Требования к документам, удостоверяющим личность

1. Документы, удостоверяющие личность, содержат:

– фамилию, имя, отчество (при его наличии);

– дату и место рождения в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– пол (в предусмотренных случаях);

– национальную принадлежность в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– гражданство, кроме документов, удостоверяющих личность, указанных в абзацах шестом, девятом и четырнадцатом статьи 11 настоящего Закона;

– семейное положение в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– фотографию, за исключением свидетельства о рождении;

– наименование органа, выдавшего документ;

– дату выдачи, серию и номер документа;

– срок его действия, за исключением свидетельства о рождении и удостоверение участников Великой Отечественной Войны и ветеранов труда (лиц, приравненных к ним);

– адрес и место жительства в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– электронные данные, устанавливающие личность, в дипломатических, служебных, общегражданских заграничных, паспортах гражданина Республики Таджикистан;

– подпись владельца документа в документах, удостоверяющих личность, указанных в абзацах первом — четвертом и двенадцатом — тринадцатом статьи 11 настоящего Закона.

2. Документы, удостоверяющие личность, должны содержать индивидуальный идентификационный номер.

3. Документы, удостоверяющие личность, используемые внутри страны, оформляются уполномоченными государственными органами кириллическим алфавитом (на таджикском и русском языках). Документы, удостоверяющие личность, используемые внутри Республики Таджикистан и за ее пределами, оформляются в соответствии с требованиями международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан, кириллическими буквами (на таджикском языке) и латинскими буквами (на английском языке).

Статья 13. Паспорт гражданина Республики Таджикистан

1. Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается гражданам Республики Таджикистан, достигшим 16 — летнего возраста, и является документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Таджикистан на территории Таджикистана и за ее пределами.

2. В паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о регистрации по месту жительства и снятии гражданина Республики Таджикистан с регистрационного учета по месту жительства

— органами внутренних дел;

– о регистрации брака — органами записи актов гражданского состояния и органами внутренних дел;

– о расторжении брака — органами записи актов гражданского состояния в паспорте образца 1996 года;

– о выдаче документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Таджикистан за пределами Республики Таджикистан — органами, выдающими такой документ:

– об отношении к всеобщей воинской обязанности гражданина Республики Таджикистан, достигшего 18 — летнего возраста — военным комиссариатом в паспорте образца 1996 года;

– об идентификационном номере налогоплательщика — налоговыми органами;

– о национальной принадлежности — органами внутренних дел в паспорте образца 1996 года;

– о группе крови и резус-факторе владельца паспорта (по желанию владельца паспорта) — учреждением здравоохранения по месту жительства.

3. Записи и отметки в паспорте гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года, проставляемые уполномоченными государственными органами, оформляются штампами, форма которых устанавливается уполномоченными государственными органами. Проставление и внесение в паспорт гражданина Республики Таджикистан записей и отметок, не предусмотренных настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан запрещаются.

4. Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается на следующие сроки:

1) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года:

– со дня достижения лицом 16 летного возраста до достижения им 25 летнего возраста

– со дня достижения лицом 25 летного возраста до достижения им 45 летнего возраста.

2) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года выдается сроком на 10 лет.

3) Если срок действия паспорта гражданина Республики Таджикистан истекает во время прохождения гражданином Республики Таджикистан военной службы по призыву, паспорт гражданина Республики Таджикистан подлежит замене по зарегистрированному месту жительства, а в случае отсутствия регистрации по месту жительства — по месту пребывания или фактического проживания гражданина после завершения им прохождения военной службы.

Статья 14. Дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан

1. Дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается должностным лицам согласно Перечню, утвержденному Правительством Республики Таджикистан.

2. В дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — со стороны соответствующих органов, осуществляющих пограничный контроль;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченного органа иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

3. Дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается сроком на 5 лет.

4. Детям до 16 лет дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5 лет.

Статья 15. Служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан

1. Служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается должностным лицам согласно Перечню, утвержденному Правительством Республики Таджикистан.

2. В служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — со стороны соответствующих органов, осуществляющих пограничный контроль;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченного органа иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

3. Служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается сроком на 5 лет.

4. Детям до 16 лет служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5

Статья 16. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан

1. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается гражданину Республики Таджикистан в соответствии с требованиями настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики Таджикистан.

2. В общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — со стороны соответствующих органов, осуществляющих пограничный контроль;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченного органа иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

3. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается сроком на 10 лет.

4. Детям до 16 лет общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5 лет.

Қонуни мазкур намудҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, инчунин асосҳои ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани онҳоро муқаррар менамояд.

БОБИ 1.

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

– ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият – санади намунааш тасдиқшуда, ки дар он иттилоот дар бораи маълумоти фардии шахси воқеӣ сабт шудааст ва он имкон медиҳад, ки шахсият ва вазъи ҳуқуқии соҳиби он бо мақсади айнияткунонии шахсият муқаррар карда шаванд;

– шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванд ва собиткунандаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он мутобиқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон; (ЌЊЉТ аз 13.06.2014, №406)

– шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи вазъи расмии дорандаи он ҳангоми баромадан ба хориҷи кишвар, истиқомат кардан берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иҷрои фаъолияти дипломатӣ ва консулӣ, инчунин дигар вазифаҳои расмӣ ва ворид шудан ба қаламрави Тоҷикистон;

– шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи вазъи расмии дорандаи он ҳангоми баромадан ба хориҷи кишвар, истиқомат кардан берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои ӯҳдадориҳои хизматии ба зиммааш вогузоршуда ва ворид шудан ба қаламрави Тоҷикистон;

– шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи вазъи ҳуқуқии ӯ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он;

– шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ  – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ, ки давлати хориҷӣ медиҳад;

– шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ, ки далели мансубияти худро ба шаҳрвандии ягон давлат надорад ва аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад; (ЌЊЉТ аз 05.03.2008 №118).

– шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони паноҳҷӯянда ва вазъи ҳуқуқии онҳо, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гурезаҳо» ҷиҳати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуреза дониста шуданашон дархост пешниҳод мекунанд;(ЌЉТ аз 10.05.2002 №50).

–  шаҳодатномаи гуреза – ҳуҷҷати намунааш муқарраргардида, ки шахсияти шахсони паноҳҷӯяндаи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуреза донисташударо тасдиқ менамояд; ЌЉТ аз 10.05.2002 №50).

– шаҳодатномаи таваллуд – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ, ки аз бақайдгирии давлатии воқеияти таваллуди ӯ шаҳодат медиҳад;

– шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати муваққатии тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи ӯро барои бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд;

– гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи гирифтани иҷозат барои зисти доимӣ дар Тоҷикистон; (ЌЊЉТ аз 27.02.2010 №91).

– гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси бешаҳрванд дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиткунандаи гирифтани иҷозат барои зисти доимӣ дар Тоҷикистон; (ЌЊЉТ аз 27.02.2010 №91).

– ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ – ҳуҷҷати намунааш муқарраргардидае, ки шахсияти хизматчии ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ намуда, собиткунандаи вазъи ҳуқуқии ӯ ва ивазкунандаи шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;

– мақомоти ваколатдори давлатӣ – мақомоти давлатие, ки дар доираи ваколатҳои худ ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро амалӣ менамоянд.

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи

                      шахсият

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур

Муқаррароти Қонуни мазкур нисбат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз ҷойи истиқоматашон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доимӣ истиқомат доранд ё муваққатан дар Тоҷикистон қарор доранд, татбиқ мегарданд.

Моддаи 4. Ҳуқуқи моликият ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрвандони

                      Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, соҳиби онҳо таҳти ҳимоя ва пуштибонии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

  • Моддаи 5. Принсипҳои танзими ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Принсипҳои танзими ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият инҳоянд:

— қонуният;

— риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

— баробарии ҳама дар назди қонун;

— ҳатмӣ будан;

— дастрас будан;

— роҳ надодан ба табъиз бо асосҳои мансубият, вазъи иҷтимоӣ, хизматӣ ва молумулкӣ, ҷинсӣ, нажодӣ, миллӣ, забонӣ, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, ҷойи зист ё ҳама гуна дигар ҳолатҳо.

Моддаи 6. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд вобаста ба гирифтан ва нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳои  тасдиқкунандаи шахсият

1. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд мутобиқи вазъи ҳуқуқиашон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳуқуқ доранд.

2. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16 расидааст, ӯҳдадор аст шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад.

3. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд ӯҳдадоранд, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро эҳтиёткорона нигоҳ доранд онҳоро гум, вайрон, нобуд накунанд, инчунин мавриди сохтакорӣ қарор надиҳанд.

4. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз ҷойи истиқомат, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд, ки ба таври доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд ё муваққатан дар Тоҷикистон қарор доранд, ӯҳдадоранд мувофиқи вазъи ҳуқуқиашон дорои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва дар қайди ҷойи истиқомат бошанд ё аз рӯйи ҷойи будубош ба қайд гирифта шаванд.

5. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд ҳуқуқ доранд дар сурати аз тарафи шахсони мансабдор рад шудани дархосташон оид ба додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият аз рӯи қарори онҳо шикоят намоянд.

БОБИ 2.

САЛОҲИЯТИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ВОБАСТА БА ҲУҶҶАТҲОИ ТАСДИҚКУНАНДАИ ШАХСИЯТ 

Моддаи 7. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

— намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро тасдиқ менамояд;

— Номгӯи шахсони мансабдори Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ба онҳо шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, тасдиқ менамояд;

— андозаи боҷи давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба буҷет барои омада намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, инчунин тартиби хароҷоти онҳоро муайян менамояд;

— дигар ваколатҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд.

Моддаи 8. Ваколатҳои Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

1) Намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои зерини тасдиқкунандаи шахсиятро дар мувофиқа бо вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда;

— шаҳодатномаи гуреза;

— гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2) Ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро, ки дар банди 1) ҳамин модда ва сархатҳои якум ва чоруми банди 1) моддаи 9 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, амалӣ менамояд.

3) Бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуҷҷат оид ба гирифтани ҳуқуқи зисти доимӣ дар хориҷи кишварро гирифтааст, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва дар ҳолати аз тарафи ӯ гирифтани шаҳрвандии давлати дигар, шиносномаи ӯро бозпас мегирад.

4) Дигар ваколатҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд.

Моддаи 9. Ваколатҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

1) Намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои зерини тасдиқкунандаи шахсиятро дар мувофиқа бо вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014;

— шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2) Ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро, ки дар сархатҳои дуюм, сеюм, ва чоруми банди 1) ҳамин модда пешбинӣ шудаанд тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

3) Дигар ваколатеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд.

Моддаи 10. Ваколатҳои мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ 

Мақомоти дигари ваколатдори давлатӣ: 

— намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро дар доираи ваколатҳояшон таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд;

— ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан ва нобуд кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро дар доираи ваколатҳояшон амалӣ менамоянд;

— дигар ваколатеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамоянд.

БОБИ 3.

НАМУДҲОИ ҲУҶҶАТҲОИ ТАСДИҚКУНАНДАИ ШАХСИЯТ

Моддаи 11. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият инҳоянд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда;

— шаҳодатномаи гуреза;

— шаҳодатномаи таваллуд;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

— гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

— ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ;

— шаҳодатномаи ронандагӣ, шаҳодатномаи хизматӣ, шаҳодатномаи иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва собиқадорони меҳнат (шахсони ба онҳо баробаркардашуда), маъюбон, донишҷӯён ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

Моддаи 12. Талабот ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

1. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дорои маълумоти зерин мебошанд:

— насаб, ном, номи падар (дар ҳолати будан);

— сана ва ҷойи таваллуд дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ҷинс (дар ҳолатҳои пешбинишуда);

— мансубияти миллӣ, дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шаҳрвандӣ, ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои шашум,нӯҳум ва чордаҳуми  моддаи 11 Қонуни мазкур нишон дода шудаанд;

— вазъи оилавӣ,дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— сурат, ба истиснои шаҳодатномаи таваллуд; 

— номи мақоме, ки ҳуҷҷатро додааст;

— санаи додан, силсила ва рақами ҳуҷҷат;

— мӯҳлати амали он, ба истиснои шаҳодатномаи таваллуд ва шаҳодатномаи иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва собиқадорони меҳнат (шахсони ба онҳо баробаркардашуда);

— суроға ва ҷойи зист, дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— маълумоти электронии муайянкунандаи шахсият дар шиносномаҳои дипломатӣ, хизматӣ ва умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— имзои соҳиби ҳуҷҷат дар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои якум – чорум ва дувоздаҳум – сездаҳуми моддаи 11 Қонуни мазкур нишон дода шудаанд.

2. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият бояд рақами фардии айнияткунониро дошта бошанд.

3. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар дохили кишвар истифода мешаванд, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ бо ҳарфҳои кириллӣ(бо забони тоҷикӣ ва русӣ) ба расмият дароварда мешаванд. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар дохил ва берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд, тибқи талаботи санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳарфҳои кириллӣ (бо забони тоҷикӣ) ва ҳарфҳои лотинӣ (бо забони англисӣ)ба расмият дароварда мешаванд.

Моддаи 13. Шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16 расидаанд, дода шуда, он ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он мебошад. 

2. Ба шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

-дар бораи бақайдгирӣ ва азқайдбарории шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби қайди ҷойи истиқомат – аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ;

— дар бораи қайди никоҳ – аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва мақомоти корҳои дохилӣ; 

— дар бораи бекор кардани қайди никоҳ — аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шиносномаи намунаи соли 1996;

— дар бораи додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон – аз тарафи мақомоте, ки чунин ҳуҷҷатро медиҳанд;

— дар бораи муносибати шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 18 расидааст, ба ӯҳдадории умумии ҳарбӣ – аз тарафи комиссариати ҳарбӣ дар шиносномаи намунаи соли 1996;

— дар бораи рақами мушаххаси андозсупоранда – аз тарафи мақомоти андоз;

— дар бораи мансубияти миллӣ – аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ дар шиносномаи намунаи соли 1996;

— дар бораи гурӯҳи хун ва омилҳои резуси мансубияти хуни соҳиби шиноснома (бо хоҳиши соҳиби шиноснома) – аз тарафи муассисаи тандурустии ҷойи истиқомат.

3. Сабтҳо ва қайдҳо дар шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996, ки аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ ворид мегарданд, бо мӯҳрҳои шаклашон аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ муқарраргардида ба расмият дароварда мешаванд. Ба шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардани сабту қайдҳое, ки дар Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ нашудаанд, манъ аст.

4. Шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлатҳои зерин дода мешавад:

1) шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996:

— аз рӯзи ба синни 16 расидани шахс то рӯзи ба синни 25 расидани ӯ;

— аз рӯзи ба синни 25 расидани шахс то рӯзи ба синни 45 расидани ӯ;

— аз рӯзи ба синни 45 расидани шахс шиноснома ба мӯҳлати бемаҳдуд дода мешавад.

2) шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014 ба мӯҳлати 10 сол дода мешавад.

5. Агар мӯҳлати эътибори шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти адои хизмати ҳарбии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи даъват гузашта бошад, шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойи бақайдгирии истиқомат, дар ҳолати набудани қайди ҷойи истиқомат – дар ҷойи будубош ё ҷойи истиқомати воқеии шаҳрванд баъд аз ба итмом расидани хизмати ҳарбӣ дода мешавад.

Моддаи 14. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони мансабдор тибқи Номгӯи тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Ба шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

3. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 5 сол дода мешавад.

4. Шиносномаи дипломатии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯдакони то синни 16 вобаста ба синну сол ба мӯҳлати аз 1 то 5 сол дода мешавад. 

Моддаи 15. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони мансабдор тибқи Номгӯи тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Ба шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

3. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 5 сол дода мешавад.

4. Шиносномаи хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯдакони то синни 16 вобаста ба синну сол ба мӯҳлати аз 1 то 5 сол дода мешавад. 

Моддаи 16. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи талаботи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. 

2. Ба шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

3. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 10 сол дода мешавад.

4. Шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯдакони то синни 16, вобаста ба синну сол ба мӯҳлати аз 1 то 5 сол дода мешавад. 

Моддаи 17. Шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ

1. Асосҳои додан ва мӯҳлати эътибори шиносномаи шаҳрванди хориҷиро ҳамчун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ қонунгузории давлати хориҷӣ муайян мекунад. 

2. Ба шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистон – аз тарафи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон,намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – аз тарафи мақомоти сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— дигар сабту қайдҳои аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршуда.

Моддаи 18. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд

1. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба шахси бешаҳрванд, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат дошта, ба синни 16 расидааст ва дорои гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба мӯҳлати 5 сол дода шуда, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти соҳиби он дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он мебошад.

3. Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба шахсони ба синни 16 нарасида ҳангоми баромадан ба хориҷи кишвар бе падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) дода мешавад.

4. Ба шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд сабту қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— дар бораи фарзандони то синни 16 дар ҳолати баромадани онҳо бо падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) ба хориҷи кишвар бо часпондани расми онҳо — аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ;

— раводиди кишварҳои хориҷӣ – аз тарафи мақомоти ваколатдори давлати хориҷӣ;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

Моддаи 19. Шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда

1. Шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда тибқи талаботи Қонуни мазкур ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гурезаҳо» дода мешавад.

2. Шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда ба мӯҳлати на зиёда аз 3 моҳ дода мешавад.

3. Тартиби таҳия намудани шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда ва гуреза дониста шудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.  

Моддаи 20. Шаҳодатномаи гуреза

Шаҳодатномаи гуреза ба шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар барои гурезаҳо» вазъи ҳуқуқии гурезаро соҳиб шудаанд,дода мешавад.

Моддаи 21. Шаҳодатномаи таваллуд

1. Шаҳодатномаи таваллуд дар асоси санади бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Шаҳодатномаи таваллуд то гирифтани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ба ҳисоб меравад.

Моддаи 22. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони зерин дода мешавад:

— ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати гум кардани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шиносномаҳои дипломатӣ, хизматӣ ва умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё ба охир расидани мӯҳлати эътибори онҳо, беэътибор донистан ё мавҷуд набудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар вақти будубоши онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шаҳрвандони ноболиғи Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар ҳолати таваллуд шудани онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шахсони бешаҳрванде, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат мекунанд – дар ҳолати гум кардани шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ҳангоми будубоши онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шахсоне, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми гурезаро доранд – дар ҳолати гум кардани шаҳодатномаи гуреза ҳангоми будубоши онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат дошта, барои ворид шудан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои беэътибордонисташуда доранд – дар ҳолати аз ҷониби давлати хориҷӣ ронда шудан ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуданашон.

2. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои воридшавии яккарата ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад ва барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шуда наметавонад. 

3. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистонро Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистонмедиҳанд.

4. Ба шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қайдҳои зерин ворид карда мешаванд:

— оид ба убур намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳади давлатии дигар давлатҳо – аз тарафи мақомоти дахлдор, ки назорати сарҳадиро амалӣ менамоянд;

— дар бораи бекор намудани қайдҳои воридкардашуда – аз тарафи мақомоте, ки чунин қайдҳоро ворид кардаанд.

5. Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати на зиёда аз 60 рӯз дода мешавад.

Моддаи 23. Гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 расидаанд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ доранд, ба мӯҳлати амали шиносномаи хориҷӣ, вале на бештар аз 5 сол ва ҳангоми расидан ба сини 45 ба мӯҳлати эътибори шиносномаи хориҷӣ дода мешавад. 

2. Гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 нарасидаанд, ятим мондаанд ё падар ё модар доранд ва бо онҳо якҷоя истиқомат мекунанд ва ё парастори онҳо, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ё онҳо зери парастории доимии давлат қарор доранд, дода шуда, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.

3. Ба шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 нарасидаанд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ доранд, падар ё модарашон шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. 

4. Ҳангоми ба хориҷа рафтани шаҳрванди хориҷӣ шахсияти ӯро шиносномаи давлати шаҳрвандиаш тасдиқ мекунад.

Моддаи 24. Гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсоне, ки ба синни 16 расидаанд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ дорад, ба мӯҳлати амали на бештар аз 5 сол ва ҳангоми расидан ба синни 45 бе мӯҳлат дода мешавад. 

2. Гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони бешаҳрванд, ки ба синни 16 нарасидаанд, ятим мондаанд, ё падар ё модар доранд ва бо онҳо якҷоя истиқомат мекунанд ва ё шахси парастори онҳо, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ё онҳо зери парастории доимии давлат қарор доранд, дода шуда, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.

3. Дар вақти ба хориҷа рафтани шахси бешаҳрванд шахсияти ӯро шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд тасдиқ мекунад.

Моддаи 25. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ

1. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати ягона ва бемӯҳлати тасдиқкунандаи шахсият, вазъи хизматӣ ва дар хизмати ҳарбӣ қарор доштани хизматчиёни ҳарбӣ мебошад. 

2. Намунаҳо, қоидаҳо ва тартиби ба расмият даровардан, додан, иваз кардан, барқарор намудан, беэътибор донистан, супоридан, гирифтан, нобуд кардан ва ҳифзи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти хизматчиёни ҳарбӣ ва ворид намудани сабту қайдҳо ба онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

БОБИ 4.

АСОСҲОИ БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАН, ДОДАН, ИВАЗ КАРДАН, БАРҚАРОР НАМУДАН,
БЕЭЪТИБОР ДОНИСТАН, СУПОРИДАН, ГИРИФТАН, НОБУД КАРДАНИ ҲУҶҶАТҲОИ ТАСДИҚКУНАНДАИ ШАХСИЯТ ВА МӮҲЛАТИ ДОДАНИ ОНҲО

Моддаи 26. Асосҳо барои додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар асоси яке аз ҳуҷҷатҳои зерин дода мешаванд:

— санади расмӣ дар бораи таваллуд;

— шаҳодатномаи таваллуд;

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда;

— маълумотнома дар бораи қабул ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баромадан аз шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тағйир додани шаҳрвандӣ бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тағйир додани шаҳрвандӣ тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст;

— пешниҳоди мақомоти ваколатдори давлатӣ дар бораи додани вазъи ҳуқуқии гуреза.

Моддаи 27. Мӯҳлати додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

1. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ шахсан ё ба намояндаи қонунии ӯ (ғайр аз ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои якум, шашум, ёздаҳум ва дувоздаҳуми моддаи 11 номбар шудаанд) аз рӯзи пешниҳоди ариза дар мӯҳлатҳои зерин дода мешаванд:

— шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 15 рӯзи корӣ ва дар ҳолатҳои гузаронидани санҷишҳои иловагӣ — на дертар аз 30 рӯзи корӣ;

— шиносномаи дипломатӣ ва хизматии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 15 рӯзи корӣ;

— шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дорои маълумоти электронӣ – на дертар аз 15 рӯзи корӣ; 

— барасмиятдарории шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар зарурати табобати фаврӣ, бемории вазнин ё фавти хешованде, ки дар хориҷа истиқомат мекунад – на дертар аз 3 рӯзи корӣ; 

— барасмиятдарории шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баромадан барои истиқомати доимӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 3 моҳ;

— шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон – на дертар аз 20 рӯзи корӣ;

— шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда – на дертар аз 10 рӯзи корӣ;

— шаҳодатномаи гуреза – на дертар аз 3 моҳ;

— шаҳодатномаи таваллуд – на дертар аз 10 рӯзи корӣ;

— шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд, гувоҳномаи иқомат барои шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон–аз 3 то 6 моҳ.

2. Муҳлати додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбиро бо назардошти талаботи қисми 2 моддаи 25 Қонуни мазкур Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. (ҚҶТ аз 18.03.15с., №1186)

3. Бо хоҳиши шахси воқеӣ, бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархатҳои дуюм, сеюм ва чоруми моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, бо тартиби фаврӣ дода мешаванд.

Моддаи 28. Иваз кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар ҳолатҳои зерин иваз карда мешаванд:

— расидан ба синни 16;

— гузаштани мӯҳлати амали ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият;

— гум кардан, дуздида шудан ё барои истифодаи минбаъда корношоям гардидани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият;

— тағйир додани насаб, ном, номи падар, миллат, сана ва ҷойи таваллуд ва маълумоти дигар;

— ошкор гардидани иштибоҳу ғалат ва сохтакориҳо дар сабтҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият;

— тағйир додани ҷинс ва ё симои зоҳирӣ (чеҳра);

— соҳиб шудан ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё барқарор намудани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— мавҷуд набудани имконияти минбаъд ворид намудани сабтҳои дахлдор ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар набудани ҷойи холӣ дар саҳифаҳои онҳо. 

Моддаи 29. Барқарор намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳангоми гум кардани онҳо

1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, ҳангоми гум кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ба мақомоти ваколатдори давлатӣ барои аз нав гирифтани онҳо муроҷиат менамоянд.

2. Ҳангоми гум кардани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шиносномаи дипломатӣ, хизматӣ ва умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, ба намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат менамоянд.

Моддаи 30. Беэътибор донистани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, супоридан ва нобуд ӣкардани он

1. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият дар чунин ҳолатҳо беэътибор дониста, супорида ва нобуд карда мешавад:

— тағйир додани насаб, ном, номи падар;

— ба охир расидани мӯҳлати амали он;

— гум кардани ҳуҷҷат аз рӯзи аз тарафи соҳиби он ба мақоми ваколатдори давлатӣ додани ариза;

— номутобиқатӣ ба вазъи ҳуқуқии соҳиби он;

— тағйир додани ҷинс ва ё симои зоҳирӣ (чеҳра);

— дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфт шудаанд, барои ирсоли минбаъда ба мақомоти ваколатдори давлатие, ки ҳуҷҷатҳои мазкурро ба расмият даровардаанд, дар хориҷи кишвар ба намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешаванд. Ҳангоми аз ҷониби соҳиби он барқарор намудани ҳуҷҷати гумшудаи тасдиқкунандаи шахсият, ҳуҷҷати ёфтшуда бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нобуд карда мешавад.

3. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шахси фавтида, аз ҷумла аз ҷониби суд фавтида эълоншуда ба мақомоти ваколатдори давлатӣ супорида шуда, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нобуд карда мешаванд.

4. Беэътибор донистани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, ки дар сархати чордаҳуми моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинӣ шудааст бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Моддаи 31. Рад кардан ба додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият барои баромадан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин рад карда мешавад, агар:

— шаҳрванд аз маълумоте, ки сирри давлатӣ дорад, воқиф бошад — то гузаштани мӯҳлати муқарраршуда аз лаҳзаи ба анҷом расидани мӯҳлати рухсати ӯ ба ин маълумот;

— шаҳрванд ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷиноят дастгир шудааст, ё ин ки ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст – то баровардани қарор доир ба парванда ё қувваи қонунӣ пайдо намудани ҳукми суд;

— шаҳрванд барои содир кардани ҷиноят маҳкум шуда бошад — то адои (иҷрои) мӯҳлати ҷазо ва ё озод шудан аз ҷазо;

— шаҳрванд аз иҷрои ӯҳдадориҳои аз тарафи суд ба зиммааш гузошташуда саркашӣ кунад – то иҷрои ӯҳдадориҳо;

— шаҳрванд дар бораи худ маълумоти бардурӯғ дода бошад;

— нисбат ба шаҳрванд ба суд даъвои гражданӣ пешниҳод шуда бошад – то ба охир расидани пешбурди парванда;

— шаҳрванд дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок ҷиноят содир карда бошад ва ё зери назорати маъмурии мақомоти корҳои дохилӣ қарор дошта бошад – то барҳам хӯрдани доғи судӣ ва ё ба итмом расидани мӯҳлати назорат;

— шаҳрванд мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ даъват шуда бошад — то ба итмом расидани мӯҳлати адои хизмати ҳарбӣ.

Моддаи 32. Гирифтан ва истифода бурдани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият

1. Дар ҳолатҳо ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони мансабдори мақомоти ваколатдори давлатӣ, мақомоти тафтишоти пешакӣ, таҳқиқ, инчунин суд ҳангоми пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё баррасии онҳо, аз даст додани шаҳрвандӣ, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият бозпас гирифта ё аз эътибор соқит дониста мешаванд. Гирифтани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият аз ҷониби дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор манъ аст.

2. Ба сифати гарав гирифтани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият манъ аст.

3. Айнияткунонии шахси воқеӣ аз рӯи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, ҳамчунин истифодаи онҳо, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст.

4. Аз шахсони ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият гирифта шуда, дар муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ нигоҳ дошта мешаванд. Ҳангоми озод шудан аз адои ҷазо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ба соҳибони онҳо баргардонида мешаванд.

БОБИ 5.

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 33. Инҳисори (монополияи) давлатӣ дар соҳаи тайёр намудани ҳуҷҷатҳои

                         тасдиқкунандаи шахсият

Фаъолият оид ба тайёр намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти дар сархатҳои якум, шашум, ҳафтум, ҳаштум, ёздаҳум ва дувоздаҳуми моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинишуда, ҷамъоварӣ ва пешбурди махзани маълумоти якҷоякардашудаи низоми тайёр намудани ҳуҷҷатҳо, автоматикунонии корҳои баҳисобгирии равандҳои муҳоҷират, таҳия, ҷорӣ ва ҳамроҳкунии маводи барномавию техникӣ барои мақомоти корҳои дохилӣ ба инҳисори (монополияи) давлат мансуб буда, аз ҷониби корхонае, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегардад, амалӣ карда мешавад.

Моддаи 34. Ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки онҳоро эътироф кардааст, дар асоси принсипҳои ҳамкории байналмилалии ҳуқуқӣ бо давлатҳои хориҷӣ оид ба истифодаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳамкорӣ менамояд.

Моддаи 35. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 36. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

 

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                             Эмомалӣ РАҲМОН

ш. Душанбе, 26 июли соли 2014,

№1097

 

   Закон

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Настоящий Закон устанавливает виды документов, удостоверяющих личность граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также основания их оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия и уничтожения.

ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

– документы, удостоверяющие личность – документ утвержденного образца с зафиксированной в нем информацией о персональных данных физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в целях идентификации личности;

– паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство Республики Таджикистан на территории Республики Таджикистан и за ее пределами в соответствии международными договорами Республики Таджикистан;

– дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан и подтверждающий официальный статус его владельца при выезде за границу, проживании за пределами Республики Таджикистан в связи с осуществлением дипломатической и консульской деятельности, а также других официальных функций и при въезде на территорию Таджикистана;

– служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан и подтверждающий официальный статус его владельца при выезде за границу, проживании за пределами Республики Таджикистан для исполнения возложенных на него служебных обязанностей и при въезде на территорию Таджикистана;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан, подтверждающий его правовой статус в Республике Таджикистан и за его пределами;

– паспорт иностранного гражданина – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, выдаваемый иностранным государством;

– удостоверение лица без гражданства – документ, удостоверяющий личность физического лица, не имеющего доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо государства, выдаваемый уполномоченными государственными органами Республики Таджикистан;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище – документ, подтверждающий личность и правовой статус лиц, ищущих убежище, ходатайствующих о признании их беженцами в Республике Таджикистан, в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О беженцах»;

– удостоверение беженца – документ установленного образца, подтверждающий личность лиц, ищущих убежище, признанных беженцами в Республике Таджикистан;

– свидетельство о рождении – документ, удостоверяющий личность физического лица, свидетельствующий о государственной регистрации факта его рождения;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан – временный документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан, обеспечивающий его право на возвращение в Республику Таджикистан;

– вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Республики Таджикистан, подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в Таджикистане;

– вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан – документ, удостоверяющий личность лица без гражданства на территории Республики Таджикистан, подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в Таджикистане;

– документ, удостоверяющий личность военнослужащего – документ установленного образца, удостоверяющий личность военнослужащего Республики Таджикистан, подтверждающий его правовой статус и заменяющий паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– уполномоченные государственные органы – государственные органы, осуществляющие в пределах своих полномочий оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о

                   документах, удостоверяющих личность

Законодательство Республики Таджикистан о документах, удостоверяющих личность, основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Положения настоящего Закона применяются к гражданам Республики Таджикистан, независимо от их места проживания, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих в Республике Таджикистан.

Статья 4. Право собственности на документы,

                    удостоверяющие личность гражданина

                    Республики Таджикистан

Документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Таджикистан, являются собственностью Республики Таджикистан, и их владелец находится под защитой и покровительством Республики Таджикистан.

Статья 5. Принципы правового регулирования

                   документов, удостоверяющих личность

Принципами правового регулирования документов, удостоверяющих личность, являются:

– законность;

– соблюдение прав и свобод человека и гражданина;

– равенство всех перед законом;

– обязательность:

– доступность;

– недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, социального, служебного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических позиций, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Статья 6. Права и обязанности гражданина Республики

                  Таджикистан, иностранного гражданина и лица

                  без гражданства, связанные с получением и

                  хранением документов, удостоверяющих

                  личность

1. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо без гражданства вправе получать документы, удостоверяющие личность, соответственно своему правовому статусу.

2. Гражданин Республики Таджикистан, достигший 16-летного возраста, обязан иметь паспорт гражданина Республики Таджикистан.

3. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо без гражданства обязаны бережно хранить документы, удостоверяющие личность, не допускать их утерю, повреждение, уничтожение, а также подделку.

4. Гражданин Республики Таджикистан, независимо от места проживания, иностранный гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающие или временно пребывающие в Республике Таджикистан, обязаны иметь документы, удостоверяющие личность, соответствующие своему статусу, и быть прописанными по месту жительства или по месту пребывания.

5. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо без гражданства вправе обжаловать решение должностных лиц в случае отказа в выдаче, замене, восстановлении, аннулировании, изъятии и уничтожении документов, удостоверяющих личность.

ГЛАВА 2.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, СВЯЗАННАЯ С ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЧНОСТЬ

Статья 7. Компетенция Правительства Республики

Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан:

– утверждает образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и зашиты документов, удостоверяющих личность;

– утверждает Перечень должностных лиц Республики Таджикистан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Таджикистан:

– определяет размер государственной пошлины и иных обязательных платежей в бюджет за подготовку документов, удостоверяющих личность, а также порядок их расходования;

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 8. Полномочия Министерства внутренних дел

                    Республики Таджикистан

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан:

1) По согласованию с министерствами и ведомствами Республики Таджикистан разрабатывает и представляет на утверждение Правительству Республики Таджикистан образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты следующих документов, удостоверяющих личность:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года:

– удостоверение лица без гражданства;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище;

– удостоверение беженца;

– вид на жительство иностранного гражданина в Республике Таджикистан;

– вид на жительство лица без гражданства в Республике Таджикистан.

2) Осуществляет оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие, уничтожение и защиту документов, удостоверяющих личность, предусмотренных в пункте 1) настоящей статьи и абзаце первом пункта 1) статьи 9 настоящего Закона.

3) В порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, при получении документов, предоставляющих право на постоянное жительство за пределами страны, у гражданина Республики Таджикистан взимает документ, удостоверяющий личность, а в случае получения им гражданства другого государства — его паспорт.

4) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 9. Полномочия Министерства иностранных дел

                   Республики Таджикистан

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан:

1) По согласованию с министерствами и ведомствами Республики Таджикистан разрабатывает и представляет на утверждение Правительству Республики Таджикистан образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты следующих документов, удостоверяющих личность:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года:

– дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан.

2) Осуществляет оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность, предусмотренных абзацами первым, вторым, и четвертым пункта 1) настоящей статьи, в соответствии нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

3) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 10. Полномочия иных уполномоченных

                       государственных органов

Иные уполномоченные государственные органы:

– разрабатывают образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность, в пределах своих полномочий и представляют Правительству Республики Таджикистан на утверждение;

– осуществляют оформление, выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность в пределах своих полномочий;

– осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 3.

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Статья 11. Документы, удостоверяющие личность

Документами, удостоверяющими личность, являются:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан;

– паспорт иностранного гражданина;

– удостоверение лица без гражданства;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище;

– удостоверение беженца;

– свидетельство о рождении;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан;

– вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан;

– вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан;

– документ, удостоверяющий личность военнослужащего;

– водительское удостоверение, служебное удостоверение, удостоверение участников Великой Отечественной Войны и ветеранов труда (лиц, приравненных к ним), инвалидов, студентов и другие документы, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан,

Статья 12. Требования к документам, удостоверяющим

                      личность

1. Документы, удостоверяющие личность, содержат:

– фамилию, имя, отчество (при его наличии);

– дату и место рождения в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– пол (в предусмотренных случаях);

– национальную принадлежность в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– гражданство, кроме документов, удостоверяющих личность, указанных в абзацах шестом, девятом и четырнадцатом статьи 11 настоящего Закона;

– семейное положение в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– фотографию, за исключением свидетельства о рождении;

– наименование органа, выдавшего документ;

– дату выдачи, серию и номер документа;

– срок его действия, за исключением свидетельства о рождении и удостоверение участников Великой Отечественной Войны и ветеранов труда (лиц, приравненных к ним);

– адрес и место жительства в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

– электронные данные, устанавливающие личность, в дипломатических, служебных, общегражданских заграничных, паспортах гражданина Республики Таджикистан;

– подпись владельца документа в документах, удостоверяющих личность, указанных в абзацах первом — четвертом и двенадцатом — тринадцатом статьи 11 настоящего Закона.

2. Документы, удостоверяющие личность, должны содержать индивидуальный идентификационный номер.

3. Документы, удостоверяющие личность, используемые внутри страны, оформляются уполномоченными государственными органами кириллическим алфавитом (на таджикском и русском языках). Документы, удостоверяющие личность, используемые внутри Республики Таджикистан и за ее пределами, оформляются в соответствии с требованиями международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан, кириллическими буквами (на таджикском языке) и латинскими буквами (на английском языке).

Статья 13. Паспорт гражданина Республики Таджикистан

1. Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается гражданам Республики Таджикистан, достигшим 16 — летнего возраста, и является документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Таджикистан на территории Таджикистана и за ее пределами.

2. В паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о регистрации по месту жительства и снятии гражданина Республики Таджикистан с регистрационного учета по месту жительства

— органами внутренних дел;

– о регистрации брака — органами записи актов гражданского состояния и органами внутренних дел;

– о расторжении брака — органами записи актов гражданского состояния в паспорте образца 1996 года;

– о выдаче документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Таджикистан за пределами Республики Таджикистан — органами, выдающими такой документ:

– об отношении к всеобщей воинской обязанности гражданина Республики Таджикистан, достигшего 18 — летнего возраста — военным комиссариатом в паспорте образца 1996 года;

– об идентификационном номере налогоплательщика — налоговыми органами;

– о национальной принадлежности — органами внутренних дел в паспорте образца 1996 года;

– о группе крови и резус-факторе владельца паспорта (по желанию владельца паспорта) — учреждением здравоохранения по месту жительства.

3. Записи и отметки в паспорте гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года, проставляемые уполномоченными государственными органами, оформляются штампами, форма которых устанавливается уполномоченными государственными органами. Проставление и внесение в паспорт гражданина Республики Таджикистан записей и отметок, не предусмотренных настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан запрещаются.

4. Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается на следующие сроки:

1) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года:

– со дня достижения лицом 16 летного возраста до достижения им 25 летнего возраста

– со дня достижения лицом 25 летного возраста до достижения им 45 летнего возраста.

2) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года выдается сроком на 10 лет.

3) Если срок действия паспорта гражданина Республики Таджикистан истекает во время прохождения гражданином Республики Таджикистан военной службы по призыву, паспорт гражданина Республики Таджикистан подлежит замене по зарегистрированному месту жительства, а в случае отсутствия регистрации по месту жительства — по месту пребывания или фактического проживания гражданина после завершения им прохождения военной службы.

Статья 14. Дипломатический паспорт гражданина

                      Республики Таджикистан

1. Дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается должностным лицам согласно Перечню, утвержденному Правительством Республики Таджикистан.

2. В дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — со стороны соответствующих органов, осуществляющих пограничный контроль;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченного органа иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

3. Дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается сроком на 5 лет.

4. Детям до 16 лет дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5 лет.

Статья 15. Служебный паспорт гражданина Республики

                     Таджикистан

1. Служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается должностным лицам согласно Перечню, утвержденному Правительством Республики Таджикистан.

2. В служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — со стороны соответствующих органов, осуществляющих пограничный контроль;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченного органа иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

3. Служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается сроком на 5 лет.

4. Детям до 16 лет служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5

Статья 16. Общегражданский заграничный паспорт

                      гражданина Республики Таджикистан

1. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается гражданину Республики Таджикистан в соответствии с требованиями настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики Таджикистан.

2. В общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие записи и отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — со стороны соответствующих органов, осуществляющих пограничный контроль;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченного органа иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

3. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается сроком на 10 лет.

4. Детям до 16 лет общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5 лет.

Статья 17. Паспорт иностранного гражданина

1. Основания для выдачи и срок действия паспорта иностранного гражданина как документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, определяются законодательством иностранного государства.

2. В паспорт иностранного гражданина вносятся следующие записи и отметки:

– о визе Республики Таджикистан — со стороны Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Таджикистан;

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан — со стороны пограничных органов Республики Таджикистан;

– другие записи и отметки, внесённые уполномоченными государственными органами Республики Таджикистан.

Статья 18. Удостоверение лица без гражданства

1. Удостоверение лица без гражданства выдается лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Таджикистан, достигшим 16-летнего возраста, имеющим вид на жительство в Республике Таджикистан для выезда за пределы Республики Таджикистан.

2. Удостоверение лица без гражданства выдается сроком на 5 лет и является документом, подтверждающим личность владельца на территории Республики Таджикистан и за ее пределами.

3. Удостоверение лица без гражданства выдается лицам до 16 лет при выезде за границу без родителей (лиц, их заменяющих).

4. В удостоверение лица без гражданства вносятся следующие записи и отметки:

– о детях в возрасте до 16 лет, в случаях выезда совместно с родителями (лицами, их заменяющими) за границу, с вклеиванием их фотографий — органами внутренних дел;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченных органов иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

Статья 19. Временное удостоверение лица, ищущего

                      убежище

1. Временное удостоверение лица, ищущего убежище, выдается в соответствии с требованиями настоящего Закона и Закона Республики Таджикистан «О беженцах».

2. Временное удостоверение лица, ищущего убежище, выдается на срок не более 3 месяцев.

3. Порядок подготовки временного удостоверения лица, ищущего убежище, и признания беженцем иностранного гражданина и лиц без гражданства определяется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 20. Удостоверение беженца

Удостоверение беженца выдается иностранному гражданину и лицу без гражданства, получившим правовой статус беженца в порядке, установленном Законом Республики Таджикистан «О беженцах».

Статья 21. Свидетельство о рождении

1. Свидетельство о рождении выдается на основании актовой записи о государственной регистрации рождения ребенка в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

2. Свидетельство о рождении считается документом, удостоверяющим личность, до получения паспорта гражданина Республики Таджикистан или удостоверения лица без гражданства.

Статья 22. Свидетельство на возвращение в Республику

                     Таджикистан

1. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается следующим лицам:

– гражданам Республики Таджикистан в случае утраты паспорта гражданина Республики Таджикистан, дипломатического, служебного и общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан либо истечения срока их действия, аннулирования или отсутствия документов, удостоверяющих личность, во время их пребывания за пределами Республики Таджикистан;

– несовершеннолетним гражданам Республики Таджикистан — в случае их рождения за пределами Республики Таджикистан;

– лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Таджикистан — в случае утраты удостоверения лица без гражданства во время пребывания их за пределами Республики Таджикистан;

– лицам, обладающим статусом беженца в Республики Таджикистан — в случае утраты удостоверение беженца во время пребывания их за пределами Республики Таджикистан;

– гражданам Республики Таджикистан и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Таджикистан, имеющим недействительные документы для въезда в Республику Таджикистан — в случае их выдворения иностранным государством и выдачи Республике Таджикистан.

2. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается для однократного въезда в Республику Таджикистан и не может быть использовано для выезда из Республики Таджикистан.

3. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Таджикистан.

4. В свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан вносятся следующие отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — соответствующими органами, осуществляющими пограничный контроль;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

5. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается на срок не более 60 дней.

Статья 23. Вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан

1. Вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан выдается иностранным гражданам, достигшим 16- летного возраста, постоянно проживающим на территории Республики Таджикистан, на срок действия заграничного паспорта, но не более 5 лет и при достижении 45 летнего возраста — на срок действия заграничного паспорта.

2. Вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан, выдаваемый иностранным гражданам, не достигшим 16- летного возраста, оставшимся сиротами, либо имеющим одного из родителей, проживающих вместе, либо опекун которых является гражданином Республики Таджикистан, или находящимся под постоянной государственной опекой, действует только на территории Республики Таджикистан.

3. Иностранным гражданам, не достигшим 16- летного возраста, постоянно проживающим в Республике Таджикистан, мать или отец которых является гражданином Республики Таджикистан, выдается вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан.

4. При выезде иностранного гражданина за границу его личность удостоверяет паспорт страны его гражданской принадлежности.

Статья 24. Вид на жительство для лица без гражданства в

                      Республике Таджикистан

1. Вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан выдается лицам, достигшим 16-летного возраста, постоянно проживающим на территории Республики Таджикистан, на срок не более 5 лет и при достижении 45 — летнего возраста — бессрочно.

2. Вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан выдается лицам без гражданства, не достигшим 16-летного возраста, оставшимся сиротами, либо имеющим одного из родителей, проживающих вместе, либо опекуном которых является гражданин Республики Таджикистан, или находящимся под постоянной государственной опекой, действует только на территории Республики Таджикистан.

3. При выезде за границу личность лица без гражданства удостоверяется удостоверением лица без гражданства.

Статья 25. Документ, удостоверяющий личность

                      военнослужащего

1. Документ, удостоверяющий личность военнослужащего Республики Таджикистан, является единым и бессрочным документом, удостоверяющим личность, служебный статус и нахождение на военной службе.

2. Образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты документов, удостоверяющих личность военнослужащих и внесения записей и отметок в них определяются Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 4.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ,

ВОССТАНОВЛЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ, СДАЧИ, ИЗЪЯТИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, И СРОКИ ИХ ВЫДАЧИ

Статья 26. Основания для выдачи документов,

 удостоверяющих личность

1. Документы, удостоверяющие личность, выдаются на основании одного из следующих документов:

– официального документа о рождении;

– свидетельства о рождении;

– паспорта гражданина Республики Таджикистан;

– общегражданского заграничного паспорта Республики Таджикистан;

– паспорта иностранного гражданина;

– свидетельства на возвращение в Республику Таджикистан;

– удостоверения лица без гражданства;

– временного удостоверения лица, ищущего убежище;

– справки о приеме в гражданство Республики Таджикистан, выходе из гражданства Республики Таджикистан и изменении гражданства по Указу Президента Республики Таджикистан, а также об изменении гражданства в соответствии с международными правовыми актами, признанными Таджикистаном;

– представления уполномоченных государственных органов о присвоении правового статуса беженца.

Статьи 27. Сроки выдачи документов, удостоверяющих

                      личность

1. Документы, удостоверяющие личность, выдаются уполномоченными государственными органами их владельцу, его законному представителю (кроме документов, удостоверяющих личность, указанных в абзацах первом, шестом, одиннадцатом и двенадцатом статьи 11) со дня представления заявления в следующие сроки:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан — не позднее 15 рабочих дней, а в случаях проведения дополнительной проверки — не позднее 30 рабочих дней;

– дипломатический и служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан — не позднее 15 рабочих дней;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан, в том числе содержащий электронные сведения — не позднее 15 рабочих дней;

– оформление общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан в связи с необходимостью безотлагательного лечения, тяжелой болезни или смерти родственника, проживающего за границей — не позднее 3 рабочих дней;

– оформление общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан для выезда из Республики Таджикистан на постоянное проживание — не позднее 3 месяцев;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан — не позднее 20 рабочих дней;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище — не позднее 10 рабочих дней;

– удостоверение беженца — не позднее 3 месяцев;

– свидетельства о рождения — не позднее 10 рабочих дней;

– удостоверение лица без гражданства, вид на жительство для иностранного гражданина, вид на жительство для лиц без гражданства в Республике Таджикистан — от 3 до 6 месяцев.

2. Срок выдачи документа, удостоверяющего личность военнослужащего, определяется Правительством Республики Таджикистан с учетом требований части 2 статьи 25 настоящего Закона. (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1186)

3. По желанию физического лица в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан, документы, удостоверяющие личность, предусмотренные в абзацах втором, третьем и четвертом статьи 11 настоящего Закона, выдаются в оперативном порядке.

Статья 28. Замена документов, удостоверяющих личность

Документы, удостоверяющие личность, заменяются в следующих случаях:

– достижение 16 — летнего возраста;

– истечение срока действия документов, удостоверяющих личность;

– утрата, кража или непригодность для дальнейшего использования документов, удостоверяющих личность;

– изменение фамилии, имени, отчества, национальности, даты и места рождения и других данных;

– выявление неточностей, ошибок, фальсификаций в записях документов, удостоверяющих личность;

– смена пола и или коррекция лица;

– приобретение гражданства Республики Таджикистан или восстановление в гражданстве Республики Таджикистан;

– невозможность дальнейшего внесения записей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в связи с отсутствием свободного места на страницах документов, удостоверяющих личность.

Статья 29. Восстановление документов, удостоверяющих

                      личность, при их утрате

1. Граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, при утрате документов, удостоверяющих личность, обращаются в уполномоченные государственные органы для получения новых документов.

2. При утрате паспорта гражданина Республики Таджикистан, дипломатического, служебного и общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан, граждане Таджикистана находящиеся за границей, обращаются в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Таджикистан.

Статья 30. Аннулирование документа, удостоверяющего

                     личность, его сдача и уничтожение

1. Документ, удостоверяющий личность, считается недействительным и подлежит сдаче и уничтожению в случаях:

– изменения фамилии, имени, отчества;

– истечения срока его действия;

– утраты документа со дня подачи заявления владельцем в уполномоченный государственный орган;

– несоответствия правовому статусу владельца;

– смены пола и или коррекции лица;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

2. Найденные на территории Республики Таджикистан документы, удостоверяющие личность, сдаются для дальнейшей передачи уполномоченным государственным органам, оформившим данный документ, за границей — дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Республики Таджикистан. В случае восстановления владельцем утраченного документа, удостоверяющего личность, найденный документ уничтожается в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

3. Документы, удостоверяющие личность умерших лиц, в том числе объявленных судом умершими, сдаются в уполномоченные государственные органы и уничтожаются в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

4. Аннулирование документов, удостоверяющего личность, предусмотренных в абзаце четырнадцатом статьи 11 настоящего Закона, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан

Статья 31. Отказ в выдаче документов, удостоверяющих

                  личность, для выезда из Республики Таджикистан

Документы, удостоверяющие личность, в целях выезда из Республики Таджикистан не выдаются в следующих случаях, если:

– гражданин осведомлен о сведениях, содержащих государственные секреты — до окончания установленного срока с момента завершения срока допуска к данным сведениям;

– гражданин задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления или привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого — до вынесения решения по делу либо до вступления в законную силу приговора суда;

– гражданин осужден за совершение преступления — до отбывания (исполнения) срока наказания либо освобождения от наказания;

– гражданин уклоняется от выполнения возложенных на него судом обязанностей — до их исполнения;

– гражданин представил о себе ложную информацию;

– в отношении гражданина подан гражданский иск в суд — до окончания ведения дела:

– гражданин совершил преступление при особо опасном рецидиве либо находится под административным надзором органов внутренних дел — до снятия судимости либо истечения надзорного срока;

– гражданин призван на военную службу в соответствии с законодательством Республики Таджикистан — до окончания срока службы.

Статья 32. Изъятие и использование документов,

                      удостоверяющих личность

1. В случаях и порядке, установленных законодательством Республики Таджикистан, документы, удостоверяющие личность, изымаются или аннулируются должностными лицами уполномоченных  государственных органов, органов предварительного следствия, дознания, а также судом при производстве уголовных дел и дел об административных правонарушениях или их рассмотрении, утрате гражданства. Изъятие документов, удостоверяющих личность, иными органами и должностными лицами запрещается.

2. Запрещается принятие в залог документов, удостоверяющих личность.

3. Запрещаются идентификация физического лица по копиям документов, удостоверяющих личность, а равно их использование, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

4. У лиц, осужденных к лишению свободы, документы, удостоверяющие личность, изымаются и хранятся в учреждениях системы исполнения уголовного наказания. При освобождении от отбывания наказания документы, удостоверяющие личность, возвращаются владельцам.

ГЛАВА 5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Государственная монополия в области

         изготовления документов, удостоверяющих личность

Деятельность по изготовлению документов, удостоверяющих личность, предусмотренных абзацами первым, шестым, седьмым, восьмым, одиннадцатым и двенадцатым статьи 11 настоящего Закона, сбору и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету миграционных процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел относится к государственной монополии и осуществляется предприятием, определяемым Правительством Республики Таджикистан.

Статья 34. Международное сотрудничество Республики

                    Таджикистан по использованию документов,

                    удостоверяющих личность

Республика Таджикистан, в соответствии с признанными им международными правовыми актами, на основе принципов международного правового сотрудничества осуществляет сотрудничество с иностранными государствами по использованию документов, удостоверяющих личность.

Статья 35. Ответственность за нарушение требований

                       настоящего Закона

Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

 

 

Президент

Республики Таджикистан                                 Эмомали Рахмон

г. Душанбе, 26 июля 2014 года

№ 1097

1. Основания для выдачи и срок действия паспорта иностранного гражданина как документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, определяются законодательством иностранного государства.

2. В паспорт иностранного гражданина вносятся следующие записи и отметки:

– о визе Республики Таджикистан — со стороны Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Таджикистан;

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан — со стороны пограничных органов Республики Таджикистан;

– другие записи и отметки, внесённые уполномоченными государственными органами Республики Таджикистан.

Статья 18. Удостоверение лица без гражданства

1. Удостоверение лица без гражданства выдается лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Таджикистан, достигшим 16-летнего возраста, имеющим вид на жительство в Республике Таджикистан для выезда за пределы Республики Таджикистан.

2. Удостоверение лица без гражданства выдается сроком на 5 лет и является документом, подтверждающим личность владельца на территории Республики Таджикистан и за ее пределами.

3. Удостоверение лица без гражданства выдается лицам до 16 лет при выезде за границу без родителей (лиц, их заменяющих).

4. В удостоверение лица без гражданства вносятся следующие записи и отметки:

– о детях в возрасте до 16 лет, в случаях выезда совместно с родителями (лицами, их заменяющими) за границу, с вклеиванием их фотографий — органами внутренних дел;

– о визе иностранных государств — со стороны уполномоченных органов иностранного государства;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

Статья 19. Временное удостоверение лица, ищущего

                      убежище

1. Временное удостоверение лица, ищущего убежище, выдается в соответствии с требованиями настоящего Закона и Закона Республики Таджикистан «О беженцах».

2. Временное удостоверение лица, ищущего убежище, выдается на срок не более 3 месяцев.

3. Порядок подготовки временного удостоверения лица, ищущего убежище, и признания беженцем иностранного гражданина и лиц без гражданства определяется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 20. Удостоверение беженца

Удостоверение беженца выдается иностранному гражданину и лицу без гражданства, получившим правовой статус беженца в порядке, установленном Законом Республики Таджикистан «О беженцах».

Статья 21. Свидетельство о рождении

1. Свидетельство о рождении выдается на основании актовой записи о государственной регистрации рождения ребенка в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

2. Свидетельство о рождении считается документом, удостоверяющим личность, до получения паспорта гражданина Республики Таджикистан или удостоверения лица без гражданства.

Статья 22. Свидетельство на возвращение в Республику

                     Таджикистан

1. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается следующим лицам:

– гражданам Республики Таджикистан в случае утраты паспорта гражданина Республики Таджикистан, дипломатического, служебного и общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан либо истечения срока их действия, аннулирования или отсутствия документов, удостоверяющих личность, во время их пребывания за пределами Республики Таджикистан;

– несовершеннолетним гражданам Республики Таджикистан — в случае их рождения за пределами Республики Таджикистан;

– лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Таджикистан — в случае утраты удостоверения лица без гражданства во время пребывания их за пределами Республики Таджикистан;

– лицам, обладающим статусом беженца в Республики Таджикистан — в случае утраты удостоверение беженца во время пребывания их за пределами Республики Таджикистан;

– гражданам Республики Таджикистан и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Таджикистан, имеющим недействительные документы для въезда в Республику Таджикистан — в случае их выдворения иностранным государством и выдачи Республике Таджикистан.

2. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается для однократного въезда в Республику Таджикистан и не может быть использовано для выезда из Республики Таджикистан.

3. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Таджикистан.

4. В свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан вносятся следующие отметки:

– о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и государственных границ других государств — соответствующими органами, осуществляющими пограничный контроль;

– об аннулировании внесенных записей — органами, которые внесли эти записи.

5. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается на срок не более 60 дней.

Статья 23. Вид на жительство для иностранного

                       гражданина в Республике Таджикистан

1. Вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан выдается иностранным гражданам, достигшим 16- летного возраста, постоянно проживающим на территории Республики Таджикистан, на срок действия заграничного паспорта, но не более 5 лет и при достижении 45 летнего возраста — на срок действия заграничного паспорта.

2. Вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан, выдаваемый иностранным гражданам, не достигшим 16- летного возраста, оставшимся сиротами, либо имеющим одного из родителей, проживающих вместе, либо опекун которых является гражданином Республики Таджикистан, или находящимся под постоянной государственной опекой, действует только на территории Республики Таджикистан.

3. Иностранным гражданам, не достигшим 16- летного возраста, постоянно проживающим в Республике Таджикистан, мать или отец которых является гражданином Республики Таджикистан, выдается вид на жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан.

4. При выезде иностранного гражданина за границу его личность удостоверяет паспорт страны его гражданской принадлежности.

Статья 24. Вид на жительство для лица без гражданства в

                      Республике Таджикистан

1. Вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан выдается лицам, достигшим 16-летного возраста, постоянно проживающим на территории Республики Таджикистан, на срок не более 5 лет и при достижении 45 — летнего возраста — бессрочно.

2. Вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан выдается лицам без гражданства, не достигшим 16-летного возраста, оставшимся сиротами, либо имеющим одного из родителей, проживающих вместе, либо опекуном которых является гражданин Республики Таджикистан, или находящимся под постоянной государственной опекой, действует только на территории Республики Таджикистан.

3. При выезде за границу личность лица без гражданства удостоверяется удостоверением лица без гражданства.

Статья 25. Документ, удостоверяющий личность

военнослужащего

1. Документ, удостоверяющий личность военнослужащего Республики Таджикистан, является единым и бессрочным документом, удостоверяющим личность, служебный статус и нахождение на военной службе.

2. Образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты документов, удостоверяющих личность военнослужащих и внесения записей и отметок в них определяются Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 4.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ,

ВОССТАНОВЛЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ, СДАЧИ, ИЗЪЯТИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, И СРОКИ ИХ ВЫДАЧИ

Статья 26. Основания для выдачи документов,

удостоверяющих личность

1. Документы, удостоверяющие личность, выдаются на основании одного из следующих документов:

– официального документа о рождении;

– свидетельства о рождении;

– паспорта гражданина Республики Таджикистан;

– общегражданского заграничного паспорта Республики Таджикистан;

– паспорта иностранного гражданина;

– свидетельства на возвращение в Республику Таджикистан;

– удостоверения лица без гражданства;

– временного удостоверения лица, ищущего убежище;

– справки о приеме в гражданство Республики Таджикистан, выходе из гражданства Республики Таджикистан и изменении гражданства по Указу Президента Республики Таджикистан, а также об изменении гражданства в соответствии с международными правовыми актами, признанными Таджикистаном;

– представления уполномоченных государственных органов о присвоении правового статуса беженца.

Статьи 27. Сроки выдачи документов, удостоверяющих

                      личность

1. Документы, удостоверяющие личность, выдаются уполномоченными государственными органами их владельцу, его законному представителю (кроме документов, удостоверяющих личность, указанных в абзацах первом, шестом, одиннадцатом и двенадцатом статьи 11) со дня представления заявления в следующие сроки:

– паспорт гражданина Республики Таджикистан — не позднее 15 рабочих дней, а в случаях проведения дополнительной проверки — не позднее 30 рабочих дней;

– дипломатический и служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан — не позднее 15 рабочих дней;

– общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан, в том числе содержащий электронные сведения — не позднее 15 рабочих дней;

– оформление общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан в связи с необходимостью безотлагательного лечения, тяжелой болезни или смерти родственника, проживающего за границей — не позднее 3 рабочих дней;

– оформление общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан для выезда из Республики Таджикистан на постоянное проживание — не позднее 3 месяцев;

– свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан — не позднее 20 рабочих дней;

– временное удостоверение лица, ищущего убежище — не позднее 10 рабочих дней;

– удостоверение беженца — не позднее 3 месяцев;

– свидетельства о рождения — не позднее 10 рабочих дней;

– удостоверение лица без гражданства, вид на жительство для иностранного гражданина, вид на жительство для лиц без гражданства в Республике Таджикистан — от 3 до 6 месяцев.

2. Срок выдачи документа, удостоверяющего личность военнослужащего, определяется Правительством Республики Таджикистан с учетом требований части 2 статьи 25 настоящего Закона. (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1186)

3. По желанию физического лица в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан, документы, удостоверяющие личность, предусмотренные в абзацах втором, третьем и четвертом статьи 11 настоящего Закона, выдаются в оперативном порядке.

Статья 28. Замена документов, удостоверяющих личность

Документы, удостоверяющие личность, заменяются в следующих случаях:

– достижение 16 — летнего возраста;

– истечение срока действия документов, удостоверяющих личность;

– утрата, кража или непригодность для дальнейшего использования документов, удостоверяющих личность;

– изменение фамилии, имени, отчества, национальности, даты и места рождения и других данных;

– выявление неточностей, ошибок, фальсификаций в записях документов, удостоверяющих личность;

– смена пола и или коррекция лица;

– приобретение гражданства Республики Таджикистан или восстановление в гражданстве Республики Таджикистан;

– невозможность дальнейшего внесения записей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в связи с отсутствием свободного места на страницах документов, удостоверяющих личность.

Статья 29. Восстановление документов, удостоверяющих

                      личность, при их утрате

1. Граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, при утрате документов, удостоверяющих личность, обращаются в уполномоченные государственные органы для получения новых документов.

2. При утрате паспорта гражданина Республики Таджикистан, дипломатического, служебного и общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики Таджикистан, граждане Таджикистана находящиеся за границей, обращаются в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Таджикистан.

Статья 30. Аннулирование документа, удостоверяющего

                     личность, его сдача и уничтожение

1. Документ, удостоверяющий личность, считается недействительным и подлежит сдаче и уничтожению в случаях:

– изменения фамилии, имени, отчества;

– истечения срока его действия;

– утраты документа со дня подачи заявления владельцем в уполномоченный государственный орган;

– несоответствия правовому статусу владельца;

– смены пола и или коррекции лица;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

2. Найденные на территории Республики Таджикистан документы, удостоверяющие личность, сдаются для дальнейшей передачи уполномоченным государственным органам, оформившим данный документ, за границей — дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Республики Таджикистан. В случае восстановления владельцем утраченного документа, удостоверяющего личность, найденный документ уничтожается в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

3. Документы, удостоверяющие личность умерших лиц, в том числе объявленных судом умершими, сдаются в уполномоченные государственные органы и уничтожаются в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

4. Аннулирование документов, удостоверяющего личность, предусмотренных в абзаце четырнадцатом статьи 11 настоящего Закона, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан

Статья 31. Отказ в выдаче документов, удостоверяющих

                  личность, для выезда из Республики Таджикистан

Документы, удостоверяющие личность, в целях выезда из Республики Таджикистан не выдаются в следующих случаях, если:

– гражданин осведомлен о сведениях, содержащих государственные секреты — до окончания установленного срока с момента завершения срока допуска к данным сведениям;

– гражданин задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления или привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого — до вынесения решения по делу либо до вступления в законную силу приговора суда;

– гражданин осужден за совершение преступления — до отбывания (исполнения) срока наказания либо освобождения от наказания;

– гражданин уклоняется от выполнения возложенных на него судом обязанностей — до их исполнения;

– гражданин представил о себе ложную информацию;

– в отношении гражданина подан гражданский иск в суд — до окончания ведения дела:

– гражданин совершил преступление при особо опасном рецидиве либо находится под административным надзором органов внутренних дел — до снятия судимости либо истечения надзорного срока;

– гражданин призван на военную службу в соответствии с законодательством Республики Таджикистан — до окончания срока службы.

Статья 32. Изъятие и использование документов,

                      удостоверяющих личность

1. В случаях и порядке, установленных законодательством Республики Таджикистан, документы, удостоверяющие личность, изымаются или аннулируются должностными лицами уполномоченных  государственных органов, органов предварительного следствия, дознания, а также судом при производстве уголовных дел и дел об административных правонарушениях или их рассмотрении, утрате гражданства. Изъятие документов, удостоверяющих личность, иными органами и должностными лицами запрещается.

2. Запрещается принятие в залог документов, удостоверяющих личность.

3. Запрещаются идентификация физического лица по копиям документов, удостоверяющих личность, а равно их использование, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

4. У лиц, осужденных к лишению свободы, документы, удостоверяющие личность, изымаются и хранятся в учреждениях системы исполнения уголовного наказания. При освобождении от отбывания наказания документы, удостоверяющие личность, возвращаются владельцам.

ГЛАВА 5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Государственная монополия в области

изготовления документов, удостоверяющих личность

Деятельность по изготовлению документов, удостоверяющих личность, предусмотренных абзацами первым, шестым, седьмым, восьмым, одиннадцатым и двенадцатым статьи 11 настоящего Закона, сбору и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету миграционных процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел относится к государственной монополии и осуществляется предприятием, определяемым Правительством Республики Таджикистан.

Статья 34. Международное сотрудничество Республики

Таджикистан по использованию документов,

удостоверяющих личность

Республика Таджикистан, в соответствии с признанными им международными правовыми актами, на основе принципов международного правового сотрудничества осуществляет сотрудничество с иностранными государствами по использованию документов, удостоверяющих личность.

Статья 35. Ответственность за нарушение требований

настоящего Закона

Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

 

Президент

Республики Таджикистан                                 Эмомали Рахмон

г. Душанбе, 26 июля 2014 года

№ 1097