ҚҲҶТ №218 Қоидаҳои иқомати шаҳрвандни хориҷи дар ҶТ

(Қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145, аз 01.11.2006 № 506, аз 05.03.2008 № 118, аз 23.11.2012 № 666, аз 1.03.2018 № 101, аз 1.06.2018 № 298)

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМИ

1. Қоидаҳои мазкур мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия шудаанд ва тартиби (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101):

а/ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтани шаҳрвандони хориҷи;

б/ ба расмиятдарории асноди ҳуқуқии истиқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷи, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври муваққати иқомат доранд;

в/ ба шаҳрвандони хориҷи додани иҷозати сукунати доими ва гувоҳномаҳои иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

г/ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як ҷо ба ҷои дигар рафтани шаҳрвандони хориҷи (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101);

д/ барои вайрон кардани Қоидаҳои иқомат, тамдид ва ихтисори мўҳлатҳои иқомат ба ҷавобгари кашидан, ҳамчунин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рондани шаҳрвандони хориҷиро муайян мекунанд.

Таъсири Қоидаҳои мазкур ашхоси бетабаъиятро низ фаро мегирад, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чизи дигареро пешбини накарда бошад.

2. Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан иқомат доранд, бо интихоби худ, баъди огоҳ намудани ташкилотҳои қабулкунанда, намояндагиҳои доимии хориҷи, ҳамчунин ашхосе, ки онҳоро бо корҳои хусуси ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намудаанд, дар меҳмонхонаҳо ё дигар навъи манзил /сарфи назар аз мансубияти онҳо ба ин ё он намуди фонди манзил/ истиқомат мекунанд.

Ташкилотҳо ва ашхоси қабулкунанда, ки шаҳрвандони хориҷиро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват кардаанд, бақайдгирии онҳоро дар давоми 10 рўзи кори дар мақомоти корҳои дохилии ҷои зисти шаҳрвандони хориҷи анҷом медиҳанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.06.2018 № 298).

Ҳангоми иваз намудани ҷои зист аз тарафи шаҳрвандони хориҷи, ташкилотҳо ва ашхоси қабулкунандае, ки онҳоро даъват кардаанд, дар мўҳлати се рўз ба мақомотҳои корҳои дохили дар бораи иваз намудани ҷои истиқомати шаҳрвандони хориҷи хабар мерасонанд.

Шаҳрвандони давлатҳое, ки дар замима ба Қоидаҳои мазкур нишон дода шудаанд, аз бақайдгирии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар мақомоти корҳои дохили мутобиқи усули мутақобила ба мўҳлатҳои дар замимаи номбурда пешбинигардида озод карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 23.11.2012 № 666).

3. Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иқомат доранд, вазифадоранд, ки бо худ шиносномаҳои боэътибори хориҷи ё асноди онҳоро ивазкунанда, ки бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Қоидаҳо ба қайд гирифта шудаанд, дошта бошанд ва онҳоро бо талаби намояндагони мақомоти босалоҳият пешниҳод намоянд.

Дар бораи гум шудани шиносномаи хориҷи шаҳрванди хориҷи бояд бетаъхир ба ташкилоти қабулкунанда ва шахсе, ки ўро даъват кардааст, хабар диҳад, ки онҳо дар ин бобат мақомоти корҳои дохилиро хабардор созанд. Мақомоти корҳои дохили дар бораи гум шудани шиноснома тасдиқномаи дахлдор медиҳанд.

4. Ташкилотҳои қабулкунанда ба шаҳрвандони хориҷи сари вақт фаҳмондани ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои аз ҷониби Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, иҷрои дақиқи меъёрҳои ҳуқуқии нисбат ба шаҳрвандони хориҷи муқарраршударо таъмин намуда, ҳамчунин барои сари вақт ба расмият даровардани асноди иқомати онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як ҷо ба ҷои дигар рафтан ва баъди ба охир расидани мўҳлати муайяншудаи иқомат аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтани онҳо масъулият доранд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Дар ҳолатҳое, ки шаҳрвандони хориҷи бо даъвати як ташкилот омада бошанд, ташкилоти дигар ҳуқуқ дорад ўро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи худ қабул намояд ва нисбати ин шаҳрванд ўҳдадориҳо ва масъулияте, ки бо сархати якуми банди мазкур пешбини шудааст, амали гардонад.

5. Ашхосе, ки шаҳрвандони хориҷиро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои хусуси даъват кардаанд ва онҳоро бо манзил таъмин намудаанд, вазифадоранд, ки дар мавриди бақайдгирии саривақтии шиносномаҳои хориҷии ин шаҳрвандон тадбирҳо андешанд ва баъди хатми мўҳлати муайяншудаи иқомат ба рафтани онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намоянд.

Аз тарафи ашхоси мазкур ба шаҳрвандони хориҷи пешниҳод карда шудани манзил, воситаҳои нақлиёт ё расонидани хизматҳо дар ҳолатҳое, ки боиси дидаву дониста вайрон шудани ҳамин Қоидаҳо мегарданд, мумкин нест.

6. Назорат аз болои риоя гардидани талаботи ҳамин Қоидаҳоро Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкории муштарак бо мақомоти амният ва корҳои дохили ба роҳ мемонад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

7. Мувофиқи моддаи 33 ва 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Қоидаҳои мазкур қонунгузории муқарраргардидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёз ва масунияти сарон ва кормандони намояндагиҳои дипломати ва консулгари ва ашхоси хориҷие, ки ба онҳо баробар карда шудаанд, иқомати намояндагиҳои дипломати ва муассисаҳои консулгарии давлатҳои хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аъзоёни оилаи онҳоро дархурд намекунад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

II. ОМАДАНИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА РАФТАНИ ОНҲО АЗ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

8. Омадани шаҳрвандони хориҷи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рафтани онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тариқи гузаргоҳҳои сарҳади давлати, ки барои робитаи байналмилали кушода шудаанд, бо шиносномаҳои хориҷии дорои эътибор ё асноди онҳоро ивазкунанда ва ашхоси бетабаъият — бо асноди дорои эътиборе, ки аз тарафи мақомоти босалоҳияти кишвари зисти доимии онҳо дода шудаанд ва шахсияти онҳоро тасдиқ мекунанд, ба шарте, ки агар дар созишномаи бо кишвари дахлдор имзонамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигари омаду рафт муқаррар нашуда бошад, дар сурати мавҷуд будани раводидҳои дахлдор сурат мегирад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

Ашхоси бетабаъияте, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарви доими сукунат доранд, барои истиқомати доими ба хориҷа бо раводидҳои рафт метавонанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145). 

9. Раводидҳои омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон (омад) ва раводидҳои омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон — рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон (омаду рафт) ба шаҳрвандони хориҷи аз тарафи Вазорати корҳои хориҷи, сохторҳои дар хориҷа будаи он, инчунин сафоратхонаву муассисаҳои консулии давлатҳои хориҷие, ки бо онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаи дахлдор бастааст ва дар асоси дархостҳои намунаи муқарраршудаи раводид, ки Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

10. Раводидҳои рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон /рафт/ ва раводидҳои рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон — омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон /рафту омад/ ба шаҳрвандони хориҷи дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145, аз 1.03.2018 № 101).

Дар раводидҳое, ки аз тарафи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, бояд ҳатман мақсади сафар ва номи ташкилоти қабулкунанда ва дар раводиди аз ҷониби ашхоси хусуси даъватшудагон бошад мақсади сафар ҳатман зикр гардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145). 

11. Бо хоҳиши ташкилотҳои қабулкунанда ба шаҳрвандони хориҷи раводидҳои бисьёркаратаи омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд. Тартиби додани раводидҳои бисьёркарата аз тарафи Вазорати корҳои хориҷи муайян карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).  

12. Барои раводидҳои омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамдиди мўҳлати эътибори онҳо асноди зайл асос мебошанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145):

— барои шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи ташкилотҳои қабулкунанда ва намояндагиҳои доимии хориҷи меоянд, — муроҷиати хаттии ин ташкилот ва намояндагиҳо;

— барои шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати ашхоси хусуси ё ҷиҳати зисти доими меоянд, ҳамчунин барои шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доими сукунат доранд, ҳангоми сафар ба хориҷа бо корҳои хусуси ё ҳангоми рафтан ҷиҳати зисти доими — иҷозатномаи мақомоти корҳои дохили, ки дар асоси аризаи шаҳрвандони мазкур дода мешаванд.

13. Омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи асосҳои аз ҷониби қонунҳо ва дигар асноди меъёри муқаррар гардида, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд, метавонад манъ карда шаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

14. Дар ҳолати гум шудани шиносномаҳои хориҷи ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро иваз мекунанд, ё ин ки раводидҳо, шаҳрвандони хориҷие, ки бо корҳои хусуси ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд ё ба таври доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунат доранд, дар ин бобат бетаъхир ба мақомоти корҳои дохили ва онҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсадҳои дигар будубош доранд, ба ташкилотҳои қабулкунанда хабар медиҳанд. Аз рўи аризаҳои дахлдори хаттии шаҳрвандон ва муроҷиатҳои ташкилотҳо Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ба шаҳрвандони хориҷи додани раводидҳои рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳаллу фасл мекунад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).  

III. БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ АСНОДИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ, КИ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА ТАВРИ МУВАҚҚАТИ ИҚОМАТ ДОРАНД

15. Шаҳрвандони хориҷи, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври муваққати ҳузур доранд, бо шиносномаҳои хориҷие, ки бо тартиби муқарранамудаи ҳамин Қоидаҳо ба қайд гирифта шудаанд, истиқомат мекунанд. Шиносномаҳои хориҷи ҷиҳати бақайдгири баъди расидан ба нуқтаи таъиншуда дар давоми 10 рўзи кори пешниҳод карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101, аз 1.06.2018 № 298).

16. Шиносномаҳои хориҷии ашхоси зайл ба қайд гирифта намешаванд:

а/ роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои хориҷи, аъзои ҳайатҳои парламенти ва ҳукумати, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд, персонали техникии ин ҳайатҳо, аъзои оилаҳои ашхоси мазкур;

б/ ашхосе, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шиносномаҳои аз тарафи Созмони Миллали Муттаҳид дода шуда омадаанд;

в/ шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 нарасидаанд;

г/ шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рўзҳои ид ва истироҳат ё ба мўҳлати то 10 рўзи кори омадаанд ва онҳое, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми ин рўзҳо мераванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.06.2018 № 298);

д/ туристҳои хориҷи, ки круиз анҷом медиҳанд;

е/ аъзои экипажи тайёраҳои ҳарбии хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраршуда омадаанд.

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як ҷо ба ҷои дигар рафтани аъзои экипажҳои тайёраҳои ҳарби бо иҷозати сардори масъули гарнизон мувофиқи нақшаи қабули тайёраҳои ҳарбии омада сурат мегирад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101);

ж/ ашхосе, ки ба ҳайати экипажҳои тайёраҳои мулкии хатҳои ҳавоии байналмилали дохил мешаванд, ҳангоми будубоши онҳо дар майдони ҳавоии дар ҷадвали амалкунандаи ҳаракат нишондодашуда (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145);

з/ ашхосе, ки ба ҳайати экипажҳои воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷи дохил мешаванд, ҳангоми интиқоли борҳо ва мусофирон бо хатти сайри байналмилали дар вақти будубоши онҳо дар шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишини хатти сайр, аз ҷумла дар маҳалҳои таъиншудаи бор ва мусофиркашони (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

17. Шиносномаҳои хориҷии ашхоси зайл дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд:

а/ роҳбарони намояндагиҳои дипломатии хориҷи ва консулгариҳо, аъзои персонали дипломати, ашхоси мансабдори консулгариҳо, персонали маъмури, текники ва хизматрасони намояндагиҳои дипломати ва консулгариҳо, кормандони дастгоҳи атташеи ҳарби ва намояндагиҳои тиҷорати ва ҳамсарҳо, фарзандон, хешу табори онҳо, ки таҳти сарпарастии ашхоси зикршуда қарор доранд, ҳамчунин меҳмонони роҳбарони намояндагиҳои дипломатии хориҷи ва консулгариҳо, ба шарте, ки агар меҳмонони мазкур дар қароргоҳи онҳо ё дар ҳудуди намояндагиҳо ва муассисаҳои мазкур иқомат дошта бошанд;

б/ кормандони идораҳои корҳои хориҷии давлатҳои хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои хизмати омадаанд ва шиносномаҳои дипломати ё хизмати доранд ва аъзои оилаҳои онҳо;

в/ ашхоси мансабдори ташкилотҳои байналмилали, кормандони намояндагиҳои ташкилотҳои мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо корҳои хизмати ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд, ҳамчунин кормандони намояндагиҳои кишварҳо дар ташкилотҳои байналмилали, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қароргоҳ доранд ва мутобиқи асноди оинномавии ташкилотҳои зикршуда ё шартномаҳои байналмилалии дахлдор аз имтиёзҳои дипломати истифода мебаранд, ҳамчунин аъзои оилаҳои онҳо (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145);

г/ хабарнигорони хориҷи аз тарафи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд.

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намондагиҳои он ба ашхоси зикршуда варақаҳои дипломатию хизмати ё консули медиҳанд ё бевосита дар шиносномаҳои хориҷии онҳо, ё асноди ивазкунандаи ин шиносномаҳо дар бобати бақайдгири сабт мегузоранд.

Шиносномаҳои хориҷии ашхоси дар ҳамин банд зикршуда дар меҳмонхонаҳо ва мақомоти корҳои дохили ба қайд гирифта намешаванд.

18. Ба Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дода мешавад, ки дар ҳолатҳои зарури шиносномаҳои хориҷии ходимони давлати ва ҷамъиятии кишварҳои хориҷи ва аъзои оилаҳои онҳоро, агар ташкилотҳои қабулкунанда, намояндагиҳои дипломати ва консулгариҳо дар ин бобат муроҷиат намоянд, ба қайд гирад, ҳамчунин бақайдгирии шиносномаҳои хориҷии кормандони ташкилотҳои байналмилалиро, ки дар банди 16 ҳамин Қоидаҳо зикр нагардидаанд, анҷом диҳад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

19. Дар меҳмонхонаҳо инҳо ба қайд гирифта мешаванд:

а/ шиносномаҳои хориҷи ё асноди ивазкунандаи шаҳрвандони хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои хизмати, тиҷорати ё ҷамъияти, барои табобат ё истироҳат, ба ҳайси турист ва дар ҳолатҳои мустасно — ҳамчунин бо корҳои хусуси омадаанд.

Дар сурати барои табобат ё истироҳат ба шифохонаҳо, санаторияҳо ва осоишгоҳҳо омадани шаҳрвандони хориҷи шиносномаҳои онҳо дар мақомоти корҳои дохили ба қайд гирифта мешаванд;

б/ шиносномаҳои /дипломати ё хизматии/ хориҷии кормандони идораҳои корҳои хориҷии кишварҳои хориҷи ва аъзои оилаҳои онҳо, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои хусуси омадаанд ва дар меҳмонхонаҳо иқомат доранд.

Бақайдгири дар асоси муроҷиати шахсии шаҳрвандони мазкур ё дархостҳои хаттии ташкилотҳои қабулкунанда ва намояндагиҳои доимии хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. Бақайдгирии шиносномаҳои хориҷи барои мўҳлате, ки дар муроҷиатҳо, турҳо ва дархостҳо зикр шудааст ва шахсоне, ки бо раводид омадаанд, барои мўҳлати эътибори раводид анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145). 

20. Дар мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон шиносномаҳои хориҷии он шаҳрвандони хориҷи, ки дар бандҳои 17, 19 ҳамин Қоидаҳо зикр нашудаанд ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи созишномаҳои байниҳукумати барои таҳсил, таҷрибаомўзии истеҳсоли, такмили ихтисос кор омадаанд ва аъзои оилаҳои онҳо ҳамчунин он шаҳрвандони хориҷи, ки бо корҳои хизмати ва даъватномаҳои ташкилотҳои ҷамъияти ва ашхоси хусуси омадаанд, ба қайд гирифта мешаванд.

Бақайдгири дар асоси муроҷиати хаттии ташкилотҳои қабулкунанда, намояндагиҳои доимии хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аризаи ашхоси хусуси анҷом дода мешавад.

Муроҷиатномаҳо бояд ба мақомоти корҳои дохили на дертар аз 10 рўзи кори аз лаҳзае, ки ин шаҳрвандони хориҷи шиносномаҳои хориҷиро ба ташкилоти қабулкунанда ё намояндаги барои бақайдгири месупоранд, пешниҳод карда шаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.06.2018 № 298).

Бақайдгирии шиносномаҳои хориҷии шаҳрвандони хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои хусуси омадаанд агар дар созишномаи байни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишвари дахлдор тартиби дигари омадан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар нашуда бошад дар асоси раводидҳои мавҷудаи онҳо анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145). 

Шаҳрвандони хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд ва ҷиҳати гирифтани статуси гуреза дархост додаанд, дар мақомоти корҳои дохили ба мўҳлате, ки ҷиҳати ҳалли масъалаи гуреза эътироф кардани онҳо зарур аст, ба қайд гирифта мешаванд. Шаҳрвандони хориҷие, ки статуси гурезаро гирифтаанд дар мақомоти корҳои дохили ба мўҳлати эътибори гувоҳномаи гуреза ба қайд гирифта мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

21. Сабт дар бораи бақайдгирии шиносномаҳои хориҷии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар аввалин маҳалли воридшавии онҳо гузошта мешавад.

22. Тамдиди мўҳлати эътибори бақайдгири ва додани раводиди рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷи, ки шиносномаҳои хориҷии онҳо дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагиҳои он ба қайд гирифта шудаанд, аз ҷониби ташкилотҳои мазкур анҷом дода мешавад. Тамдиди мўҳлати эътибори бақайдгири ва додани раводиди рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷи, ки шиносномаҳои онҳо ё асноди ивазкунандаи онҳо дар мақомоти корҳои дохили ва меҳмонхонаҳо ба қайд гирифта шудаанд, аз тарафи мақомоти корҳои дохили анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145). 

23. Воситаҳои нақлиёти автомобилии шахси ва хизматии шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд, мувофиқи талаботи қонунгузории амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд.

Муоинаи давлатии техникии воситаҳои нақлиёти шаҳрвандони хориҷи бо тартиби барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда амали мегардад.

Воситаҳои нақлиёти автомобили, ки аз тарафи шаҳрванди хориҷи бо ўҳдадории баргашта бурдани онҳо оварда шудаанд, бояд баъди гузашти мўҳлати муқарраршуда ба хориҷа бурда шаванд ва онҳо наметавонанд дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби дигар пайдо кунанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

24. Шаҳрвандони хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мўҳлати зиёда аз се моҳ барои кор, таҳсил, истиқомати доими ё дигар мақсадҳо меоянд, дар муддати 10 рўзи баъди омаданашон ба истиснои шаҳрвандони хориҷи, ки бо шаҳодатномаи муоинаи вируси СПИД омадаанд, аз муоинаи тибби гузаронида мешаванд.

25. Шаҳрвандони хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил ё кор омадаанд, ба таври илова аз муоинаи тибби мегузаранд ва дар ҳолати бо сабабҳои гуногун ба кишварҳои хориҷи рафшанашон баъди се моҳ баргашта омадан, аз муоинаи иловагии тибби мегузаранд.

IV. ТАРТИБИ БАРАСМИЯТДАРОРИИ ИҶОЗАТИ ИСТИҚОМАТИ ДОИМИ, ДОДАНИ ГУВОҲНОМАҲОИ ИҚОМАТ БАРОИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ ВА ШАХСОНИ БЕШАҲРВАНД ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145)

26. Гувоҳномаи икомат ба шаҳрвандони хориҷи, шахсони бешаҳрванд ва шаҳодатномаҳои шахсони бешаҳрванд аз ҷониби Хадамоти шиносномавию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои он дар маҳалҳо (минбаъд — Хадамоти шиносномавию бақайдгири) дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати ҳисоботии қатъи мебошад, ки шахсияти шаҳрванди хориҷи ва ё шахси бешаҳрвандро тасдиқ намуда, ҳуқуқи ба таври доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат карданро медиҳад ва танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.

Шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд (минбаъд-шаҳодатнома) ҳуҷҷати ҳисоботии қатъи мебошад, ки шахсияти соҳиби онро берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намуда, ба шахси бешаҳрванд, ки дорои гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, барои аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Гувоҳномаи иқомат ва шаҳодатномаҳо ба шахсоне, ки ба синни 16-солаги расидаанд, дода мешаванд. Маълумот дар бораи аъзои оилае, ки ба синни 16-солаги нарасидаанд, дар ҳолати шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон набудани онҳо, ба гувоҳномаи иқомати ҳардуи волидон, дар шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд бошад, дар гувоҳномаи яке аз волидон дарҷ карда мешавад.

Гувоҳномаи иқомат ба шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд, ки барои истиқомати доими дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида иҷозат гирифтаанд, дода мешавад, аз ҷумла ба шахсоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштаанд ва шаҳрвандии онҳо мувофиқи қонун қатъ карда шудааст.

Гувоҳномаи иқомат ба шахсоне, ки ба синни 16-солаги нарасидаанд, ба шаҳрвандони хориҷи, ё шахси бешаҳрванде, ки ятим мондаанд, ё яке аз волидонро доранд (волиди ягона) ва бо онҳо якҷоя истиқомат мекунанд, ё ин ки шахси парастори онҳо шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ё онҳо зери парастории доимии давлат қарор доранд, дода мешавад.

Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванде, ки дар муассисаҳои табобати, хонаҳои маъюбон ва куҳансолон ҷойгир карда шудаанд, инчунин дар ҷойҳои маҳрумият аз озоди адои ҷазо менамоянд, дар тамоми давраи дар ҷойҳои зикргардида қарор доштанашон аз гирифтан, тамдид ва иваз намудани гувоҳномаи иқомат озод карда мешаванд.

Гувоҳномаи иқомати пештар ба чунин шахсон додашуда пас гирифта шуда, барои нигоҳдори ба Хадамоти мухоҷирати ҷои зист ирсол карда мешавад.

Дар ҳолати аз қайди муассисаҳои табобати, хонаҳои маъюбон ва куҳансолон баромадан, озод шудан аз ҷойҳои маҳрумият аз озоди, шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд ўҳдадоранд, гувоҳномаи иқомат гиранд.

Гувоҳномаи иқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо силсилаи алоҳида барои шаҳрвандони хориҷи «ШХ» ва силсилаи алоҳида барои шахсони бешаҳрванд «ШБ» дода мешавад.

Ба шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд додани иҷозат барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

27. Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд метавонанд ба таври доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат намоянд, агар онҳо дорои иҷозати бо гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият даровардашуда, бошанд.

Ариза барои гирифтани иҷозат барои истиқомати доими аз ҷониби шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд, ки муваққатан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат доранд, ба Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ҷои зист ва аз ҷониби шахсоне, ки дар хориҷа истиқомат мекунанд, ба намояндагиҳои дипломати ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Пеш аз муроҷиат барои гирифтани гувоҳномаи иқомат шаҳрванди хориҷи ва шахси бешаҳрванд ўҳдадор аст, дар асоси қонуни на камтар аз 6 моҳ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат намояд. Ариза дар ҳолатҳои зерин ҷиҳати барраси қабул карда намешавад:

а) агар шаҳрванди хориҷи ё шахси бешаҳрванд дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бар хилофи қоидаҳои истиқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошад;

б) агар мўҳлати иҷозати истиқомати муваққатии ба вай додашуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (раводид ва кайд) камтар аз 3 моҳ бошад.

Ариза дар ду нусха дар варақае, ки шакли онро Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, тартиб дода мешавад.

Варақаи ариза фаҳмо, тариқи дасти ва ё бо истифодаи воситаҳои техники (мошинаи чопи, компютер) ба забонҳои тоҷики ё руси пур карда мешавад. Ҷавобҳо ба саволҳои дар варақаи ариза омада бояд қонеъ гардонанда бошанд.

Ҳангоми додани ариза шаҳрвандони хориҷи ва ё шахсони бешаҳрванд суратҳои андозаашон 35 х 45 мм ва ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:

а) ҳуҷҷатҳое, ки шахсият ва шаҳрвандии онҳоро тасдиқ мекунанд;

б) иҷозати истиқомати муваққати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (раводид, қайд), ки мутобиқи тартиби муқарраргардида ба расмият дароварда шудааст;

в) маълумотнома аз ҷои кор;

г) аризаи хешовандон (шиносҳо) оид ба муносибати онҳо нисбат ба хоҳиши аризадиҳанда ва зид набуданашон барои дар қайди масоҳати манзилгоҳи худ гирифтани онҳо барои истиқомати доими;

д) тарҷумаи ҳол;

е) маълумотнома аз ҷои зист дар бораи хаҷми масоҳати ишљолнамуда ва шумораи шахсоне, ки дар он ба қайд гирифта шудаанд;

ж) нусхаи шаҳодатномаи ақди никоҳ;

з) нусхаи шаҳодатномаи таваллуди фарзандон;

и) нусхаи шиносномаи ҳамсари шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қайди мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрванди дар бораи ба кайд гирифтани ақди никоҳ;

к) маълумотнома дар бораи ташхиси хун нисбати вируси ВИЧ/СПИД;

л) маълумотнома дар бораи мавҷуд набудани касалиҳои сирояткунанда;

м) маълумотнома дар бораи мавҷуд набудани касалиҳои руҳи;

н) маълумотнома дар бораи мавҷуд набудани касалии нашъаманди;

о) маълумотнома аз мақомоти андоз дар бораи қарздор набудан.

Ҳуҷҷатҳои дар зербандҳои «ж» ва «з» зикргардида бояд ба таври нотариали тасдиқ шуда бошанд.

Ба сурати гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳодатномаи шахсони бешаҳрванд мўҳр гузошта мешавад.

28. Қарор аз рўи дархостҳои шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд дар бораи додани иҷозат барои истиқомати доимии онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сардори Хадамоти шиносномавию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дар ҳолати набудан аз ҷониби муовинони ў бо тартиби муқарраргардида баъд аз мувофиқа бо Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад. Мўҳлати баррасии маводҳо дар бораи додани иҷозат барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон набояд аз 1 моҳ зиёд бошад. Қарорҳои мусби дар бораи додани иҷозат барои истиқомати доимии шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба онҳо додани гувоҳномаи истиқомат асос шуда метавонанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Қарорҳои рад намудан оид ба додани иҷозат барои истиқомати доимии шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба аризадиҳандагон дар давоми се рўз аз лаҳзаи қабули қарор бо гирифтани забонхат хабар дода мешавад. Бо талаби дархосткунанда сабабҳои рад кардан хатти баён карда мешаванд.

Вобаста ба қарори рад ҷиҳати додани иҷозат барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти болои ва е суд шикоят кардан мумкин аст.

Қарори рад дар бораи додани иҷозат барои истиқомати доимии шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 моҳ эътибор дорад. Пас аз гузаштани ин мўҳлат шаҳрвандони хориҷи ва ё шахсони бешаҳрванд ҳуқуқ доранд, ки бо дархости такрори ба  Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ҷои зист муроҷиат намоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Додани иҷозат барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин рад карда мешавад:

а) бо мақсади таъмини амнияти милли ва ё муҳофизати тартиботи ҷамъияти;

б) ба шахси беморе, ки сабабгори паҳн шудани бемориҳои мухталиф (эпидемия) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда метавонад;

в) ба шахсе, ки қонунгузориро дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вайрон намудааст;

г) ба шахсе, ки нисбати ў парвандаи ҷинояти ољоз гардидааст — то анҷоми истеҳсолот оид ба парванда;

д) агар шахс барои содир намудани ҷиноят дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суд шуда бошад-то анҷоми мўҳлати ҷазо ва ё озод шудан аз ҷазо;

е) агар шахс дар бораи худ маълумоти бардурўљ диҳад ва ё ҳуҷҷатҳои зуруриро пешниҳод накарда бошад.

Барасмиятдарори ва додани гувоҳномаи иқомат ва шаҳодатномаи шахсони бешаҳрванд

29. Гувоҳномаи иқомат барои шаҳрвандони хориҷи ба мўҳлати эътибори шиносномаи хориҷи, вале на зиёдтар аз 5 сол ва ҳангоми расидан ба синни 45 солаги, ба тамоми мўҳлати эътибори шиносномаи хориҷи дода мешавад.

Гувоҳномаи иқомат барои шахсони бешаҳрванд ба мўҳлати 5 сол ва ҳангоми расидан ба синни 45 солаги бемўҳлат дода мешавад.

Ба шаҳрвандони хориҷие, ки дар давоми 1 моҳ аз рўзи анҷом ёфтани мўҳлати эътибори шиносномаҳои хориҷии онҳо ва ё ҳуҷҷати онҳоро ивазкунанда, ҳуҷҷатҳои миллии нав ё тамдидкардашударо пешниҳод наменамоянд, аз ҷониби Хадамоти шиносномавию бақайдгири гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсони бешаҳрванд дода мешавад.

Гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсони бешаҳрванде, ки ба Хадамоти шиносномавию бақайдгири шиносномаи миллии амалкунандаро пешниҳод менамоянд, ба гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷи иваз карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванде, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доими истиқомат мекунанд, бо тартиби барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, бояд дар ҷои истиқомати доимиашон ба қайд гирифта ва ҳангоми рафтан аз қайд бароварда шаванд.

Барои гирифтани шаҳодатнома ҷиҳати хориҷ шудан аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони бешаҳрванд ба Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ҷои зист ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101):

а) ариза дар ду нусха дар варақаи тасдиқнамудаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) гувоҳномаи иқомати шахси бешаҳрванд;

в) ду дона сурати рангаи андозааш 35 х 45 мм.

Шаҳодатнома ба мўҳлати 1 сол дода мешавад.

Ба шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доими истиқомат мекунанд ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар мекунанд, раводидҳои сафари (омадурафт) аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми мавҷуд будани маълумотномаҳои Хадамоти шиносномавию бақайдгири рат оид ба супоридани гувоҳномаи иқомат аз ҷониби онҳо ва ба шахсони бешаҳрванд, ҳангоми мавҷуд будани шаҳодатномаи шахсони бешаҳрваид ҷиҳати ба хориҷа рафтан, дода мешаванд. Тамдиди мўҳлати эътибори гувоҳномаи иқомат ва шаҳодатномаи шахсони бешаҳрванд. Иваз намудан ва дода шудани ҳуҷҷатҳо ба ивази ҳуҷҷатҳои гумшуда (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

30. Барои тамдиди мўҳлати эътибори гувоҳномаи иқомат шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд бояд як моҳ пеш аз гузаштани мўҳлати эътибори гувоҳномаи иқомат шахсан ба Хадамоти шиносномавии бақайдгирии ҷои зист, бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат намоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101):

а) ариза дар шакли муқарраргардида;

б) гувоҳномаи иқомат;

в) шиносномаи миллии асли ё ҳуҷҷати онро ивазкунанда;

г) ду дона сурати рангаш сиёҳу-сафеди андозааш 35 х 45 мм.

Ҳангоми зарурат шаҳодатнома ба мўхлати на зиёдтар аз 1 сол тамдид карда мешавад.

Иваз намудани гувоҳномаи иқомат ва шаҳодатномаҳо дар ҳолатҳои зерин амали карда мешавад:

а) таљйир додани насаб, ном ва номи падар;

б) таљйир додани соли таваллуд;

в) муайян намудани носаҳеҳи дар қайдҳо;

г) гузаштани мўҳлати эътибори шаҳодатномаҳо барои шахсони бешаҳрванд;

д) барои истифода корношоям шудан.

Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд барои гирифтан ва ё иваз намудани гувоҳномаи иқомат бояд тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро на дертар аз даҳ рўз баъди расидан ба синну соли мувофиқ ва ё таљйири насаб, ном ва номи падар, соли таваллуд, муайян кардани носаҳеҳиҳо дар сабтҳо, ё ин ки баъди истифода корношоям шудани гувоҳномаи истиқомат, пешниҳод намоянд.

Шахсе, ки гувоҳномаи иқоматро гум кардааст, бояд бетаъхир ба Хадамоти шиносномавии бақайдгирии ҷои зисти доимиаш бо ариза дар бораи додани гувоҳномаи иқомати нав бар ивази гувоҳномаи гумшуда, бо додани сабабҳои гумшавии он муроҷиат намояд, Дар ин сурат, ба онҳо гувоҳномаи иқомати нав бо снтонидани маблаље, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Дар гувоҳномаи иқомати бар ивази гувоҳномаи гумшуда додашаванда, аз ҷониби Хадамоти шиносномавии бақайдгири бояд маълумот оид ба фарзандони ноболиљи онҳо, инчунин сабтҳои қайди ҷои истиқомат, бақайдгири, ё ин ки бекор шудани ақди никоҳ ворид карда шаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Ҳангоми тамом шудани мўҳлати эътибори шаҳодатнома дар ҳолати берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштани шахси бешаҳрванд, вай метавонад ба намояндагии дипломати ва консулгарин Ҷумхурии Тоҷикистон, ки мўҳлати эътибори шаҳодатномаи шахси бешаҳрвандро бо тартиби муайянкардаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамдид мекунад, муроҷиат намояд.

Барои иваз ё тамдид намудани мўҳлати эътибори шаҳодатнома шахсони бешаҳрванд бояд ба Хадамоти шиносномавии бақайдгирии ҷои зист бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат намоянд:

а) ариза дар шакли муқарраргардида;

б) шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

в) гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд;

г) ду дона сурати рангаи андозааш 35 х 45 мм.

Дар бораи гум шудани шаҳодатнома дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси бешаҳрванд ўҳдадор аст, бетаъхир ба Хадамоти шиносномавии бақайдгири ҷои гумшуда, агар гувоҳнома берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон гум шуда бошад, ба намояндагии дипломати ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон арз намояд. Дар ин сурат, Хадамоти шиносномавии бақайдгири бо тартиби муқарраргардида шаҳодатномаи нав медиҳад, намояндагии дипломати ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳуҷҷат барои бозгашт, ки шахсияти шахси бешаҳрвандро тасдиқ мекунад, таъмин менамояд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

31. Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд аз ҳуқуқи истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гувохномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин маҳрум карда мешаванд:

а) агар шахс дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятеро амали созад, ки ба амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид намояд;

б) агар ба мақсади гирифтани гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ақди никоҳи қалбаки баста бошад.

32. Дар ин сурат, Хадамоти шиносномавию бақайдгири дар бораи бекор намудани гувоҳномаи иқомат қарор қабул намуда, дар мўҳлати се рўз ба шаҳрванди хориҷи ва ё шахси бешаҳрванди мазкур дар ин бора хабар медиҳад ва гувоҳномаи иқоматро пас мегирад. Ҳамзамон, шахс оид ба зарурати гирифтани раводиди хуруҷ дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар мўҳлати 15 шабонарўз дар бораи хориҷ шудан аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо забонхат огоҳонида мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Ҳангоми дар мўҳлати муқарраргардида, бо хоҳиши худ нарафтани шаҳрванди хориҷи ва ё шахси бешаҳрванд аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти амният оид ба рондани ў бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо меандешад.

Дар сурати вафоти шаҳрванди хориҷи ва ё шахси бешаҳрванд гувоҳномаи иқомат, ё шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд ба Хадамоти шиносномавию бақайдгири, ки онҳоро доданд ва дар хориҷа бошад, ба намояндагии дипломати ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад, ки онҳо баъд аз ба қайд гирифтани вафот ба Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ҷои дода шудани онҳо фиристода мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Гувоҳномаи иқомат ва ё шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд аз шахсе, ки ба ҳабс гирифта шудааст, инчунин ба маҳрумият аз озоди маҳкум шудааст, аз ҷониби мақомоти таҳқиқи ибтидои ё суд мусодира гардида, ба Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ҷои дода шудани онҳо фиристода мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 05.03.2008 № 118).

V. ДАР ҲУДУДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ ЯК ҶОЙ БА ҶОИ ДИГАР РАФТАНИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ ВА АЗ ТАРАФИ ОНҲО ИНТИХОБ ШУДАНИ МАҲАЛЛИ ЗИСТ

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101)

33. Шаҳрвандони хориҷи, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан иқомат доранд, метавонанд дар он қисми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои шаҳрвандони хориҷи кушода аст, оэодона рафту омад кунанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Шаҳрвандони хориҷи, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доими сукунат доранд ва мехоҳанд маҳалли зисти худро таљьир диҳанд ё муваққатан ба маҳалли дигар раванд, вазифадоранд, ки барои ин аз мақомоти корҳои дохилии маҳалли зисти худ иҷозатнома гиранд.

34. Рухсат барои дохил шудан ва иқомати шаҳрвандони хориҷи дар минтақаи сарҳади аз тарафи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломати ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа дар давоми 1 рўзи кори, баъди пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дахлдор дода шуда, мақомоти мазкур дар ин бора дар давоми 24 соат ба Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод менамояд.

Тартиби дохил шудан ва иқомати шаҳрвандони хориҷи ба ҳудудҳое, ки дохил шудан ба он ҷойҳо манъ аст, аз тарафи мақомоти дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мегардад. Номгўи ҳудудҳои мазкурро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян месозад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.11.2006 № 506).

35. Барои дохил шудан ва иқомати шаҳрвандони хориҷи дар минтақаи сарҳади, бо тартиби зерин рухсат дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.11.2006 № 506):

аз тарафи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон — ба шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсадҳои хидмати, тиҷорати, туристи, шахси, фаъолияти меҳнати ва таҳсил ба минтақаи сарҳади дохил шуда, иқомат менамоянд — мутаносибан дар асоси дархости вазорат ва идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаҳо, ташкилотҳои тиҷорати ва љайритиҷорати, намояндагиҳои корхонаҳо ва ташкилотҳои тиҷоратии хориҷи, инчунин дархости шаҳрвандони хориҷи;

аз тарафи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон — ба шаҳрвандони хориҷие, ки дар доираи ҳайатҳои расмии давлати ё бо мақсадҳои хидмати ба минтақаи сарҳади дохил мешаванд — дар асоси супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дархости намояндагиҳои дипломати ва муассисаҳои консулии хориҷи ва созмонҳои байналмилалие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, ба мўҳлате, ки барои иҷрои вазифаҳои хидмати зарур аст;

аз тарафи муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷаба шаҳрвандони хориҷие, ки дар доираи ҳайатҳои расмии давлати, инчунин бо мақсадҳои хидмати ва туристи ба минтақаи сарҳади дохил мешавандмутаносибан дар асоси супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дархости намояндагиҳои дипломати ва муассисаҳои консулии хориҷи ва созмонҳои байналмилалие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, ширкатҳои қабулкунандаи туристи ва дархостҳои шахсии шаҳрвандони хориҷи, ба мўҳлати то 45 рўз.

Тартиби харакати мухбирон ва рўзноманигорони хориҷие, ки дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд ва аъзои оилаи онҳо мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти касбии мухбирони васоити ахбори умуми давлатҳои хориҷиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд, муайян карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.11.2006 № 506, аз 1.03.2018 № 101).

36. Шаҳрвандони хориҷие, ки маҳалли иқомати худро дар Ҷумҳурии Тоҷикисгон бо вайрон кардани Қоидаҳои мазкур гаљъир додаанд, вазифадоранд, ки бо талаби мақоыоти корҳои дохили ба маҳалли зисти пешинаи худ баргарданд, ё шутобики нуқтаҳои иктихобшудаи шаъинот ҳаракат намоянд.

VI. ҶАВОБГАРИ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОИДАҲОИ МАЗКУР. ИХТИСОРИ МЎҲЛАТИ ИҚОМАТ ВА РОНДАН АЗ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

37. Барои вайрон кардани қоидаҳои мазкур шаҳрвандони хориҷи мутобиқи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобрари кашида мешаванд.

38. Вайрон карда шудани Қоидаҳои мазкур аз тарафи ашхосе, ки вазифадоранд талаботи онҳоро риоя намоянд /аз ҷумла ашхосе, ки шаҳрвандони хориҷиро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои хусуси даъват кардаанд ё ба онҳо хизмат мерасонанд/ боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегарданд.

39. Ихтисори мўҳлати иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рондани шаҳрвандони хориҷи аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» амали мешавад.

40. Ташкилотҳои қабулкунанда метавонанд дар ҳолатҳои аз тарафи шаҳрвандони хориҷи риоя нагардидани шартҳои иқомат дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рондани онҳо тавсия пешниҳод намоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

41. Рондани шаҳрвандони хориҷи дар асоси қарорҳое, ки бо тартиби муқарраргардида қабул шудаанд, аз тарафи мақомоти амният тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).  

Хароҷоти рондан ба зиммаи худи шаҳрвандони хориҷии рондашаванда ё ташкилотҳои қабулкунанда ё ашхоси хусуси, ки шаҳрвандони хориҷиро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намудаанд ва дар ҳолатҳои мустасно ба зиммаи мақомоти амният гузошта мешавад(қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).   

42. Шаҳрванди хориҷи ҳак дорад дар хусуси қарор оид ба рондани онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ихтисори мўҳлати иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиб ва асосҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд шикоят намоянд.

VII. ШАРТНОМАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИ

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145)

43. Агар дар шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаҳое муқаррар шуда бошанд, ки аз муқаррароти ҳамин қоидаҳо фарқ доранд, он гоҳ қоидаҳои шартномаҳои байналмилали мавриди истифода қарор мегиранд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 15 майи соли 1999, № 218

тасдиқ шудаанд

ҚОИДАҲОИ УБУРИ ТРАНЗИТИИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ АЗ ТАРИҚИ ҲУДУДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

(Қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145, аз 1.03.2018 № 101)

1. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтани шаҳрвандони хориҷи, ки аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити убур мекунанд, бо шиносномаҳои хориҷии дорои эътибор ё асноди онҳоро ивазкунанда дар сурати мавҷуд будани раводидҳои транзитии аз тарафи намояндагиҳои дипломати ё консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда, агар бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аҳдномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон чизи дигаре пешбини нашуда бошад, иҷозат дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

2.Амали ҳамин Қоидаҳо ҳамчунин ба ашхоси бетабаъият низ татбиқ мегардад.

3. Убури транзитии шаҳрвандони хориҷи аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари таъинот бо нақлиёти ҳавои, роҳи оҳан, дарьёи ё нақлиёти дигар дар сурати мавҷуд будани асноде, ки барои рафтан ба давлати бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсарҳад дорои эътибор мебошанд ва асноди дахлдори сафар бо тасдиқи санаи рафтан аз нуқтаи гузариш дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асноди мазкур, иҷозат дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

Сафари шаҳрвандони хориҷи аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари таъинот аз лаҳзаи расидан ба бандар, истгоҳе, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеанд, дар давоми 72 соат убури транзити шуморида мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

4. Аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон убур намудани шаҳрвандони хориҷи, ки боркашонии байналмилалии автомобилии транзитиро анҷом медиҳанд ва убури транзитии онҳо дар автомобильҳои сабукрав дар асоси созишномаҳои байналмилали дар сурати мавҷуд будани асноде, ки барои рафтан ба давлати бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсарҳад дорои эътибор мебошанд, амали мегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145, аз 1.03.2018 № 101).

5. Раводидҳои транзити бе ҳуқуқи таваққуф дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд. Дар истисно ҳолатҳои истисно ба шаҳрвандони хориҷи метавон раводиди транзити бо ҳуқуқи таваққуф дар як ё якчанд маҳалли аҳолинишини ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи хатти сайр ба сўи давлати ҳамсарҳад дода шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

6. Убури транзити аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бе раводид дар ҳолатҳои зерин иҷозат дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145):

а/ ҳангоми аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон парвози бенишаст анҷом додани мусофирони нақлиёти ҳавои (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101);

б/ ҳангоми сафар дар тайёраҳои хатти сайри байналмилали бо нишастан ва дар сурати дар дасти мусофирон мавҷуд будани асноди ҳуқуқи рафтан ба кишвари таъинот ва билетҳои тайёра бо тасдиқи санаи парвоз аз майдони ҳавоии нишаст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар билетҳои мазкур, вақте ки давраи будубош дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 соат зиёд нахоҳад буд. Зимнан мусофирон ҳак надоранд, ки аз ҳудуди махсус барои онҳо ҷудошудаи майдони ҳавои берун бароянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145, аз 1.03.2018 № 101);

в/ ба шаҳрвандони кишварҳое, ки бо онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон созишномаҳои дахлдори байниҳукумати дорад.

7. Шаҳрвандони хориҷи, ки мақсади анҷом додани убури транзитии туристиро бо автомобили шахси ё дар ҳайати гурўҳ бо автобусҳо доранд, вазифадоранд, ки то расидан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон турҳои автомобили харидори намоянд ва раводиди дахлдори туристриро бо зикри нуқтаҳои таваққуф дошта бошанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

8. Шаҳрвандони хориҷи, ки аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити убур мекунанд, бо риояи ҳамин Қоидаҳо ба сўи гузаргоҳи сарҳадии баромад аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи хатти сайри муқарраршуда ҳаракат мекунанд ва метавонанд дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар нуқтаҳое, ки дар раводидҳои транзити зикр шудаанд, таваққуф дошта бошанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145). 

9. Шаҳрвандони хориҷи, ки аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити бо воситаҳои нақлиёти автомобили убур мекунанд, аз ҷумла онҳое, ки боркашонии автомобилиро анҷом медиҳанд, метавонанд танҳо бо роҳҳои барои рафтуомади байналмилалии автомобили кушода ҳаракат намоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

Таваққуф барои хўрокхўри, истироҳат ё шабгузарони танҳо дар нуқтаҳои воқеъ дар хатти сайр, ки дар он ҷойҳо мотельҳо, кемпингҳо ё истгоҳҳои махсус ҷудокардашуда мавҷуд бошанд, имкон дошта метавонад.

10. Шаҳрвандони хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи оҳан меоянд, аз ҷумла дар қатораҳое, ки аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити убур мекунанд, ҳақ доранд ҳангоми таваққуфи қатораҳо, ки дар ҷадвали амалкунанда зикр шудааст, дар истгоҳҳо аз қатора фароянд.

11. Шаҳрвандони хориҷи, ки раводиди транзити бо зикри таваққуф дар як ё якчанд нуқта дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои мўҳлати зиёда аз 24 соат доранд, вазифадоранд, ки баробари расидан ба ин нуқтаҳо шиносномаҳои хориҷии худ ё асноди ивазкунандаи онҳоро бо тартиби муқаррарнамудаи Қоидаҳои иқомати шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қайд гузаронанд ва на дертар аз мўҳлати барои онҳо муайяншудаи будубош аз Ҷумҳурии Тоҷикистон раванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

12. Шаҳрвандони хориҷи, ки ҳангоми убури транзити дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мўҳлати зиёда аз 24 соат ба таври маҷбури таваққуф кардаанд, вазифадоранд, ки дар давоми шабонарўзҳои минбаъда аз лаҳзаи таваққуф аз мақомоти корҳои дохили барои будубош дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома гиранд.

Таваққуфи маҷбури дар ҳолатҳои зерин имкон дошта метавонад:

а/ ҳангоми офатҳои табиат, ки ҳаракати қатора, воситаи нақлиёти автомобили, кишти ё тайёраро ба таъхир меандозанд;

б/ барои таъмири воситаи нақлиёти автомобили, ки дар натиҷаи аз кор баромадани ягон қисми он ё фалокати нақлиёти осеб дидааст;

в/ дар ҳолати бемори, вақте ки мувофиқи хулосаи духтурҳо ҳаракати минбаъдаи бемор барои саломатии ў хатарнок дониста мешавад. Дар ин маврид аъзои оила ё ашхоси ҳамроҳ, ки якҷоя бо ў ҳаракат мекунанд, метавонанд ҳамроҳи бемор бимонанд;

г/ ҳангоми ба таъхир афтодани нишаст аз як навъи нақлиёт ба навъи дигар дар нуқтаи асоси.

Таваққуфи маҷбури ба шаҳрвандони хориҷи ҳуқуқи будубошро танҳо дар ҳудуди шаҳр ё дигар нуқтаи аҳолинишин барои вақти то бартараф кардани сабабҳое, ки боиси таваққуфи маҷбури шудаанд, медиҳад.

Ба расмият даровардани будубош ва тамдиди мўҳлати амали раводидҳои транзити дар асоси аризаи шахсии шаҳрванди хориҷи бо пешниҳоди тасдиқномаи ташкилот ё муассисаи дахлдор, ки сабабҳои ба таъхир афтодани ҳаракат ва давомнокии онро тасдиқ мекунанд, анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145). 

13. Ҷои будубоши шаҳрвандони хориҷи ҳангоми таваққуф метавонанд инҳо бошанд:

а/ меҳмонхонаҳо;

б/ утоқҳои намояндагиҳои хориҷии бақайдгирифташуда дар сурати мавҷуд будани илтимосномаҳои хатти аз тарафи онҳо бо зикри шахси мушаххаси намояндаги, ки мусофири транзити дар хонаи ў иқомат мекунад.

Ҳангомм таваққуфи маҷбури иқомати шаҳрвандони хориҷи дар хобгоҳҳо ё манзилҳои хусуси танҳо дар ҳолатҳои истисно ва фақат бо иҷозати мақомоти корҳои дохили мумкин аст.

14. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтани шаҳрвандони хориҷи, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мўҳлати зиёда аз 24 соат маҷбуран таваққуф кардаанд, метавонанд бе тамдиди раводиди транзити дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).     

15. Шаҳрвандони хориҷи, ки аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити убур карда, хоҳиши бо хатти сайр ё гузаргоҳи сарҳади дигар аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтанро доранд, вазифадоранд, ки барои ин аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома гиранд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).     

16. Ба шаҳрвандони хориҷи метавон мувофиқи асосҳое, ки дар моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбини гардидаанд, омадан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати убури транзити аз тарики ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода нашавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

17. Аз тарафи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷи пешниҳод шудани манзил, воситаҳои нақлиёт ё ба онҳо расонидани дигар хизматҳо дар ҳолатҳое, ки ин амал боиси дидаю дониста вайрон намудани ҳамин Қоидаҳо мегардад, мумкин нест.

Дар ҳамаи ҳолатҳои ба шаҳрвандони хориҷи пешниҳод кардани манзил ва воситаи нақлиёт соҳибони онҳо вазифадоранд, ки ба мақомоти корҳои дохили дар мўҳлати на дертар аз як шабонарўз хабар диҳанд.

18. Барои вайрон кардани ҳамин Қоидаҳо шаҳрвандони хориҷи мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ҷавобгари кашида мешаванд.

Масъалаи ҷавобгарии шаҳрвандони хориҷи, ки дар моддаи 33 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» зикр шудаанд, бо роҳи дипломати ҳаллу фасл мегардад.

Аз тарафи ашхосе, ки риояи шартҳои убури транзитии шаҳрвандони хориҷиро аз тариқи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд ё ба онҳо хизмат мерасонанд, вайрон карда шудани ҳамин Қоидаҳо мутобиқи қонунгузории Тоҷикистон боиси ҷавобгари мегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.03.2018 № 101).

19. Назорати риояи ҳамин Қоидаҳо аз тарафи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкории муштарак бо мақомоти корҳои дохили ба роҳ монда мешавад(қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

Замима ба Қоидаҳои иқомати

шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва Қоидаҳои убури транзитии

шаҳрвандони хориҷи аз тариқи қаламрави

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Номгўи давлатҳое, ки шаҳрвандони онҳо аз бақайдгирии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар мақомоти корҳои дохили мутобиқи усули мутақобила озод карда мешаванд:

1. Ҷумҳурии Қирљизистон — 60 рўз (қарори Ҳукумати ҶТ аз 23.11.2012 № 666).

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 15 мая 1999 года № 218

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(в редакции Постановления Правительства РТ от 1.04.2002г.№145, от 1.11.2006г.№506, от 5.03.2008г.№118,от 23.11.2012г.№666, от 01.03.2018г.№101,  от 1.06.2018г.№298)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан» и определяют порядок:

а) въезда в Республику Таджикистан и выезда из Республики Таджикистан иностранных граждан;

б) оформление документов на право жительства в Республике Таджикистан иностранным гражданам, временно пребывающим в Республике Таджикистан;

в) выдачи иностранным гражданам разрешений на постоянное проживание и видов на жительство в Республике Таджикистан;

г) передвижение иностранных граждан по территории Республики Таджикистан;

д) привлечение к ответственности за нарушение Правил пребывания, продления и сокращения сроков пребывания, а также выдворения из Республики Таджикистан иностранных граждан;

Действие настоящих Правил распространяется также на лиц без гражданства, если иное не вытекает из законодательства Республики Таджикистан.

2. Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Таджикистан, проживают в гостиницах или иной жилплощади (независимо от принадлежности ее к тем или иным видам жилфонда) по своему выбору, с уведомлением принимающих организаций, постоянных иностранных представительств, а также лиц, пригласивших их в Республику Таджикистан по частным делам.

Принимающие организации и лица, пригласившие иностранных граждан, в течение 10 рабочих дней производят их регистрацию в органах внутренних дел по месту жительства иностранного гражданина  (в редакции постановления Правительства РТ от 1.06.2018г.№298).

В случае изменения иностранными гражданами места своего жительства, принимающие организации и лица, пригласившие их, в трехдневный срок уведомляют органы внутренних дел об изменении места жительства иностранцев.

Граждане государств,  указанных в приложении к настоящим Правилам освобождаются от регистрации установленных документов,  удостоверяющих личность,  в  органах  внутренних  дел  в  соответствии  с   принципом взаимности   на  сроки,  предусмотренные  в  названном  приложении  (в редакции постановления Правительства РТ от 23.11.2012г.№ 666).

3. Иностранные граждане, находящиеся в Республике Таджикистан, обязаны иметь при себе действительные заграничные паспорта или заменяющие их документы, зарегистрированные в порядке, установленном настоящими Правилами, и предъявлять их по требованию представителей компетентных органов.

Об утрате заграничного паспорта или заменяющего его документа иностранный гражданин должен немедленно сообщить принимающей организации и лицу, пригласившему его в Республику Таджикистан, а последние в органы внутренних дел, которые выдают соответствующую об этом справку.

4. Принимающие организации обеспечивают своевременное разъяснение иностранным гражданам прав и обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, точное выполнение установленных правовых норм в отношениях с иностранными гражданами, ведут соответствующий учет иностранных граждан, а также несут ответственность за своевременное оформление документов на право пребывания их в Республике Таджикистан, передвижения по территории республики и на выезд из Республики Таджикистан по истечении определенного им срока пребывания.

В случаях, когда иностранный гражданин прибыл по приглашению одной из организаций, другая организация имеет право принимать его в Республике Таджикистан по своей линии, осуществляя в отношении этого гражданина обязанности и неся ответственность, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.

5. Лица, пригласившие иностранных граждан в Республику Таджикистан по частным делам и предоставившие им жилую площадь, обязаны принимать меры к своевременной регистрации заграничных паспортов этих граждан и оказывать им содействие в выезде из Республики Таджикистан по истечении определенного им срока пребывания.

Предоставление этими лицами иностранным гражданам помещений, транспортных средств либо оказание им услуг не допускается в тех случаях, когда это заведомо влечет нарушение настоящих Правил.

6. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют Министерство иностранных дел Республики Таджикистан во взаимодействии с органами безопасности и внутренних дел (в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

7. В соответствии со статьями 33 и 34 Закона Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан» настоящие Правила не затрагивают установленные законодательством Республики Таджикистан и международными договорами Республики Таджикистан привилегии и иммунитет глав и сотрудников дипломатических, консульских представительств и приравненных к ним иностранных лиц и пребывания в Республики Таджикистан дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также членов их семей.

II. ВЪЕЗД В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН И ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

8. Иностранные граждане въезжают в Республику Таджикистан и выезжают из Республики Таджикистан через пункты пропуска на государственной границе, открытые для международного сообщения, по действительным заграничным паспортам или заменяющим их документам, а лица без гражданства — по действительным документам, выданным компетентными органами страны их постоянного жительства и удостоверяющими их личность, при наличии соответствующих виз, если иной порядок въезда и выезда не установлен соглашением Республики Таджикистан с соответствующей страной.

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, на постоянное жительство за границу выезжают по выездным визам.

9. Визы на въезд в Республику Таджикистан (въездные) и визы на въезд в Республику Таджикистан — выезд из Республики Таджикистан (въездные-выездные) иностранным гражданам выдаются Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, его заграничными подразделениями, а также посольствами и консульскими учреждениями иностранных государств, с которыми Республика Таджикистан имеет соответствующие соглашения и на основании визовых запросов установленного образца, утвержденных Министерством иностранных дел Республики Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

10. Визы на выезд из Республики Таджикистан (выездные) и визы на выезд из Республики Таджикистан — въезд в Республику Таджикистан (выездные-въездные) иностранным гражданам выдаются на территории Республики Таджикистан Министерством иностранных дел Республики Таджикистан (в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

В визах, выдаваемых Министерством иностранных дел Республики Таджикистан в обязательном порядке должны быть указаны цель поездки и наименование принимающей организации, а по приглашениям частных лиццель поездки (в редакции Постановления Правительства ПРТ №145 от 1.04.02г.)

 11. По просьбе принимающих организаций иностранным гражданам выдаются визы на въезд в Республику Таджикистан и выезд из Республики Таджикистан. Порядок выдачи многократных виз определяется Министерством иностранных дел Республики Таджикистан (в редакции Постновления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

12. Основанием для выдачи виз на въезд в Республику Таджикистан и выезд из Республики Таджикистан, продления срока их действия являются:

— для иностранных граждан, въезжающих в Республику Таджикистан по линии принимающих организаций, постоянных иностранных представительств,

— письменные обращения этих организаций и представительств;

— для иностранных граждан, въезжающих в Республику Таджикистан по приглашениям частных лиц, или на постоянное жительство, а также иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Таджикистан, при поездках за границу по частным делам или при выезде на постоянное жительство — разрешения органов внутренних дел, выдаваемые по заявлениям этих граждан.

13. Въезд в Республику Таджикистан и выезд из Республики Таджикистан может быть не разрешен по основаниям, установленным действующими на территории Республики Таджикистан законами и иными нормативными актами.

14. В случаях утраты заграничных паспортов или заменяющих их документов, либо виз иностранные граждане, прибывшие по частным делам или постоянно проживающие в Республике Таджикистан, незамедлительно уведомляют об этом органы внутренних дел, а находящиеся в Республике Таджикистан с другими целями, — принимающие организации. По соответствующим личным письменным заявлениям граждан и письменным обращениям организаций Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, решает вопрос о выдаче иностранным гражданам виз на выезд из Республики Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

III. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ЖИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

15. Временно пребывающие в Республике Таджикистан иностранные граждане проживают на территории Республики Таджикистан по заграничным паспортам, зарегистрированными в порядке, установленном настоящими Правилами. Заграничные паспорта представляются для регистрации по прибытии в пункт назначения в течение 10 рабочих дней  (в редакции постановления Правительства РТ от 1.06.2018г.№298).

16. Освобождаются от регистрации заграничных паспортов:

а) главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, прибывшие в Республику Таджикистан по приглашениям Президента Республики Таджикистан, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан, технический персонал этих делегаций, члены семей перечисленных лиц;

б) лица, прибывшие в Республику Таджикистан по паспортам, выданным Организацией Объединенных Наций;

в) иностранные граждане, не достигшие 16-летнего возраста;

г) иностранные граждане, прибывшие в Республику Таджикистан на праздничные и выходные дни или на срок до 10 рабочих дней  и выезжающие из Республики Таджикистан в течение этих дней (в редакции постановления Правительства РТ от 1.06.2018г.№298);

д) иностранные туристы, совершающие круизы;

е) члены экипажей иностранных военных самолетов, прибывших в Республику Таджикистан в установленном Правительством Республики Таджикистан порядке.

Передвижение по территории Республики Таджикистан членами экипажей военных самолетов разрешается старшим начальником в гарнизоне согласно плану приема прибывших военных самолетов.

ж) лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, при нахождении в аэропорту, указанных в действующем расписании движения;

з) лица, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном сообщении, при нахождении в городах и населенных пунктах на маршрутах выполняемых перевозок, в том числе в пунктах назначения.

17. В Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан регистрируются заграничные паспорта:

а) глав иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, членов дипломатического персонала, консульских должностных лиц, административного технического и обслуживающего персонала дипломатических представительств и консульских учреждений, работников аппарата военных атташе и торговых представительств и их супругов, детей, родителей, находящихся на иждивении указанных лиц, а также гостей глав иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, если эти гости проживают в их резиденции, либо на территории указанных представительств и учреждений;

б) сотрудников ведомств иностранных дел зарубежных государств, прибывших в Республику Таджикистан по служебным делам и имеющих дипломатические или служебные паспорта и членов их семей;

в) прибывших в Республику Таджикистан по служебным делам должностных лиц международных организаций, сотрудников представительств указанных организаций в Республике Таджикистан, а также сотрудников представительств международных организаций, имеющих штаб-квартиру в Республике Таджикистан, которые в соответствии с уставными документами данных организаций или соответствующими международными договорами пользуются дипломатическими привилегиями, а также членов их семей;

г) иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан и членов их семей.

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и его представительствами указанным лицам выдаются дипломатические, служебные или консульские карточки, либо производится запись о регистрации непосредственно в их заграничных паспортах или заменяющих документах.

Лица, перечисленные в настоящем пункте, освобождаются от регистрации заграничных паспортов в гостиницах и органах внутренних дел.

18. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан предоставляется право производить в необходимых случаях регистрацию заграничных паспортов, прибывших в Республику Таджикистан государственных и общественных деятелей зарубежных стран и членов их семей, когда об этом ходатайствуют принимающие их организации, дипломатические представительства или консульские учреждения, а также производить регистрацию заграничных паспортов сотрудников международных организаций, не указанных в пункте 16 настоящих Правил.

19. В гостиницах регистрируются :

а) заграничные паспорта или заменяющие их документы проживающих в гостиницах иностранных граждан, прибывших в Республику Таджикистан по служебным, торговым или общественным делам, на лечение или отдых, в качестве туристов, а в исключительных случаях — и по частным делам.

В случае прибытия иностранных граждан на лечение или отдых непосредственно в больницы, санатории, дома отдыха заграничные паспорта таких лиц регистрируются в органах внутренних дел;

б) заграничные (дипломатические или служебные) паспорта проживающих в гостиницах сотрудников ведомств иностранных дел зарубежных стран и членов их семей, прибывших в Республику Таджикистан по частным делам.

Регистрация производится на основании личных обращений этих граждан или письменных заявок принимающих организаций, постоянных иностранных представительств в Республике Таджикистан. Регистрация заграничных паспортов производится на срок, указанный в обращениях, турах, заявках, а лицам, прибывшим по визам — на срок действия визы.

20. В органах внутренних дел Республики Таджикистан регистрируются заграничные паспорта иностранных граждан, не указанных в пунктах 17-19 настоящих Правил, прибывших в Республику Таджикистан на учебу, прохождение производственной практики, повышения квалификации, работы в соответствии с межправительственными соглашениями и членами их семей, а также по служебным делам общественных организаций и частных лиц, прибывших по приглашениям.

Регистрация производится на основании письменных обращений принимающих организаций, постоянных иностранных представительств в Республике Таджикистан и заявлений частных лиц.

Обращения должны подаваться в органы внутренних дел не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи иностранными гражданами в принимающую организацию или представительство заграничных паспортов для регистрации (в редакции постановления Правительства РТ от 1.06.2018г.№298).

Регистрация в органах внутренних дел заграничных паспортов иностранных граждан, прибывших в Республику Таджикистан по частным делам, производится на основании имеющихся у них виз, если иной порядок въезда в Рефспублику Таджикистан не установлен соглашением Республики Таджикистан с соответствующей страной.

Иностранные граждане, прибывшие в Республику Таджикистан и подавшие ходатайство о получении статуса беженца, подлежат регистрации в органах внутренних дел  на срок, необходимый для решения вопроса о признании их беженцами. Иностранные граждане, получившие статус беженца, регистрируются в органах внутренних дел  на срок действия удостоверения беженца (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

21. Запись о регистрации заграничных паспортов иностранных граждан в Республике Таджикистан производится по месту первоначального прибытия этих граждан.

22. Продление срока действия регистрации и выдача виз на выезд из Республики Таджикистан иностранным гражданам, заграничные паспорта или заменяющие их документы которых зарегистрированы в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан и его представительствах, производится этими организациями.

Продление срока действия регистрации и выдача виз на выезд из Республики Таджикистан иностранных граждан, заграничные паспорта или заменяющие их документы которых зарегистрированы в органах внутренних дел и гостиницах, производится органами внутренних дел.

23. Личный или служебные автотранспортные средства иностранных граждан, ввезенные на территорию Республики Таджикистан, подлежат постановке на учет в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Таджикистан.

Государственный технический осмотр транспортных средств иностранных владельцев также осуществляется в порядке, предусмотренном для граждан Республики Таджикистан.

Автотранспортные средства, ввезенные иностранными гражданами под обязательство обратного вывоза, подлежат вывозу за границу по истечении срока и не могут отчуждаться на территории Республики Таджикистан.

24. Иностранные граждане, въезжающие в Республику Таджикистан на срок более 3-х месяцев на работу, учебу, постоянное жительство или в других целях, освидетельствуются в течении 10 дней после прибытия, за исключением иностранных граждан, прибывших с сертификатами об обследовании на антитела к вирусу СПИД.

25. Иностранные граждане, прибывшие на учебу или работу в Республику Таджикистан, подлежат дополнительному медицинскому освидетельствованию, а в случае их выезда по различным причинам в зарубежные страны, также через три месяца после возвращения.

IV Порядок оформления разрешения на постоянное проживание, выдачи видов на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан

26. Виды на жительство иностранным гражданам, лицам без гражданства и удостоверения лиц без гражданства выдаются Паспортно-регистрационной службой  Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и её подразделениями на местах (далее —  Паспортно-регистрационные службы) (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

Вид на жительство в Республике Таджикистан является документом строгой отчетности, удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без гражданства, дающим право на постоянное проживание в Республике Таджикистан и действителен только на территории Республики Таджикистан.

Удостоверение лица без гражданства (далее удостоверение) является документом строгой отчетности, удостоверяющим личность его владельца за пределами Республики Таджикистан, и выдается лицу без гражданства, имеющему вид на жительство в Республике Таджикистан, для выезда за пределы Республики Таджикистан.

Виды на жительство и удостоверения выдаются лицам, достигшим 16-летнего возраста. Сведения о членах семьи, не достигших 16-летнего возраста, в случае, если они не являются гражданами Республики Таджикистан, вносятся в виды на жительство обоих родителей, а в удостоверение лица без гражданства одного из родителей.

Вид на жительство выдается иностранному гражданину и лицу без гражданства, которые получили в установленном порядке разрешение на постоянное проживание, в т.ч. лицам, которые возвратились в Республику Таджикистан и у них в соответствии с законодательством прекратилось гражданство.

Вид на жительство до достижения 16-летнего возраста в установленном порядке выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства: которые остались сиротами, или имеют родителей (единственного родителя), проживающих вместе с ними, или имеют опекунов граждан Республики Таджикистан, или находятся на полном государственном обеспечении.

Иностранные граждане и лица без гражданства, помещенные в лечебные учреждения, дома инвалидов и престарелых, а также отбывающие наказание в местах лишения свободы, на весь период нахождения в указанных местах освобождаются от получения, продления и замены видов на жительство.

Ранее выданные виды на жительство таких лиц изымаются и направляются на хранение в Миграционные службы по месту их выдачи.

В случае выписки из лечебных учреждений, домов инвалидов и престарелых, освобождения из мест лишения свободы иностранные граждане и лица без гражданства обязаны получить виды на жительство.

Виды на постоянное проживание в Республике Таджикистан для иностранных граждан выдаются серии «ШХ» и для лиц без гражданства выдаются серии «ШБ».

Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на постоянное проживание в Республике Таджикистан

27. Иностранные граждане и лица без гражданства могут постоянно проживать в Республике Таджикистан, если они имеют на то разрешения, оформленные видом на жительство в Республике Таджикистан.

Заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание подается временно пребывающими в Республике Таджикистан иностранными гражданами и лицами без гражданства в Паспортно-регистрационные службы  по месту жительства, а лицами, проживающими за границей, в дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

До обращения для получения вида на жительство, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны прожить на территории Республики Таджикистан не менее 6 месяцев на законном основании. Заявление не принимается к рассмотрению, в случае:

а) если иностранный гражданин или лицо без гражданства находится на территории Республики Таджикистан в нарушение установленных Правил пребывания в Республике Таджикистан;

б) если срок разрешенного ему временного пребывания в Республике Таджикистан (виза и регистрация) менее 3-х месяцев.

Заявление составляется в двух экземплярах на бланке, форма которого устанавливается Министерством внутренних дел Республики Таджикистан.

Бланк заявления заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущей машинки, компьютера) на таджикском или русском языках. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны быть исчерпывающими.

При подаче заявления иностранные граждане или лица без гражданства представляют фотокарточки размером 35 х 45 мм и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие их личность и гражданство;

б) оформленное в установленном порядке разрешение на временное проживание на территории Республики Таджикистан (виза, регистрация);

в) справка с места работы;

г) мотивированное заявление родственников (знакомых) об их отношении к просьбе заявителя и отсутствии возражений против прописки их на свою жилплощадь для постоянного жительства;

д) автобиография

е) справка с места жительства о размере занимаемой площади и количестве лиц, прописанных на ней;

ж) копия свидетельства о браке;

з) копии свидетельств о рождении детей;

и) копия паспорта супруги (супруга) гражданина Республики Таджикистан с отметкой органа ЗАГС о регистрации брака;

к) справка об обследовании на антитела к вирусу ВИЧ/СПИД.

л) справка об отсутствии инфекционных заболеваний

м) справка об отсутствии психических заболеваний

н) справка об отсутствии наркологических заболеваний

о) справка из налоговых органов об отсутствии задолженностей

Документы, указанные в подпунктах «ж» и «з» должны быть заверены нотариально.

Фотокарточки в видах на жительство и в удостоверении для лица без гражданства скрепляются печатью.

28. Решения по ходатайствам иностранных граждан и лиц без гражданства об оставлении их в Республике Таджикистан на постоянное жительство принимаются начальником Паспортно-регистрационные службы  Министерства внутренних дел Республики Таджикистан или в случае его отсутствия заместителями в установленном порядке по согласованию с Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

Срок рассмотрения материалов об оставлении в Республике Таджикистан на постоянное жительство не должен превышать 1 месяца.

Положительные решения об оставлении иностранных граждан и лиц без гражданства на постоянное жительство в Республике Таджикистан являются основанием для документирования их видами на жительство.

Решения об отказе в оставлении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан на постоянное жительство сообщается заявителям в течение. 3-х дней с момента принятия решения под расписку. По требованию ходатайствующего мотивы отказа излагаются в письменном виде.

Отказ в выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Таджикистан может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд.

Решения об отказе в оставлении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан на постоянное жительство действительно в течение 6 месяцев. По истечении этого срока иностранные граждане или лица без гражданства имеют право обратиться с повторным ходатайством в установленном Правилами порядке в Паспортно-регистрационные службы  по месту жительства (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

В оставлении на постоянное жительство в Республике Таджикистан может быть отказано:

а) в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны общественного порядка;

б) лицу, имеющему заболевание, которое может быть причиной эпидемии на территории Республики Таджикистан;

в) лицу, нарушившему законодательство о правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан;

г) лицу, против которого возбуждено уголовное дело, — до окончания производства по делу;

д) если лицо осуждено за совершение преступления в Республике Таджикистан, до отбытия наказания или освобождения от наказания;

е) если лицо сообщило о себе ложные сведения или не представило необходимые документы.

Оформление и выдача видов на жительство и удостоверений лиц без гражданства

29. Вид на жительство для иностранных граждан выдается на срок действия заграничного паспорта, но не более чем на 5 лет, а по достижении 45 лет на весь срок действия заграничного паспорта.

Вид на жительство для лиц без гражданства выдается сроком на 5 лет, а по достижении 45 летнего возраста бессрочно.

Иностранным гражданам, которые в течение 1 месяца со дня окончания срока действия имеющихся у них заграничных паспортов или заменяющих их документов не предъявят новых или продленных национальных документов, Паспортно-регистрационными службами  выдаются виды на жительство в Республике Таджикистан для лиц без гражданства (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

Вид на жительство в Республике Таджикистан для лиц без гражданства, если его владелец предъявит в Паспортно-регистрационные службы  действующий национальный паспорт, заменяется видом на жительство в Республике Таджикистан для иностранных граждан (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, подлежат прописке по месту постоянного жительства и выписке при выезде с места постоянного жительства в порядке, предусмотренном для граждан Республики Таджикистан.

Для получения удостоверений для выезда за пределы Республики Таджикистан лица без гражданства представляют в Паспортно-регистрационных служб  по месту жительства следующие документы (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101):

а) заявление в двух экземплярах на бланке, форма которого утверждена Министерством внутренних дел Республики Таджикистан;

б) вид на жительство для лица без гражданства;

в) 2 цветные фотокарточки размером 35×45 мм.

Удостоверение выдается сроком на 1 год.

Иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Таджикистан и выезжающим за пределы Республики Таджикистан, выездные (выездные-въездные) визы выдаются Министерством иностранных дел при наличии справок Паспортно-регистрационных служб  о сдаче ими видов на жительство, а лицам без гражданства при наличии удостоверения лица без гражданства для выезда за границу (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101):

Продление видов на жительство и удостоверений лиц без гражданства. Обмен и выдача документов взамен утраченных.

30. Для продления сроков действия видов на жительство иностранные граждане и лица без гражданства должны лично обратиться в Паспортно-регистрационные службы  по месту своего жительства, за один месяц до истечения срока действия видов на жительство с представлением следующих документов (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101):

а) заявление установленной формы;

б) вид на жительство;

в) действительный национальный паспорт или заменяющий его документ;

г) 2 фотокарточки размером 35×45 мм черно-белого цвета.

В случае необходимости удостоверение продлевается на срок не более года.

Обмен видов на жительство и удостоверений производится в следующих случаях:

а) перемены фамилии, имени, отчества;

б) изменения года рождения;

в) установления неточностей в записях;

г) истечения срока действия удостоверения для лиц без гражданства;

д) негодности для использования.

Иностранные граждане и лица без гражданства для получения или обмена вида на жительство должны представить все необходимые документы не позднее десятидневного срока после достижения соответствующего возраста или перемены фамилии, имени, отчества, года рождения, установления неточностей в записях или непригодности видов на жительство для использования.

Лицо, утратившее вид на жительство, обязано незамедлительно обратиться в Паспортно-регистрационную службу  по месту постоянного проживания, с заявлением о выдаче нового вида на жительство взамен утраченного с указанием обстоятельств его утраты. В этом случае им выдается новый вид на жительство с взиманием платы в размере, установленном законодательством Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

В выдаваемый в порядке обмена или взамен утраченного вида на жительство, Паспортно-регистрационные службы  должны внести сведения об их несовершеннолетних детях, а также отметки о прописке, регистрации или расторжении брака (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

В случае истечения срока действия удостоверения в момент пребывания лица без гражданства за пределами Республики Таджикистан, оно вправе обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Республики Таджикистан, которое продлевает срок действия удостоверения лица без гражданства на необходимый срок в порядке, определяемом Министерством иностранных дел Республики Таджикистан.

Для обмена или продления срока действия удостоверения лица без гражданства должны обратиться в Паспортно-регистрационные службы  по месту жительства с представлением следующих документов (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101);

а) заявление установленной формы;

б) удостоверение лица без гражданства;

в) вид на жительство для лиц без гражданства;

г) 2 цветные фотокарточки размером 35×45 мм.

Об утрате удостоверения на территории Республики Таджикистан лицо без гражданства обязано незамедлительно заявить в Паспортно-регистрационную службу  по месту утраты, а если утрата произошла за пределами Республики Таджикистан — в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Таджикистан. В этом случае — Паспортно-регистрационная служба  выдает в установленном порядке новое удостоверение, а дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Таджикистан документ на возвращение, удостоверяющий личность лица без гражданства (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

31. Иностранные граждане и лица без гражданства лишаются права постоянного проживания в Республике Таджикистан и вида на жительство в Республике Таджикистан в следующих случаях;

а) если лицо осуществляет на территории Республики Таджикистан деятельность, представляющую угрозу для национальной безопасности Республики Таджикистан;

б) если лицо состоит в фиктивном браке с гражданином Республики Таджикистан с целью получения вида на жительство в Республике Таджикистан.

32. Паспортно-регистрационная служба в этом случае принимает решение об аннулировании вида на жительство, о чем в трехдневный срок уведомляется иностранный гражданин или лицо без гражданства, а вид на жительство изымается. Одновременно лицо предупреждается под расписку о необходимости получения выездной визы в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан и выезда за пределы Республики Таджикистан в течение 15 суток (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

В случае невыезда по собственному желанию иностранного гражданина или лица без гражданства из Республики Таджикистан в установленный срок, органы безопасности принимают меры по его депортации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.

В случае смерти иностранного гражданина или лица без гражданства вид на жительство или удостоверение лица без гражданства сдаются в Паспортно-регистрационные службы, выдавшие их, а за границей в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Таджикистан, которые направляют его после регистрации смерти в Паспортно-регистрационные службы  по месту выдачи (в редакции постановления Правительства РТ от 01.03.2018г.№101).

У лица, заключенного под стражу, а также осужденного к лишению свободы, вид на жительство или удостоверение лица без гражданства изымается органом дознания, предварительного следствия или судом и направляется в Паспортно-регистрационные службы  по месту их выдачи (в редакции Постановления Правительства РТ от 5.03.2008г.№506, от 01.03.2018г.№101).

V. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ВЫБОР ИМИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

33. Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Таджикистан, могут свободно передвигаться по территории Республики Таджикистан, открытой для посещения иностранными гражданами.

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике Таджикистан и желающие изменить место жительства или временно выехать в другую местность, обязаны получить на это разрешение в органах внутренних дел по месту своего жительства.

34. В местности, закрытые для посещения иностранными гражданами, въезд их и передвижение могут осуществляться только по разрешению органов внутренних дел: прибывших в Республику Таджикистан по линии принимающих организаций и постоянных иностранных представительств — на основании письменных обращений этих организаций и представительств, при условии предварительного согласования с органами безопасности; прибывших по частным делам, либо постоянно проживающих в Республике Таджикистан, — на основании их личных письменных заявлений.

По просьбе организаций, принимающих иностранных граждан, этим гражданам могут быть даны разрешения на многократные въезд и передвижение.

Местности, закрытые для посещения иностранными гражданами, определяются Правительством Республики Таджикистан.

35. Разрешение на въезд и пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в пограничную зону выдаётся Министерством внутренних дел Республики Таджикистан, Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, дипломатическим представительствами и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом, в течение 1 рабочего дня, после предоставление соответствующих документов, с последующим информированием Министерством безопасности Республики Таджикистан в течение 24 часов.

Порядок въезда и пребывания иностранных граждан на территории, закрытых для посещения определяется компетентными органами Республики Таджикистан. Перечень указанных территорий определяет Правительство Республики Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ от 1.11.2006г.№506).

36. В зависимости от следующих целей въезда и пребывания иностранных граждан пограничной зоне разрешения выдаются в следующем порядке:

Министерством внутренних дел Республики Таджикистан иностранным гражданам, намеревающимся въехать и пребывать в пограничной зоне в целях осуществления служебных, деловых, туристических, частных поездок, трудовой деятельности, на учёбу соответственно на основании ходатайств министерств и ведомств Республики Таджикистан, предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций, представительств предприятии и иностранные коммерческие организаций, а также личных заявлений иностранных граждан;

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан иностранным гражданам, намеревающимся въехать и пребывать в пограничной зоне в составе официальных государственных делегаций, а также в служебных целях — соответственно на основании поручения Правительства Республики Таджикистан, ходатайства иностранных представительств и консульских учреждений, международных организаций, аккредитованных в Республике Таджикистан, на срок необходимый для выполнения служебных обязанностей;

Дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом иностранным гражданам, намеревающимся въехать и пребывать в пограничной зоне в составе официальных государственных делегаций, а также в служебных и туристических целях — соответственно на основании поручения Правительства Республики Таджикистан, ходатайства иностранных дипломатических представительств, международных организаций, аккредитованных в Республике Таджикистан, принимающих туристических компаний или личных заявлений иностранных граждан, на срок 45 дней.

Порядок передвижения иностранных корреспондентов и журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан и членов их семей определяется постановлением Правительства Республики Таджикистан, регулирующим профессиональную деятельность корреспондентов средств массовой информации иностранных государств на территории Республики Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ от 1.11.2006г.№506).

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ И ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

37. За нарушение настоящих Правил иностранные граждане привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

38. Нарушение настоящих Правил лицами, обязанными соблюдать их требования (включая лиц, пригласивших иностранных граждан в республику по частным делам, либо оказывающим им услуги), влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

39. Сокращение срока пребывания в Республике Таджикистан и выдворение иностранных граждан из Республики Таджикистан производится в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан».

40. Принимающие организации могут возбуждать ходатайства о выдворении иностранных граждан из Республики Таджикистан в случаях не выполнения ими условий пребывания на территории Республики Таджикистан.

41. Выдворение иностранных граждан на основании принятых в установленном порядке решений производится органами безопасности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан (в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

Расходы по выдворению несут сами выдворяемые иностранные граждане, либо принимающие организации, либо частные лица, пригласившие иностранных граждан в Республику Таджикистан, а в исключительных случаях — органы безопасности (в редакции Постановления Правительства РТ №145 от1.04.02г.)

42. Иностранный гражданин вправе обжаловать решение о его выдворении из Республики Таджикистан и сокращении срока пребывания в Республике Таджикистан в суде в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА

43. Если международным договором Республики Таджикистан установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящих Правилах, применяются правила международного договора.

Утверждены

постановлением Правительства Республики Таджикистан

от 15 мая 1999 года № 218

ПРАВИЛА ТРАНЗИТНОГО ПРОЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(в редакции постановления Правительства РТ от 23.11.2012г.№666)

1. В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан» въезд в Республику Таджикистан и выезд из Республики Таджикистан иностранных граждан, проезжающих через территорию Республики Таджикистан транзитом, разрешается по действительным заграничным паспортам или заменяющим их документами при наличии транзитных виз, выданных дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан.

2. Действие настоящих Правил распространяется также на лиц без гражданства.

3. Транзитный проезд иностранных граждан через территорию Республики Таджикистан в страну назначения воздушным, железнодорожным, речным или иным транспортом разрешается при наличии документов, действительных для въезда в сопредельное с Республикой Таджикистан государство, и соответствующих проездных документов с подтверждением в них даты выезда из пункта пересадки на территорию Республики Таджикистан.

Транзитным считается проезд иностранных граждан через территорию Республики Таджикистан в страну назначения в течение 72 часов с момента прибытия в порт, на станцию, расположенные на территории Республики Таджикистан.

4. Проезд через территорию Республики Таджикистан иностранных граждан, производящих международные транзитные автоперевозки, и транзитный проезд их на легковых автомобилях осуществляется на основе межгосударственных соглашений при наличии документов, действительных для въезда в сопредельное с Республикой Таджикистан государство.

5. Транзитные визы выдаются без права остановки на территории Республики Таджикистан. В исключительных случаях иностранным гражданам может выдаваться транзитная виза с правом на остановку в одном или нескольких пунктах на территории Республики Таджикистан по маршруту следования в сопредельное государство.

6. Транзитный проезд через территорию Республики Таджикистан без виз разрешается:

а) при совершении пассажирами воздушного транспорта беспересадочных полетов через территорию Республики Таджикистан;

б) при следовании на самолетах международных авиалиний с пересадкой и наличии у пассажиров документов на право въезда в страну назначения и авиабилетов с подтверждением в них даты вылета из аэропорта пересадки в Республике Таджикистан, когда период пребывания на территории Республики Таджикистан не будет превышать 24 часов. При этом пассажиры не имеют право выхода за пределы специально выделенной для них территории аэропорта;

в) гражданам стран, с которыми Республика Таджикистан имеет соответствующие межправительственные соглашения.

7. Иностранные граждане, намеревающиеся осуществить в туристических целях транзитную поездку на личном автомобиле или в составе группы на автобусе, обязаны до прибытия в Республику Таджикистан приобрести автотуры и иметь соответствующую туристическую визу с указанием пунктов остановки.

8. Иностранные граждане, проезжающие через территорию Республики Таджикистан транзитом, следуют с соблюдением настоящих Правил в пограничный пункт выезда из Республики Таджикистан по установленному маршруту и могут иметь остановки на территории Республики Таджикистан только в пунктах, указанных в транзитных визах.

9. Иностранные граждане, проезжающие через территорию Республики Таджикистан транзитом на автотранспортных средствах, в том числе осуществляющие автомобильные перевозки грузов, могут следовать только по дорогам, открытым для международного автомобильного сообщения.

Остановки для приема пищи, отдыха и ночлега могут иметь место только в пунктах, находящихся на маршруте следования, где имеются мотели, кемпинги или специально выделенные стоянки.

10. Иностранные граждане, которые следуют в Республику Таджикистан по железной дороге, в том числе на поездах, проходящих транзитом через территорию Республики Таджикистан, имеют право схода на станциях на время стоянки поездов, указанное в действующем расписании.

11. Иностранные граждане, имеющие транзитную визу с указанием об остановке в одном или нескольких пунктах на территории Республики Таджикистан на срок свыше 24 часов, обязаны по прибытии в эти пункты зарегистрировать свои заграничные паспорта или заменяющие их документы в порядке, установленном Правилами пребывания иностранных граждан в Республике Таджикистан, и выехать из Республики Таджикистан не позднее определенного им срока пребывания.

12. Иностранные граждане, проезжающие транзитом и сделавшие вынужденную остановку на территории Республики Таджикистан на срок свыше 24 часов, обязаны в течение последующих суток с момента остановки оформить в органах внутренних дел разрешение на пребывание в Республике Таджикистан.

Вынужденная остановка может иметь место:

а) при стихийных бедствиях, задерживающих движение поезда, автотранспортного средства, судна или самолета;

б) для ремонта автотранспортного средства, поврежденного в результате порчи каких-либо его частей или дорожно-транспортного происшествия;

в) в случае болезни, когда по заключению врача дальнейшее следование больного представляется опасным для его здоровья. В этом случае при больном могут оставаться члены его семьи или сопровождающие лица, следующие вместе с ним;

г) при задержках пересадки с одного вида транспорта на другой в узловом пункте.

Вынужденная остановка дает иностранным гражданам право на пребывание только в черте города или другого населенного пункта, где она имеет место, на время до устранения причин, вызвавших вынужденную остановку.

Оформление пребывания и продление срока действия транзитных виз производится по личному заявлению иностранного гражданина с предоставлением справки соответствующих организаций или учреждений, подтверждающей причины и продолжительность задержки в пути следования.

13. Местом проживания иностранных граждан во время остановок могут быть:

а) гостиницы;

б) помещения аккредитованных зарубежных представительств при наличии письменных ходатайств с их стороны, с указанием конкретного лица в представительстве, у которого останавливается транзитный пассажир.

Во время остановок проживание иностранных граждан в общежитиях или частных квартирах допускается лишь в исключительных случаях и только с разрешения органов внутренних дел.

14. Выезд из Республики Таджикистан иностранных граждан, сделавших вынужденную остановку на территории Республики Таджикистан на время не более 24 часов, может быть разрешен без продления транзитной визы в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан (в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

15. Иностранные граждане, проезжающие через территорию Республики Таджикистан транзитом, желающие изменить маршрут следования и пограничный пункт выезда из Республики Таджикистан, обязаны получить на это разрешения Министерство иностранных дел Республики Таджикистан (в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

16. Иностранным гражданам может быть не разрешен въезд в Республику Таджикистан для следования транзитом через Республику Таджикистан по основаниям, предусмотренным статьей 24 Закона Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан».

17. Предоставление гражданами Республики Таджикистан иностранным гражданам жилища, транспортных средств либо оказание им иных услуг не допускается в тех случаях, когда это заведомо влечет нарушение настоящих Правил.

Во всех случаях предоставления иностранным гражданам жилища и транспортных средств владельцы их обязаны сообщить в органы внутренних дел не позднее чем в суточный срок.

18. За нарушение настоящих Правил иностранные граждане привлекаются к ответственности в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан».

Вопрос об ответственности иностранных граждан, указанных в статье 33 Закона Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан», разрешается дипломатическим путем.

Нарушение настоящих Правил лицами, обеспечивающих соблюдение условий транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан иностранных граждан либо оказывающими им услуги, влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

19. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют Министерство иностранных дел Республики Таджикистан во взаимодействии с органами внутренних дел (в редакции Постановления Правительства РТ №145 от 1.04.02г.)

Приложение к

Правилам пребывания иностранных граждан

в Республике Таджикистан и правил

транзитного  проезда  иностранных  граждан 

через территорию Республики Таджикистан

   Перечень государств,   граждане    которых    освобождаются    от регистрации   установленных  документов,  удостоверяющих  личность,  в органах внутренних дел в соответствии с принципом взаимности:

     1. Кыргызская Республика — 60 дней.

ҚОИДАҲОИ

иқомати шаҳрвандони хориҷи  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145,

аз 01.11.2006 № 506, аз 05.03.2008 № 118,

аз 23.11.2012 № 666)

I. МУҚАРРАРОТИ УМУМИ

     1. Қоидаҳои мазкур мутобиқи  Конститутсияи  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  «Оид ба вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия шудаанд ва тартиби:

     а/ ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  омадан  ва  аз  Ҷумҳурии  Тоҷикистон рафтани шаҳрвандони хориҷи;

     б/ ба расмиятдарории  асноди  ҳуқуқии  истиқомат  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷи,  ки дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба таври муваққати иқомат доранд;

     в/ ба  шаҳрвандони  хориҷи  додани  иҷозати  сукунати  доими   ва гувоҳномаҳои иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

     г/ дар қаламрави Ҷумҳурии  Тоҷикистон  аз  як  ҷо  ба  ҷои  дигар рафтани шаҳрвандони хориҷи;

     д/ барои вайрон  кардани  Қоидаҳои  иқомат,  тамдид  ва  ихтисори мўҳлатҳои иқомат ба ҷавобгари кашидан, ҳамчунин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рондани шаҳрвандони хориҷиро муайян мекунанд.

     Таъсири Қоидаҳои  мазкур  ашхоси  бетабаъиятро  низ фаро мегирад, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чизи  дигареро  пешбини  накарда бошад.

     2. Шаҳрвандони хориҷие,  ки дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  муваққатан иқомат  доранд,  бо  интихоби  худ,  баъди  огоҳ  намудани ташкилотҳои қабулкунанда,  намояндагиҳои доимии хориҷи, ҳамчунин ашхосе, ки онҳоро бо   корҳои  хусуси  ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  даъват  намудаанд,  дар меҳмонхонаҳо ё дигар навъи манзил /сарфи назар аз мансубияти  онҳо  ба ин ё он намуди фонди манзил/ истиқомат мекунанд.

     Ташкилотҳо ва ашхоси қабулкунанда,  ки  шаҳрвандони  хориҷиро  ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват кардаанд,  бақайдгирии онҳоро дар давоми се шабонарўз дар мақомоти корҳои дохилии  ҷои  зисти  шаҳрвандони  хориҷи анҷом медиҳанд.

     Ҳангоми иваз  намудани  ҷои  зист  аз  тарафи шаҳрвандони хориҷи, ташкилотҳо ва ашхоси қабулкунандае,  ки онҳоро  даъват  кардаанд,  дар мўҳлати се рўз ба мақомотҳои корҳои дохили дар бораи иваз намудани ҷои истиқомати шаҳрвандони хориҷи хабар мерасонанд.

     Шаҳрвандони давлатҳое,  ки дар замима ба  Қоидаҳои  мазкур  нишон дода  шудаанд,  аз  бақайдгирии  ҳуҷҷатҳои  тасдиқкунандаи шахсият дар мақомоти корҳои дохили мутобиқи  усули  мутақобила  ба  мўҳлатҳои  дар замимаи  номбурда  пешбинигардида озод карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 23.11.2012 № 666).

     3. Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иқомат доранд, вазифадоранд, ки бо худ шиносномаҳои боэътибори хориҷи ё асноди онҳоро ивазкунанда,  ки  бо  тартиби  муқаррарнамудаи  ҳамин  Қоидаҳо ба қайд гирифта  шудаанд,  дошта  бошанд  ва  онҳоро  бо  талаби  намояндагони мақомоти босалоҳият пешниҳод намоянд.

     Дар бораи гум шудани  шиносномаи  хориҷи  шаҳрванди  хориҷи  бояд бетаъхир  ба ташкилоти қабулкунанда ва шахсе,  ки ўро даъват кардааст, хабар диҳад,  ки онҳо дар ин бобат мақомоти корҳои  дохилиро  хабардор созанд.   Мақомоти  корҳои  дохили  дар  бораи  гум  шудани  шиноснома тасдиқномаи дахлдор медиҳанд.

     4. Ташкилотҳои  қабулкунанда  ба  шаҳрвандони  хориҷи  сари  вақт фаҳмондани ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои аз ҷониби Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, иҷрои   дақиқи   меъёрҳои   ҳуқуқии   нисбат   ба  шаҳрвандони  хориҷи муқарраршударо таъмин намуда,  ҳамчунин барои  сари  вақт  ба  расмият

даровардани асноди иқомати онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як ҷо ба ҷои дигар  рафтан  ва  баъди  ба  охир расидани  мўҳлати  муайяншудаи  иқомат  аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтани онҳо масъулият доранд.

     Дар ҳолатҳое,  ки шаҳрвандони хориҷи бо даъвати як ташкилот омада бошанд,  ташкилоти дигар ҳуқуқ дорад ўро дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бо роҳи худ қабул намояд ва нисбати ин шаҳрванд ўҳдадориҳо ва масъулияте, ки бо сархати якуми банди мазкур пешбини шудааст, амали гардонад.

     5. Ашхосе,  ки  шаҳрвандони  хориҷиро  ба  Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои хусуси даъват кардаанд ва онҳоро бо  манзил  таъмин  намудаанд, вазифадоранд,  ки  дар  мавриди  бақайдгирии  саривақтии  шиносномаҳои хориҷии  ин  шаҳрвандон  тадбирҳо  андешанд  ва  баъди  хатми  мўҳлати муайяншудаи  иқомат  ба  рафтани  онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намоянд.

     Аз тарафи  ашхоси  мазкур  ба  шаҳрвандони  хориҷи пешниҳод карда шудани манзил,  воситаҳои нақлиёт ё расонидани хизматҳо дар  ҳолатҳое, ки боиси дидаву дониста вайрон шудани ҳамин Қоидаҳо мегарданд,  мумкин нест.

     6. Назорат аз  болои  риоя  гардидани  талаботи  ҳамин  Қоидаҳоро Вазорати  корҳои  хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкории муштарак бо мақомоти амният ва корҳои дохили ба роҳ мемонад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     7. Мувофиқи моддаи 33 ва 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи  ҳуқуқии  шаҳрвандони  хориҷи  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Қоидаҳои мазкур   қонунгузории   муқарраргардидаи   Ҷумҳурии   Тоҷикистон    ва шартномаҳои  байналмилалии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  имтиёз  ва масунияти сарон ва кормандони намояндагиҳои дипломати ва  консулгари  ва  ашхоси хориҷие,  ки  ба  онҳо  баробар  карда шудаанд,  иқомати намояндагиҳои дипломати ва муассисаҳои консулгарии  давлатҳои  хориҷи  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон,  инчунин  аъзоёни  оилаи  онҳоро дархурд намекунад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

II. ОМАДАНИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ВА РАФТАНИ ОНҲО АЗ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

     8. Омадани  шаҳрвандони  хориҷи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рафтани онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тариқи гузаргоҳҳои сарҳади давлати,  ки барои  робитаи  байналмилали  кушода шудаанд,  бо шиносномаҳои хориҷии дорои эътибор ё асноди онҳоро ивазкунанда ва ашхоси  бетабаъият  —  бо асноди дорои эътиборе, ки аз тарафи мақомоти босалоҳияти кишвари зисти доимии онҳо дода шудаанд ва шахсияти онҳоро тасдиқ мекунанд, ба шарте, ки  агар  дар  созишномаи  бо  кишвари  дахлдор  имзонамудаи  Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигари омаду рафт муқаррар нашуда бошад, дар сурати мавҷуд  будани раводидҳои дахлдор сурат мегирад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     Ашхоси бешаирвандҷ,  ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба  таври  доими сукунат  доранд,  барои  истиқомати доими ба хориҷа бо раводидҳои хуруљҷ мераванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     9. Раводидҳои омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон  (омад)  ва  раводидҳои омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон љ рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон (омаду рафт) ба шаҳрвандони хориҷи аз тарафи Вазорати корҳои хориҷи,  сохторҳои дар хориҷа будаи он,  инчунин сафоратхонаву муассисаҳои консулии давлатҳои хориҷие,  ки бо онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаи дахлдор бастааст ва дар асоси дархостҳои намунаи муқарраршудаи раводид, ки Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон  тасдиқ  кардааст,  дода  мешавад  (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     10. Раводидҳои  рафт  аз Ҷумҳурии Тоҷикистон /рафт/ ва раводидҳои рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон — омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон /рафту омад/ ба  шаҳрвандони  хориҷи  дар  қаламрави  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  дода  мешаванд  (қарори

Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     Дар раводидҳое,  ки аз тарафи  Вазорати  корҳои  хориҷи  Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд,  бояд ҳатман мақсади сафар ва номи ташкилоти қабулкунанда ва дар раводиди аз  ҷониби  ашхоси  хусуси  даъватшудагон бошад  мақсади  сафар  ҳатман  зикр  гардад  (қарори  Ҳукумати  ҶТ  аз01.04.2002 № 145).

     11. Бо  хоҳиши  ташкилотҳои  қабулкунанда  ба  шаҳрвандони хориҷи раводидҳои бисьёркаратаи  омад  ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ва  рафт  аз Ҷумҳурии   Тоҷикистон   дода   мешаванд.   Тартиби  додани  раводидҳои бисьёркарата аз тарафи Вазорати корҳои  хориҷи  муайян  карда  мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     12. Барои раводидҳои омад  ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ва  рафт  аз Ҷумҳурии  Тоҷикистон ва тамдиди мўҳлати эътибори онҳо асноди зайл асос мебошанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145):

     — барои  шаҳрвандони  хориҷие,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи ташкилотҳои қабулкунанда ва  намояндагиҳои  доимии  хориҷи  меоянд, 

    — муроҷиати хаттии ин ташкилот ва намояндагиҳо;

    — барои шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати ашхоси хусуси ё ҷиҳати зисти доими меоянд,  ҳамчунин барои шаҳрвандони хориҷие,  ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври  доими  сукунат  доранд, ҳангоми сафар ба хориҷа бо корҳои хусуси ё ҳангоми рафтан ҷиҳати зисти доими — иҷозатномаи  мақомоти  корҳои  дохили,  ки  дар  асоси  аризаи шаҳрвандони мазкур дода мешаванд.

     13. Омад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи асосҳои аз ҷониби қонунҳо ва дигар асноди меъёри муқаррар гардида, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон  амал  мекунанд,  метавонад  манъ карда шаванд.

     14. Дар ҳолати гум шудани шиносномаҳои  хориҷи  ё  ҳуҷҷатҳое,  ки онҳоро иваз мекунанд,  ё ин ки раводидҳо,  шаҳрвандони хориҷие,  ки бо корҳои хусуси ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд ё  ба  таври  доими  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунат доранд,  дар ин бобат бетаъхир ба мақомоти корҳои дохили ва онҳое,  ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсадҳои дигар будубош  доранд,  ба  ташкилотҳои қабулкунанда хабар медиҳанд.  Аз рўи аризаҳои дахлдори хаттии шаҳрвандон ва муроҷиатҳои ташкилотҳо Вазорати корҳои  хориҷии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  масъалаи  ба шаҳрвандони хориҷи додани раводидҳои рафт аз Ҷумҳурии  Тоҷикистонро  ҳаллу  фасл  мекунад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

III. БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ АСНОДИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ,

КИ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА ТАВРИ МУВАҚҚАТИ ИҚОМАТ ДОРАНД

     15. Шаҳрвандони хориҷи,  ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба таври муваққати ҳузур доранд,  бо шиносномаҳои хориҷие,  ки бо тартиби муқаррарнамудаи  ҳамин  Қоидаҳо  ба  қайд  гирифта  шудаанд,  истиқомат мекунанд.  Шиносномаҳои  хориҷи  ҷиҳати  бақайдгири  баъди  расидан ба нуқтаи таъиншуда дар давоми се шабонарўз,  ба истиснои  рўзҳои  ид  ва истироҳат, пешниҳод карда мешаванд.

     16. Шиносномаҳои хориҷии ашхоси зайл ба қайд гирифта намешаванд:

     а/ роҳбарони  давлатҳо  ва  ҳукуматҳои  кишварҳои  хориҷи,  аъзои ҳайатҳои парламенти ва ҳукумати,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати Президенти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  Маҷлиси  Олии Тоҷикистон,  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд,  персонали техникии  ин  ҳайатҳо,  аъзои оилаҳои ашхоси мазкур;

     б/ ашхосе,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шиносномаҳои  аз  тарафи Созмони Миллали Муттаҳид дода шуда омадаанд;

     в/ шаҳрвандони хориҷие, ки ба синни 16 нарасидаанд;

     г/ шаҳрвандони  хориҷие,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рўзҳои ид ва истироҳат ё ба мўҳлати то се шабонарўз дар рўзҳои маъмули  омадаанд ва онҳое, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми ин рўзҳо мераванд;

     д/ туристҳои хориҷи, ки круиз анҷом медиҳанд;

     е/ аъзои   экипажи   тайёраҳои  ҳарбии  хориҷи,  ки  ба  Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраршуда омадаанд.

     Дар қаламрави  Ҷумҳурии  Тоҷикистон аз як ҷо ба ҷои дигар рафтани аъзои экипажҳои тайёраҳои ҳарби бо иҷозати  сардори  масъули  гарнизон мувофиқи нақшаи қабули тайёраҳои ҳарбии омада сурат мегирад;

     ж/ ашхосе,  ки ба ҳайати экипажҳои тайёраҳои мулкии хатҳои ҳавоии байналмилали дохил мешаванд,  ҳангоми будубоши онҳо дар майдони ҳавоии дар  ҷадвали амалкунандаи ҳаракат нишондодашуда (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145);    

     з/ ашхосе,  ки ба ҳайати экипажҳои воситаҳои нақлиёти автомобили хориҷи дохил мешаванд,  ҳангоми интиқоли борҳо ва мусофирон  бо  хатти сайри  байналмилали  дар  вақти  будубоши  онҳо дар шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишини хатти сайр,  аз  ҷумла  дар  маҳалҳои  таъиншудаи  бор  ва мусофиркашони (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     17. Шиносномаҳои хориҷии ашхоси зайл дар Вазорати корҳои  хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд:

     а/ роҳбарони намояндагиҳои  дипломатии  хориҷи  ва  консулгариҳо, аъзои персонали дипломати,  ашхоси мансабдори консулгариҳо,  персоналии маъмури,  текники   ва   хизматрасони   намояндагиҳои   дипломати   ва консулгариҳо,  кормандони  дастгоҳи  атташеи  ҳарби  ва  намояндагиҳои тиҷорати  ва  ҳамсарҳо,  фарзандон,  хешу  табори   онҳо,   ки   таҳти сарпарастии ашхоси зикршуда қарор доранд, ҳамчунин меҳмонони роҳбарони намояндагиҳои дипломатии хориҷи ва консулгариҳо,  ба  шарте,  ки  агар меҳмонони  мазкур  дар  қароргоҳи  онҳо  ё  дар ҳудуди намояндагиҳо ва муассисаҳои мазкур иқомат дошта бошанд;

     б/ кормандони  идораҳои  корҳои  хориҷии давлатҳои хориҷи,  ки ба Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бо  корҳои  хизмати  омадаанд  ва   шиносномаҳои дипломати ё хизмати доранд ва аъзои оилаҳои онҳо;

     в/ ашхоси   мансабдори   ташкилотҳои   байналмилали,   кормандони намояндагиҳои ташкилотҳои мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо корҳои хизмати  ба  Ҷумҳурии   Тоҷикистон   омадаанд,   ҳамчунин   кормандони намояндагиҳои  кишварҳо дар ташкилотҳои байналмилали,  ки дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон қароргоҳ доранд ва мутобиқи асноди  оинномавии  ташкилотҳои зикршуда  ё  шартномаҳои  байналмилалии дахлдор аз имтиёзҳои дипломати истифода мебаранд,  ҳамчунин аъзои оилаҳои онҳо (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145);

     г/ хабарнигорони   хориҷи   аз  тарафи  Вазорати  корҳои  хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд.

     Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намондагиҳои он ба ашхоси зикршуда варақаҳои дипломатию  хизмати  ё  консули  медиҳанд  ё бевосита  дар  шиносномаҳои  хориҷии  онҳо,  ё  асноди ивазкунандаи ин шиносномаҳо дар бобати бақайдгири сабт мегузоранд.

     Шиносномаҳои хориҷии   ашхоси   дар   ҳамин   банд  зикршуда  дар меҳмонхонаҳо ва мақомоти корҳои дохили ба қайд гирифта намешаванд.

     18. Ба Вазорати корҳои хориҷии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ҳуқуқ  дода мешавад,  ки дар ҳолатҳои зарури шиносномаҳои хориҷии ходимони давлати ва  ҷамъиятии  кишварҳои  хориҷи  ва  аъзои   оилаҳои   онҳоро,   агар ташкилотҳои қабулкунанда,  намояндагиҳои дипломати ва консулгариҳо дар ин  бобат  муроҷиат  намоянд,  ба  қайд  гирад,  ҳамчунин  бақайдгирии шиносномаҳои  хориҷии  кормандони  ташкилотҳои байналмилалиро,  ки дар банди 16 ҳамин Қоидаҳо зикр нагардидаанд, анҷом диҳад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     19. Дар меҳмонхонаҳо инҳо ба қайд гирифта мешаванд:

     а/ шиносномаҳои  хориҷи ё асноди ивазкунандаи шаҳрвандони хориҷи, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо  корҳои  хизмати,  тиҷорати  ё  ҷамъияти, барои табобат ё истироҳат,  ба ҳайси турист ва дар ҳолатҳои мустасно — ҳамчунин бо корҳои хусуси омадаанд.

     Дар сурати  барои табобат ё истироҳат ба шифохонаҳо,  санаторияҳо ва  осоишгоҳҳо  омадани  шаҳрвандони  хориҷи  шиносномаҳои  онҳо   дар мақомоти корҳои дохили ба қайд гирифта мешаванд;

     б/ шиносномаҳои  /дипломати  ё   хизматии/   хориҷии   кормандони идораҳои корҳои хориҷии кишварҳои хориҷи ва аъзои оилаҳои онҳо,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои  хусуси  омадаанд  ва  дар  меҳмонхонаҳо иқомат доранд.

     Бақайдгири дар  асоси  муроҷиати  шахсии  шаҳрвандони  мазкур   ё дархостҳои  хаттии  ташкилотҳои  қабулкунанда  ва намояндагиҳои доимии хориҷи  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  анҷом  дода  мешавад.   Бақайдгирии шиносномаҳои  хориҷи  барои  мўҳлате,  ки  дар  муроҷиатҳо,  турҳо  ва

дархостҳо зикр шудааст ва  шахсоне,  ки  бо  раводид  омадаанд,  барои мўҳлати  эътибори  раводид  анҷом  дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     20. Дар мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон  шиносномаҳои хориҷии  он  шаҳрвандони хориҷи,  ки дар бандҳои 17,  19 ҳамин Қоидаҳо зикр  нашудаанд  ва  ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  мутобиқи   созишномаҳои байниҳукумати барои таҳсил,  таҷрибаомўзии истеҳсоли,  такмили ихтисос кор омадаанд ва аъзои оилаҳои онҳо ҳамчунин он шаҳрвандони хориҷи,  ки бо  корҳои  хизмати  ва  даъватномаҳои  ташкилотҳои ҷамъияти ва ашхоси хусуси омадаанд, ба қайд гирифта мешаванд.

     Бақайдгири дар  асоси  муроҷиати хаттии ташкилотҳои қабулкунанда, намояндагиҳои доимии хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  аризаи  ашхоси хусуси анҷом дода мешавад.

     Муроҷиатномаҳо бояд ба мақомоти корҳои дохили  на  дертар  аз  се шабонарўз,  ба  истиснои  рўзҳои  ид  ва  истироҳат  аз лаҳзае,  ки ин шаҳрвандони хориҷи шиносномаҳои хориҷиро ба ташкилоти  қабулкунанда  ё намояндаги барои бақайдгири месупоранд, пешниҳод карда шаванд.

     Бақайдгирии шиносномаҳои   хориҷии   шаҳрвандони  хориҷи,  ки  ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корҳои  хусуси  омадаанд  агар  дар  созишномаи байни  Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишвари дахлдор тартиби дигари омадан ба Ҷумҳурии  Тоҷикистон  муқаррар  нашуда  бошад  дар  асоси   раводидҳои

мавҷудаи  онҳо  анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     Шаҳрвандони хориҷи,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд ва ҷиҳати гирифтани статуси гуреза дархост додаанд,  бояд  дар  мақомоти  корҳои дохили  бо  мактуби  Хадамоти  давлатии  муҳоҷирати Вазорати меҳнат ва шуљли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мўҳлате,  ки ҷиҳати ҳалли масъалаи гуреза  эътироф  кардани  онҳо  зарур  аст,  ба қайд гирифта мешаванд.

Шаҳрвандони хориҷие,  ки  статуси  гурезаро  гирифтаанд  дар  мақомоти корҳои  дохили  бо  пешниҳоди  Хадамоти  давлатии  муҳоҷирати Вазорати меҳнат ва шуљли аҳолии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  барои  мўҳлати  эътибори гувоҳномаи гуреза ба қайд гирифта мешаванд.

     21. Сабт дар бораи бақайдгирии шиносномаҳои  хориҷии  шаҳрвандони хориҷи  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  дар аввалин маҳалли воридшавии онҳо гузошта мешавад.

     22. Тамдиди  мўҳлати  эътибори бақайдгири ва додани раводиди рафт аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷи,  ки шиносномаҳои хориҷии онҳо  дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагиҳои он ба қайд гирифта шудаанд,  аз ҷониби ташкилотҳои мазкур  анҷом  дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     Тамдиди мўҳлати эътибори бақайдгири ва додани  раводиди  рафт  аз Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба  шаҳрвандони  хориҷи,  ки шиносномаҳои онҳо ё асноди ивазкунандаи онҳо дар мақомоти корҳои дохили ва меҳмонхонаҳо ба қайд  гирифта  шудаанд,  аз  тарафи  мақомоти корҳои дохили анҷом дода

мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     23. Воситаҳои  нақлиёти автомобилии шахси ва хизматии шаҳрвандони хориҷие,  ки  ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  омадаанд,  мувофиқи   талаботи қонунгузории  амалкунанда  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба  қайд гирифта мешаванд.

     Муоинаи давлатии  техникии  воситаҳои нақлиёти шаҳрвандони хориҷи бо тартиби барои шаҳрвандони  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  пешбинишуда  амали мегардад.

     Воситаҳои нақлиёти автомобили,  ки аз тарафи шаҳрванди хориҷи  бо ўҳдадории  баргашта  бурдани  онҳо оварда шудаанд,  бояд баъди гузашти мўҳлати муқарраршуда ба хориҷа бурда шаванд ва онҳо  наметавонанд  дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби дигар пайдо кунанд.

     24. Шаҳрвандони хориҷи,  ки ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба  мўҳлати зиёда аз се моҳ барои кор,  таҳсил,  истиқомати доими ё дигар мақсадҳо меоянд,  дар муддати 10 рўзи баъди омаданашон ба истиснои  шаҳрвандони хориҷи,  ки  бо шаҳодатномаи муоинаи вируси СПИД омадаанд,  аз муоинаи тибби гузаронида мешаванд.

     25. Шаҳрвандони хориҷи,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил ё кор омадаанд, ба таври илова аз муоинаи тибби мегузаранд ва дар ҳолати бо  сабабҳои  гуногун  ба  кишварҳои  хориҷи  рафшанашон  баъди се моҳ баргашта омадан, аз муоинаи иловагии тибби мегузаранд.

БОБИ IV ТАРТИБИ БАРАСМИЯТДАРОРИИ ИҶОЗАТИ ИСТИҚОМАТИ ДОИМИ,

ДОДАНИ ГУВОҲНОМАҲОИ ИҚОМАТ БАРОИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ ВА ШАХСОНИ

БЕШАҲРВАНД ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 05.03.2008 № 118)

     26. Гувоҳномаи икомат ба шаҳрвандони хориҷи,  шахсони  бешаҳрванд ва  шаҳодатномаҳои  шахсони  бешаҳрванд  аз ҷониби Хадамоти муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои он дар маҳалҳо (минбаъд-Хадамоти муҳоҷират) дода мешавад.

     Гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати ҳисоботии қатъи мебошад,  ки  шахсияти шаҳрванди хориҷи ва ё шахси бешаҳрвандро тасдиқ намуда,  ҳуқуқи ба  таври  доими  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  истиқомат карданро  медиҳад  ва  танҳо  дар  ҳудуди  Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.

     Шаҳодатномаи шахси   бешаҳрванд   (минбаъд-шаҳодатнома)   ҳуҷҷати ҳисоботии қатъи мебошад,  ки шахсияти соҳиби онро берун  аз  қаламрави Ҷумҳурии  Тоҷикистон  тасдиқ  намуда,  ба  шахси бешаҳрванд,  ки дорои гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад,  барои аз қаламрави

Ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан дода мешавад.

     Гувоҳномаи иқомат  ва  шаҳодатномаҳо  ба  шахсоне,  ки  ба  синни 16-солаги расидаанд, дода мешаванд. Маълумот дар бораи аъзои оилае, ки ба  синни  16-солаги  нарасидаанд,  дар  ҳолати   шаҳрванди   Ҷумҳурии Тоҷикистон  набудани онҳо,  ба гувоҳномаи иқомати ҳардуи волидон,  дар шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд бошад,  дар гувоҳномаи  яке  аз  волидон дарҷ карда мешавад.

     Гувоҳномаи иқомат ба шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд, ки барои  истиқомати  доими  дар  ҳудуди  Ҷумҳурии  Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида иҷозат гирифтаанд,  дода мешавад, аз ҷумла ба шахсоне, ки  ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  баргаштаанд  ва шаҳрвандии онҳо мувофиқи қонун қатъ карда шудааст.

     Гувоҳномаи иқомат ба шахсоне,  ки ба синни 16-солаги нарасидаанд, ба шаҳрвандони хориҷи, ё шахси бешаҳрванде, ки ятим мондаанд, ё яке аз волидонро доранд (волиди ягона) ва бо онҳо якҷоя истиқомат мекунанд, ё ин ки шахси парастори онҳо шаҳрванди Ҷумҳурии  Тоҷикистон  мебошад,  ё онҳо зери парастории доимии давлат қарор доранд, дода мешавад.

     Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони  бешаҳрванде,  ки  дар  муассисаҳои табобати,  хонаҳои маъюбон ва куҳансолон ҷойгир карда шудаанд, инчунин дар ҷойҳои маҳрумият аз озоди адои ҷазо менамоянд,  дар тамоми  давраи дар  ҷойҳои  зикргардида қарор доштанашон аз гирифтан,  тамдид ва иваз намудани гувоҳномаи иқомат озод карда мешаванд.

     Гувоҳномаи иқомати  пештар  ба  чунин шахсон додашуда пас гирифта шуда,  барои нигоҳдори ба Хадамоти мухоҷирати  ҷои  зист  ирсол  карда мешавад.

     Дар ҳолати аз қайди  муассисаҳои  табобати,  хонаҳои  маъюбон  ва куҳансолон  баромадан,  озод  шудан  аз  ҷойҳои  маҳрумият  аз  озоди, шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд ўҳдадоранд, гувоҳномаи иқомат гиранд.

     Гувоҳномаи иқомати доими  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бо  силсилаи алоҳида  барои  шаҳрвандони  хориҷи  «ШХ»  ва  силсилаи  алоҳида барои шахсони бешаҳрванд «ШБ» дода мешавад.

Ба шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд додани

иҷозат барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

     27. Шаҳрвандони  хориҷи ва шахсони бешаҳрванд метавонанд ба таври доими дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон  истиқомат  намоянд,  агар  онҳо  дорои иҷозати  бо  гувоҳномаи  иқомат  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба расмият даровардашуда, бошанд.

     Ариза барои  гирифтани  иҷозат  барои  истиқомати доими аз ҷониби шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд,  ки муваққатан дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат доранд,  ба мақомоти Хадамоти муҳоҷирати ҷои зист ва  аз  ҷониби  шахсоне,  ки  дар  хориҷа   истиқомат   мекунанд,   ба

намояндагиҳои  дипломати  ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа дода мешавад.

     Пеш аз  муроҷиат  барои  гирифтани  гувоҳномаи  иқомат  шаҳрванди хориҷи ва шахси бешаҳрванд ўҳдадор аст,  дар асоси қонуни на камтар аз 6  моҳ  дар  ҳудуди  Ҷумҳурии  Тоҷикистон истиқомат намояд.  Ариза дар ҳолатҳои зерин ҷиҳати барраси қабул карда намешавад:

     а) агар  шаҳрванди  хориҷи ё шахси бешаҳрванд дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бар хилофи қоидаҳои истиқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошад;

     б) агар мўҳлати иҷозати истиқомати муваққатии ба вай додашуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (раводид ва кайд) камтар аз 3 моҳ бошад.

     Ариза дар ду нусха дар варақае,  ки шакли  онро  Вазорати  корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, тартиб дода мешавад.

     Варақаи ариза фаҳмо,  тариқи дасти ва ё  бо  истифодаи  воситаҳои техники  (мошинаи чопи,  компютер) ба забонҳои тоҷики ё руси пур карда мешавад.  Ҷавобҳо ба саволҳои  дар  варақаи  ариза  омада  бояд  қонеъ гардонанда бошанд.

     Ҳангоми додани ариза шаҳрвандони хориҷи ва ё  шахсони  бешаҳрванд суратҳои   андозаашон  35  х  45  мм  ва  ҳуҷҷатҳои  зеринро  пешниҳод менамоянд:

     а) ҳуҷҷатҳое, ки шахсият ва шаҳрвандии онҳоро тасдиқ мекунанд;

     б) иҷозати истиқомати муваққати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (раводид, қайд),  ки  мутобиқи  тартиби  муқарраргардида  ба  расмият  дароварда шудааст;

     в) маълумотнома аз ҷои кор;

     г) аризаи хешовандон (шиносҳо) оид ба муносибати онҳо  нисбат  ба хоҳиши  аризадиҳанда  ва  зид  набуданашон  барои  дар  қайди масоҳати манзилгоҳи худ гирифтани онҳо барои истиқомати доими;

     д) тарҷумаи ҳол;

     е) маълумотнома аз ҷои зист дар бораи хаҷми масоҳати  ишљолнамуда ва шумораи шахсоне, ки дар он ба қайд гирифта шудаанд;

     ж) нусхаи шаҳодатномаи ақди никоҳ;

     з) нусхаи шаҳодатномаи таваллуди фарзандон;

     и) нусхаи шиносномаи ҳамсари  шаҳрванди  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бо қайди  мақомоти  сабти  асноди  ҳолати  шаҳрванди  дар  бораи  ба кайд гирифтани ақди никоҳ;

     к) маълумотнома дар бораи ташхиси хун нисбати вируси ВИЧ/СПИД;

     л) маълумотнома   дар    бораи    мавҷуд    набудани    касалиҳои сирояткунанда;

     м) маълумотнома дар бораи мавҷуд набудани касалиҳои руҳи;

     н) маълумотнома дар бораи мавҷуд набудани касалии нашъаманди;

     о) маълумотнома аз мақомоти андоз дар бораи қарздор набудан.

     Ҳуҷҷатҳои дар  зербандҳои  «ж»  ва  «з» зикргардида бояд ба таври нотариали тасдиқ шуда бошанд.

     Ба сурати   гувоҳномаи   иқомат   дар   Ҷумҳурии   Тоҷикистон  ва шаҳодатномаи шахсони бешаҳрванд мўҳр гузошта мешавад.

     28. Қарор   аз  рўи  дархостҳои  шаҳрвандони  хориҷи  ва  шахсони бешаҳрванд дар бораи додани иҷозат барои истиқомати  доимии  онҳо  дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон  аз  ҷониби  сардори Хадамоти муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дар ҳолати набудан  аз  ҷониби муовинони  ў  бо  тартиби  муқарраргардида баъд аз мувофиқа бо Кумитаи давлатии амнияти  миллии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  қабул  карда  мешавад.

Мўҳлати  баррасии  маводҳо  дар  бораи  додани иҷозат барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон набояд аз 1  моҳ  зиёд  бошад.  Қарорҳои мусби  дар  бораи  додани  иҷозат  барои истиқомати доимии шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  ҷиҳати  ба  онҳо додани гувоҳномаи истиқомат асос шуда метавонанд.

     Қарорҳои рад намудан оид ба додани иҷозат барои истиқомати доимии шаҳрвандони  хориҷи  ва  шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба аризадиҳандагон дар давоми се рўз аз лаҳзаи қабули қарор бо  гирифтани забонхат  хабар  дода  мешавад.  Бо талаби дархосткунанда сабабҳои рад

кардан хатти баён карда мешаванд.

     Вобаста ба қарори рад ҷиҳати додани иҷозат барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти  болои  ва  е  суд  шикоят  кардан мумкин аст.

     Қарори рад  дар  бораи  додани  иҷозат  барои  истиқомати  доимии шаҳрвандони  хориҷи ва шахсони бешаҳванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 моҳ эътибор дорад.  Пас аз гузаштани ин мўҳлат  шаҳрвандони  хориҷи  ва  ё шахсони  бешаҳрванд  ҳуқуқ доранд,  ки бо дархости такрори ба Хадамоти

муҳоҷирати ҷои зист муроҷиат намоянд.

     Додани иҷозат  барои истиқомати доими дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин рад карда мешавад:

     а) бо  мақсади  таъмини  амнияти  милли ва ё муҳофизати тартиботи ҷамъияти;

     б) ба  шахси беморе,  ки сабабгори паҳн шудани бемориҳои мухталиф (эпидемия) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда метавонад;

     в) ба шахсе, ки қонунгузориро дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вайрон намудааст;

     г) ба шахсе,  ки нисбати ў парвандаи ҷинояти ољоз гардидааст – то анҷоми истеҳсолот оид ба парванда;

     д) агар  шахс барои содир намудани ҷиноят дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суд шуда бошад-то анҷоми мўҳлати ҷазо ва ё озод шудан аз ҷазо;

     е) агар  шахс  дар  бораи  худ  маълумоти  бардурўљ  диҳад  ва  ё ҳуҷҷатҳои зуруриро пешниҳод накарда бошад.

     Барасмиятдарори ва   додани  гувоҳномаи  иқомат  ва  шаҳодатномаи шахсони бешаҳрванд

     29. Гувоҳномаи   иқомат   барои  шаҳрвандони  хориҷи  ба  мўҳлати эътибори шиносномаи хориҷи,  вале на  зиёдтар  аз  5  сол  ва  ҳангоми расидан  ба  синни  45  солаги,  ба тамоми мўҳлати эътибори шиносномаи хориҷи дода мешавад.

     Гувоҳномаи иқомат  барои  шахсони  бешаҳрванд ба мўҳлати 5 сол ва ҳангоми расидан ба синни 45 солаги бемўҳлат дода мешавад.

     Ба шаҳрвандони хориҷие,  ки дар давоми 1 моҳ аз рўзи анҷом ёфтани мўҳлати  эътибори  шиносномаҳои  хориҷии  онҳо  ва  ё  ҳуҷҷати  онҳоро ивазкунанда,   ҳуҷҷатҳои   миллии  нав  ё  тамдидкардашударо  пешниҳод наменамоянд,  аз  ҷониби  хадамоти  муҳоҳират  гувоҳномаи  иқомат  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсони бешаҳрванд дода мешавад.

     Гувоҳномаи иқомат   дар   Ҷумҳурии   Тоҷикистон   барои   шахсони бешаҳрванде,  ки ба Хадамоти муҳоҷират шиносномаи миллии амалкунандаро пешниҳод менамоянд, ба гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷи иваз карда мешавад.

     Шаҳрвандони хориҷи  ва  шахсони  бешаҳрванде,  ки  дар   Ҷумҳурии Тоҷикистон  доими  истиқомат  мекунанд,  бо  тартиби барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда,  бояд дар ҷои истиқомати доимиашон ба қайд гирифта ва ҳангоми рафтан аз қайд бароварда шаванд.

     Барои гирифтани  шаҳодатнома  ҷиҳати  хориҷ  шудан  аз  қаламрави Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  шахсони  бешаҳрванд  ба Хадамоти муҳоҷирати ҷои зист ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:

     а) ариза  дар  ду нусха дар варақаи тасдиқнамудаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

     б) гувоҳномаи иқомати шахси бешаҳрванд;

     в) ду дона сурати рангаи андозааш 35 х 45 мм.

     Шаҳодатнома ба мўҳлати 1 сол дода мешавад.

     Ба шаҳрвандони  хориҷие,  ки  дар   Ҷумҳурии   Тоҷикистон   доими истиқомат  мекунанд  ва  берун  аз  ҳудуди  Ҷумҳурии  Тоҷикистон сафар мекунанд,  раводидҳои сафари (омадурафт)  аз  ҷониби  Вазорати  корҳои хориҷии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ҳангоми  мавҷуд  будани маълумотномаҳои Хадамоти муҳоҷират оид ба супоридани гувоҳномаи иқомат аз ҷониби  онҳо ва  ба шахсони бешаҳрванд,  ҳангоми мавҷуд будани шаҳодатномаи шахсони бешаҳрваид ҷиҳати ба хориҷа рафтан,  дода  мешаванд.  Тамдиди  мўҳлати эътибори  гувоҳномаи  иқомат ва шаҳодатномаи шахсони бешаҳрванд.  Иваз намудан ва дода шудани ҳуҷҷатҳо ба ивази ҳуҷҷатҳои гумшуда  

    30. Барои  тамдиди мўҳлати эътибори гувоҳномаи иқомат шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд бояд як  моҳ  пеш  аз  гузаштани  мўҳлати эътибори гувоҳномаи иқомат шахсан ба Хадамоти муҳоҷирати ҷои зист,  бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат намоянд:

     а) ариза дар шакли муқарраргардида;

     б) гувоҳномаи иқомат;

     в) шиносномаи миллии асли ё ҳуҷҷати онро ивазкунанда;

     г) ду дона сурати рангаш сиёҳу-сафеди андозааш 35 х 45 мм.

     Ҳангоми зарурат шаҳодатнома ба мўхлати на зиёдтар аз 1 сол тамдид карда мешавад.

     Иваз намудани  гувоҳномаи  иқомат  ва  шаҳодатномаҳо дар ҳолатҳои зерин амали карда мешавад:

     а) таљйир додани насаб, ном ва номи падар;

     б) таљйир додани соли таваллуд;

     в) муайян намудани носаҳеҳи дар қайдҳо;

     г) гузаштани  мўҳлати  эътибори   шаҳодатномаҳо   барои   шахсони бешаҳрванд;

     д) барои истифода корношоям шудан.

     Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд барои гирифтан ва ё иваз намудани гувоҳномаи иқомат бояд тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро на дертар аз даҳ рўз баъди расидан ба синну соли мувофиқ ва ё таљйири насаб, ном ва номи падар,  соли таваллуд, муайян кардани носаҳеҳиҳо дар сабтҳо, ё ин ки  баъди  истифода  корношоям  шудани гувоҳномаи истиқомат,  пешниҳод намоянд.

     Шахсе, ки  гувоҳномаи  иқоматро  гум  кардааст,  бояд бетаъхир ба Хадамоти муҳоҷирати ҷои  зисти  доимиаш  бо  ариза  дар  бораи  додани гувоҳномаи  иқомати  нав  бар  ивази  гувоҳномаи  гумшуда,  бо  додани сабабҳои гумшавии он муроҷиат намояд, Дар ин сурат, ба онҳо гувоҳномаи иқомати нав бо снтонидани маблаље, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, дода мешавад.

     Дар гувоҳномаи  иқомати бар ивази гувоҳномаи гумшуда додашаванда, аз ҷониби Хадамоти муҳоҷират бояд маълумот оид ба фарзандони  ноболиљи онҳо,  инчунин сабтҳои қайди ҷои истиқомат,  бақайдгири, ё ин ки бекор шудани ақди никоҳ ворид карда шаванд.

     Ҳангоми тамом  шудани  мўҳлати  эътибори  шаҳодатнома  дар ҳолати берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор  доштани  шахси  бешаҳрванд, вай   метавонад  ба  намояндагии  дипломати  ва  консулгарин  Ҷумхурии Тоҷикистон,  ки мўҳлати эътибори шаҳодатномаи  шахси  бешаҳрвандро  бо тартиби  муайянкардаи  Вазорати  корҳои  хориҷии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон тамдид мекунад, муроҷиат намояд.

     Барои иваз ё тамдид намудани мўҳлати эътибори шаҳодатнома шахсони бешаҳрванд бояд ба Хадамоти муҳоҷирати ҷои зист бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат намоянд:

     а) ариза дар шакли муқарраргардида;

     б) шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;

     в) гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд;

     г) ду дона сурати рангаи андозааш 35 х 45 мм.

     Дар бораи гум шудани шаҳодатнома дар ҳудуди  Ҷумҳурии  Тоҷикистон шахси  бешаҳрванд  ўҳдадор  аст,  бетаъхир  ба хадамоти муҳоҷирати ҷои гумшуда,  агар гувоҳнома берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон гум  шуда бошад,  ба намояндагии дипломати ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон арз намояд.  Дар ин сурат,  Хадамоти муҳоҷират бо тартиби  муқарраргардида шаҳодатномаи нав медиҳад, намояндагии дипломати ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳуҷҷат барои бозгашт,  ки  шахсияти  шахси  бешаҳрвандро тасдиқ мекунад, таъмин менамояд.

     31. Шаҳрвандони хориҷи ва шахсони бешаҳрванд аз ҳуқуқи истиқомати доими  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ва  гувохномаи  иқомат  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин маҳрум карда мешаванд:

     а) агар  шахс  дар  ҳудуди  Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятеро амали созад, ки ба амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид намояд;

     б) агар  ба  мақсади  гирифтани  гувоҳномаи  иқомат  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ақди никоҳи қалбаки  баста бошад.

     32. Дар ин сурат,  Хадамоти муҳоҷират дар  бораи  бекор  намудани гувоҳномаи иқомат қарор қабул намуда,  дар мўҳлати се рўз ба шаҳрванди хориҷи ва ё шахси бешаҳрванди мазкур дар  ин  бора  хабар  медиҳад  ва гувоҳномаи  иқоматро  пас  мегирад.  Ҳамзамон,  шахс  оид  ба зарурати гирифтани  раводиди  хуруҷ  дар  Вазорати  корҳои   хориҷии   Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар мўҳлати 15 шабонарўз дар бораи хориҷ шудан аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо забонхат огоҳонида мешавад.

     Ҳангоми дар  мўҳлати  муқарраргардида,  бо  хоҳиши  худ нарафтани шаҳрванди  хориҷи  ва  ё  шахси  бешаҳрванд  аз  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, мақомоти   амният   оид   ба   рондани  ў  бо  тартиби  пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо меандешад.

     Дар сурати   вафоти   шаҳрванди  хориҷи  ва  ё  шахси  бешаҳрванд гувоҳномаи  иқомат,  ё  шаҳодатномаи  шахси  бешаҳрванд  ба   Хадамоти муҳоҷират,  ки  онҳоро  доданд  ва  дар  хориҷа бошад,  ба намояндагии дипломати ё консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад,  ки онҳо

баъд аз ба қайд гирифтани вафот ба Хадамоти муҳоҷирати ҷои дода шудани онҳо фиристода мешаванд.

     Гувоҳномаи иқомат ва ё шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд аз шахсе, ки ба ҳабс гирифта шудааст, инчунин ба маҳрумият аз озоди маҳкум шудааст, аз ҷониби мақомоти таҳқиқи ибтидои ё суд мусодира гардида, ба Хадамоти муҳоҷирати ҷои дода шудани онҳо фиристода мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ

аз 05.03.2008 № 118).

V. ДАР ҚАЛАМРАВИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ ЯК ҶОЙ БА ҶОИ

ДИГАР РАФТАНИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ ВА АЗ ТАРАФИ ОНҲО ИНТИХОБ ШУДАНИ МАҲАЛЛИ ЗИСТ

     33. Шаҳрвандони хориҷи,  ки дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  муваққатан иқомат доранд,  метавонанд дар он қисми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои шаҳрвандони хориҷи кушода аст, оэодона рафту омад кунанд.

     Шаҳрвандони хориҷи,  ки  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон ба таври доими сукунат доранд  ва  мехоҳанд  маҳалли  зисти  худро  таљьир  диҳанд  ё муваққатан  ба  маҳалли  дигар  раванд,  вазифадоранд,  ки барои ин аз мақомоти корҳои дохилии маҳалли зисти худ иҷозатнома гиранд.

     34. Рухсат барои дохил шудан ва иқомати шаҳрвандони  хориҷи  дар минтақаи   сарҳади   аз   тарафи   Вазорати  корҳои  дохилии  Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломати  ва  муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа дар давоми 1 рўзи кори,  баъди  пешниҳоди  ҳуҷҷатҳои  дахлдор  дода  шуда, мақомоти  мазкур  дар  ин  бора дар давоми 24 соат ба Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод менамояд.

     Тартиби дохил шудан ва иқомати шаҳрвандони хориҷи ба ҳудудҳое, ки дохил шудан ба он ҷойҳо манъ аст, аз тарафи мақомоти дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мегардад.  Номгўи ҳудудҳои мазкурро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян месозад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.11.2006 № 506).

     35. Барои  дохил шудан ва иқомати шаҳрвандони хориҷи дар минтақаи сарҳади,  бо тартиби зерин рухсат дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ  аз 01.11.2006 № 506):

     аз тарафи  Вазорати  корҳои  дохилии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  —  ба шаҳрвандони хориҷие,  ки  бо  мақсадҳои  хидмати,  тиҷорати,  туристи, шахси,  фаъолияти  меҳнати  ва  таҳсил ба минтақаи сарҳади дохил шуда, иқомат менамоянд — мутаносибан дар асоси дархости вазорат ва  идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаҳо, ташкилотҳои тиҷорати ва љайритиҷорати, намояндагиҳои  корхонаҳо  ва  ташкилотҳои  тиҷоратии  хориҷи,  инчунин дархости шаҳрвандони хориҷи;

     аз тарафи  Вазорати  корҳои  хориҷии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  —  ба шаҳрвандони  хориҷие,  ки  дар  доираи  ҳайатҳои  расмии  давлати ё бо мақсадҳои хидмати ба минтақаи  сарҳади  дохил  мешаванд  —  дар  асоси супориши   Ҳукумати   Ҷумҳурии   Тоҷикистон,   дархости  намояндагиҳои дипломати ва муассисаҳои консулии хориҷи ва  созмонҳои  байналмилалие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, ба мўҳлате, ки барои иҷрои вазифаҳои хидмати зарур аст;

     аз тарафи  муассисаҳои  консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа — ба шаҳрвандони хориҷие, ки дар доираи ҳайатҳои расмии давлати, инчунин бо  мақсадҳои  хидмати ва туристи ба минтақаи сарҳади дохил мешаванд — мутаносибан дар асоси супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,  дархости намояндагиҳои  дипломати  ва  муассисаҳои консулии хориҷи ва созмонҳои байналмилалие,  ки  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  аккредитатсия  шудаанд, ширкатҳои  қабулкунандаи  туристи  ва  дархостҳои  шахсии  шаҳрвандони хориҷи, ба мўҳлати то 45 рўз.

     Тартиби харакати мухбирон  ва  рўзноманигорони  хориҷие,  ки  дар Вазорати  корҳои  хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд ва аъзои оилаи онҳо мутобиқи  қарори  Ҳукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  ки фаъолияти касбии мухбирони васоити ахбори умуми давлатҳои хориҷиро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд,  муайян  карда  мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.11.2006 № 506).

     36. Шаҳрвандони хориҷие,  ки маҳалли иқомати худро  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон   бо   вайрон   кардани  Қоидаҳои  мазкур  гаљъир  додаанд, вазифадоранд,  ки бо талаби мақоыоти корҳои дохили  ба  маҳалли  зисти пешинаи  худ  баргарданд,  ё  шутобики  нуқтаҳои  интихобшудаи шаъинот ҳаракат намоянд.

VI. ҶАВОБГАРИ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОИДАҲОИ МАЗКУР.

ИХТИСОРИ МЎҲЛАТИ ИҚОМАТ ВА РОНДАН АЗ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

     37. Барои  вайрон  кардани  қоидаҳои  мазкур  шаҳрвандони  хориҷи мутобиқи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба  ҷавобгари  кашида мешаванд.

     38. Вайрон карда шудани Қоидаҳои  мазкур  аз  тарафи  ашхосе,  ки вазифадоранд  талаботи  онҳоро  риоя  намоянд  /аз  ҷумла  ашхосе,  ки шаҳрвандони хориҷиро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо  корҳои  хусуси  даъват кардаанд ё ба онҳо хизмат мерасонанд/ боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегарданд.

     39. Ихтисори  мўҳлати  иқомат  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рондани шаҳрвандони  хориҷи  аз  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  тибқи  Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар  бораи  вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» амали мешавад.

     40. Ташкилотҳои  қабулкунанда  метавонанд  дар ҳолатҳои аз тарафи шаҳрвандони хориҷи  риоя  нагардидани  шартҳои  иқомат  дар  қаламрави Ҷумҳурии  Тоҷикистон  дар  бораи  аз  Ҷумҳурии Тоҷикистон рондани онҳо тавсия пешниҳод намоянд.

     41. Рондани шаҳрвандони хориҷи дар асоси қарорҳое,  ки бо тартиби муқарраргардида  қабул  шудаанд,  аз  тарафи  мақомоти  амният   тибқи қонунгузории  Ҷумҳурии  Тоҷикистон анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     Хароҷоти рондан ба зиммаи худи шаҳрвандони хориҷии рондашаванда ё ташкилотҳои қабулкунанда ё ашхоси хусуси,  ки шаҳрвандони хориҷиро  ба Ҷумҳурии  Тоҷикистон  даъват  намудаанд  ва  дар  ҳолатҳои мустасно ба зиммаи  мақомоти  амният  гузошта  мешавад (қарори  Ҳукумати   ҶТ   аз 01.04.2002  № 145).

     42. Шаҳрванди  хориҷи  ҳак  дорад дар хусуси қарор оид ба рондани онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ихтисори мўҳлати  иқомат  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо  тартиб ва асосҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд шикоят намоянд.

VII. ШАРТНОМАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИ  (қарори

Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145)

     43. Агар  дар  шартномаҳои  байналмилалии   Ҷумҳурии   Тоҷикистон қоидаҳое  муқаррар  шуда бошанд,  ки аз муқаррароти ҳамин қоидаҳо фарқ доранд,  он гоҳ қоидаҳои  шартномаҳои  байналмилали  мавриди  истифода қарор мегиранд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

                                       Бо қарори Ҳукумати

                                       Ҷумҳурии Тоҷикистон

                                       аз 15 майи соли 1999, № 218

                                       тасдиқ шудаанд

ҚОИДАҲОИ

убури транзитии шаҳрвандони хориҷи аз тариқи  қаламрави

Ҷумҳурии Тоҷикистон

     1. Мутобиқи  Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон»  ба  Ҷумҳурии  Тоҷикистон омадан  ва  аз  Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтани шаҳрвандони хориҷи,  ки аз тариқи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити убур  мекунанд, бо  шиносномаҳои хориҷии дорои эътибор ё асноди онҳоро ивазкунанда дар сурати мавҷуд будани  раводидҳои  транзитии  аз  тарафи  намояндагиҳои дипломати  ё  консулгариҳои  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  додашуда,  агар  бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аҳдномаҳои  байналмилалии  Ҷумҳурии Тоҷикистон  чизи  дигаре  пешбини  нашуда  бошад,  иҷозат дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     2.Амали ҳамин Қоидаҳо ҳамчунин ба ашхоси  бетабаъият  низ  татбиқ мегардад.

     Шаҳрвандони давлатҳое,  ки  дар  замима  ба Қоидаҳои мазкур нишон дода шудаанд,  аз бақайдгирии  ҳуҷҷатҳои  тасдиқкунандаи  шахсият  дар мақомоти  корҳои  дохили  мутобиқи  усули  мутақобила ба мўҳлатҳои дар замимаи номбурда пешбинигардида озод карда мешаванд  (қарори  Ҳукумати ҶТ аз 23.11.2012 № 666).

     3. Убури  транзитии  шаҳрвандони  хориҷи  аз   тариқи   қаламрави Ҷумҳурии  Тоҷикистон ба кишвари таъинот бо нақлиёти ҳавои,  роҳи оҳан, дарьёи ё нақлиёти дигар дар сурати  мавҷуд  будани  асноде,  ки  барои рафтан  ба  давлати  бо  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ҳамсарҳад дорои эътибор мебошанд ва асноди дахлдори сафар бо тасдиқи санаи  рафтан  аз  нуқтаи гузариш  дар  қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асноди мазкур,  иҷозат дода мешавад.

     Сафари шаҳрвандони хориҷи аз тариқи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари таъинот аз  лаҳзаи  расидан  ба  бандар,  истгоҳе,  ки  дар қаламрави  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  воқеанд,  дар  давоми  72  соат убури транзити шуморида мешавад.

     4. Аз  тариқи  қаламрави  Ҷумҳурии   Тоҷикистон   убур   намудани шаҳрвандони хориҷи, ки боркашонии байналмилалии автомобилии транзитиро анҷом медиҳанд ва убури транзитии онҳо дар автомобильҳои сабукрав  дар асоси  созишномаҳои  байналмилали дар сурати мавҷуд будани асноде,  ки барои рафтан ба давлати бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсарҳад дорои эътибор мебошанд, амали мегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     5. Раводидҳои  транзити бе ҳуқуқи таваққуф дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд.  Дар истисно ҳолатҳои истисно ба шаҳрвандони хориҷи  метавон  раводиди  транзити бо ҳуқуқи таваққуф дар як ё якчанд маҳалли аҳолинишини қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи хатти сайр ба

сўи  давлати  ҳамсарҳад дода шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 №145).

     6. Убури  транзити  аз  тариқи  қаламрави  Ҷумҳурии Тоҷикистон бе раводид дар ҳолатҳои зерин иҷозат дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ  аз 01.04.2002 № 145):

     а/ ҳангоми  аз  тариқи  қаламрави  Ҷумҳурии  Тоҷикистон   парвози бенишаст анҷом додани мусофирони нақлиёти ҳавои;

     б/ ҳангоми  сафар  дар  тайёраҳои  хатти  сайри  байналмилали  бо нишастан ва дар сурати дар дасти мусофирон мавҷуд будани асноди ҳуқуқи рафтан  ба  кишвари таъинот ва билетҳои тайёра бо тасдиқи санаи парвоз аз майдони ҳавоии нишаст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар билетҳои  мазкур, вақте  ки  давраи будубош дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 соат зиёд нахоҳад буд.  Зимнан мусофирон ҳак надоранд,  ки аз ҳудуди махсус барои  онҳо  ҷудошудаи майдони ҳавои берун бароянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145);

     в/ ба  шаҳрвандони  кишварҳое,  ки  бо  онҳо  Ҷумҳурии Тоҷикистон созишномаҳои дахлдори байниҳукумати дорад.

     7. Шаҳрвандони  хориҷи,  ки  мақсади анҷом додани убури транзитии туристиро бо автомобили шахси ё дар ҳайати гурўҳ бо автобусҳо  доранд, вазифадоранд,  ки  то расидан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон турҳои автомобили харидори намоянд ва раводиди дахлдори  туристриро  бо  зикри  нуқтаҳои таваққуф дошта бошанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     8. Шаҳрвандони хориҷи, ки аз тариқи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба  таври  транзити  убур  мекунанд,  бо  риояи  ҳамин  Қоидаҳо ба сўи гузаргоҳи сарҳадии баромад аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи хатти сайри муқарраршуда  ҳаракат  мекунанд  ва  метавонанд дар қаламрави Ҷумҳурии

Тоҷикистон  танҳо  дар  нуқтаҳое,  ки  дар  раводидҳои  транзити  зикр шудаанд,  таваққуф  дошта  бошанд  (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 №145).

     9. Шаҳрвандони хориҷи, ки аз тариқи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити бо воситаҳои нақлиёти автомобили убур  мекунанд,  аз ҷумла  онҳое,  ки  боркашонии автомобилиро анҷом медиҳанд,  метавонанд танҳо бо  роҳҳои  барои  рафтуомади  байналмилалии  автомобили  кушода ҳаракат намоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     Таваққуф барои  хўрокхўри,  истироҳат  ё  шабгузарони  танҳо  дар нуқтаҳои воқеъ дар хатти сайр,  ки дар он ҷойҳо мотельҳо,  кемпингҳо ё истгоҳҳои махсус ҷудокардашуда мавҷуд бошанд, имкон дошта метавонад.

     10. Шаҳрвандони хориҷи,  ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо  роҳи  оҳан меоянд,  аз  ҷумла  дар  қатораҳое,  ки  аз  тариқи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба  таври  транзити  убур  мекунанд,  ҳақ  доранд  ҳангоми таваққуфи  қатораҳо,  ки  дар  ҷадвали  амалкунанда зикр шудааст,  дар истгоҳҳо аз қатора фароянд.

     11. Шаҳрвандони хориҷи,  ки раводиди транзити бо  зикри  таваққуф дар  як  ё  якчанд  нуқта  дар  қаламрави  Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои мўҳлати зиёда аз 24 соат доранд,  вазифадоранд, ки баробари расидан ба ин  нуқтаҳо  шиносномаҳои  хориҷии худ ё асноди ивазкунандаи онҳоро бо тартиби  муқаррарнамудаи  Қоидаҳои  иқомати  шаҳрвандони  хориҷи   дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон  аз қайд гузаронанд ва на дертар аз мўҳлати барои онҳо  муайяншудаи  будубош  аз  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  раванд   (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     12. Шаҳрвандони хориҷи,  ки ҳангоми убури транзити дар  қаламрави Ҷумҳурии  Тоҷикистон  барои  мўҳлати зиёда аз 24 соат ба таври маҷбури таваққуф кардаанд,  вазифадоранд,  ки дар давоми шабонарўзҳои минбаъда аз  лаҳзаи  таваққуф  аз  мақомоти  корҳои  дохили  барои  будубош дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома гиранд.

     Таваққуфи маҷбури дар ҳолатҳои зерин имкон дошта метавонад:

     а/ ҳангоми офатҳои табиат,  ки ҳаракати қатора,  воситаи нақлиёти автомобили, кишти ё тайёраро ба таъхир меандозанд;

     б/ барои таъмири воситаи нақлиёти автомобили,  ки дар натиҷаи  аз кор баромадани ягон қисми он ё фалокати нақлиёти осеб дидааст;

     в/ дар ҳолати бемори, вақте ки мувофиқи хулосаи духтурҳо ҳаракати минбаъдаи  бемор  барои  саломатии ў хатарнок дониста мешавад.  Дар ин маврид аъзои оила ё ашхоси ҳамроҳ,  ки якҷоя бо  ў  ҳаракат  мекунанд, метавонанд ҳамроҳи бемор бимонанд;

     г/ ҳангоми ба таъхир афтодани нишаст аз як навъи нақлиёт ба навъи дигар дар нуқтаи асоси.

     Таваққуфи маҷбури ба шаҳрвандони хориҷи  ҳуқуқи  будубошро  танҳо дар  ҳудуди  шаҳр  ё  дигар  нуқтаи аҳолинишин барои вақти то бартараф кардани сабабҳое, ки боиси таваққуфи маҷбури шудаанд, медиҳад.

     Ба расмият   даровардани   будубош   ва   тамдиди  мўҳлати  амали раводидҳои транзити  дар  асоси  аризаи  шахсии  шаҳрванди  хориҷи  бо пешниҳоди  тасдиқномаи  ташкилот  ё муассисаи дахлдор,  ки сабабҳои ба таъхир афтодани ҳаракат ва давомнокии онро тасдиқ мекунанд, анҷом дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     13. Ҷои будубоши шаҳрвандони хориҷи ҳангоми  таваққуф  метавонанд инҳо бошанд:

     а/ меҳмонхонаҳо;

     б/ утоқҳои  намояндагиҳои  хориҷии  бақайдгирифташуда  дар сурати мавҷуд будани илтимосномаҳои хатти  аз  тарафи  онҳо  бо  зикри  шахси мушаххаси намояндаги, ки мусофири транзити дар хонаи ў иқомат мекунад.

     Ҳангомм таваққуфи маҷбури иқомати шаҳрвандони хориҷи дар хобгоҳҳо ё  манзилҳои  хусуси  танҳо  дар  ҳолатҳои истисно ва фақат бо иҷозати мақомоти корҳои дохили мумкин аст.

     14. Аз  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  рафтани шаҳрвандони хориҷи,  ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мўҳлати зиёда аз 24 соат  маҷбуран таваққуф   кардаанд,  метавонанд  бе  тамдиди  раводиди  транзити  дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад  (қарори

Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     15. Шаҳрвандони   хориҷи,   ки   аз   тариқи  қаламрави  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври транзити  убур  карда,  хоҳиши  бо  хатти  сайр  ё гузаргоҳи  сарҳади  дигар  аз  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  рафтанро  доранд, вазифадоранд,  ки  барои  ин  аз  Вазорати  корҳои  хориҷии   Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома гиранд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

     16. Ба шаҳрвандони хориҷи метавон мувофиқи асосҳое, ки дар моддаи 24  Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбини гардидаанд, омадан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон   ҷиҳати   убури  транзити  аз  тарики  қаламрави  Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода нашавад.

     17. Аз  тарафи  шаҳрвандони  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба шаҳрвандони хориҷи пешниҳод шудани манзил,  воситаҳои нақлиёт ё ба онҳо расонидани дигар  хизматҳо  дар  ҳолатҳое,  ки ин амал боиси дидаю дониста вайрон намудани ҳамин Қоидаҳо мегардад, мумкин нест.

     Дар ҳамаи  ҳолатҳои ба шаҳрвандони хориҷи пешниҳод кардани манзил ва воситаи нақлиёт соҳибони онҳо вазифадоранд,  ки ба мақомоти  корҳои дохили дар мўҳлати на дертар аз як шабонарўз хабар диҳанд.

     18. Барои  вайрон  кардани  ҳамин  Қоидаҳо   шаҳрвандони   хориҷи мутобиқи   Қонуни   Ҷумҳурии   Тоҷикистон  «Дар  бораи  вазъи  ҳуқуқии шаҳрвандони  хориҷи  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон»  ба  ҷавобгари  кашида мешаванд.

     Масъалаи ҷавобгарии шаҳрвандони хориҷи,  ки дар моддаи 33  Қонуни Ҷумҳурии  Тоҷикистон  «Дар  бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷи дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон  зикр  шудаанд,  бо  роҳи  дипломати  ҳаллу  фасл мегардад.

     Аз тарафи ашхосе,  ки риояи шартҳои убури  транзитии  шаҳрвандони хориҷиро аз тариқи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд ё ба онҳо хизмат мерасонанд,  вайрон карда шудани  ҳамин  Қоидаҳо  мутобиқи қонунгузории Тоҷикистон боиси ҷавобгари мегардад.

     19. Назорати  риояи  ҳамин  Қоидаҳо  аз  тарафи  Вазорати  корҳои хориҷии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон дар ҳамкории муштарак бо мақомоти корҳои дохили ба роҳ монда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.04.2002 № 145).

       Замима  ба  Қоидаҳои  иқомати шаҳрвандони  хориҷи   дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қоидаҳои убури транзитии шаҳрвандони  хориҷи  аз  тариқи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон

       Номгўи давлатҳое, ки шаҳрвандони онҳо аз  бақайдгирии  ҳуҷҷатҳои         тасдиқкунандаи  шахсият  дар  мақомоти  корҳои  дохили  мутобиқи усули мутақобила озод карда мешаванд:

     1. Ҷумҳурии   Қирљизистон   —  60  рўз  (қарори  Ҳукумати  ҶТ  аз 23.11.2012 № 666).